Myter og fakta

Her er svar på en række myter, fordomme og fejlagtige påstande fra den danske seksualdebat.
Siden vil løbende blive opdateret.

Du kan også downloade vores nye folder som PDF: “Myter og fakta om prostitution i Danmark

Definition af begrebet sexarbejde:
Ordet sexarbejde bruges ofte i debatten om prostitution, men kan også dække over andre former for erotiske erhverv. Det kan også f.eks være modeller i pornobranchen, strippere, performere på webcam eller telefonsexarbejdere.

Efter det norske sexkøbsforbud er der åbnet masser af bordeller i Nordjylland

NEJ – det er en grundløs påstand. Politiet har rapporteret at der i sidste halvår af 2008 blev konstateret en mindre stigning i antallet af bordeller i Nordjylland. De fleste af de nyåbnede bordeller åbnede inden 1. januar 2009, altså inden det norske forbuds ikrafttræden.Visse interessegrupper som meget gerne vil have indført et sexkøbsforbud i Danmark, spreder […]

Det norske sexkøbsforbud virker

NEJ – det er der ikke nogen dokumentation for, hverken hvad angår prostitution eller trafficking.Efter at have brugt masser af politiressourcer og penge på forbyggende arbejde, har norske aviser flere gange konstateret, at der var lige så mange udenlandske prostituerede på gaden i Oslo efter forbudet, som der var sommeren før (som havde et rekordhøjt […]

Antallet af prostituerede i København vokser eksplosivt.

NEJ – dette er en af flere udokumenterede påstande i København Kommunes rapport. Rapporten anvender andre beregningsmetoder end ved tidligere undersøgelser, så tallene er ikke sammenlignelige. F.eks. har man vurderet, at antallet af sexsælgere pr. klinik gennemsnitligt var 8 mod tidligere undersøgelsers 4, og derved fået en fordobling af antallet af klinikprostituerede, som udgør branchens […]

Antallet af prostituerede i Danmark er tredoblet siden 2000.

NEJ – Det er der overhovedet intet belæg for.Siden 2002 har Servicestyrelsen i udgivelsen “Prostitutionens omfang og former” foretaget et beregnet skøn, som vi må holde os til, selvom tallene skal tage med en del usikkerhed og forbehold. I 2009 og 2010 er Servicestyrelsens tal dog faldet dramatisk, da det er blevet afsløret at KFUK-Reden […]

Ved klimatopmøderne i 2009 var der eksplosiv vækst i prostitutionen

NEJ – det er en myte, og der er ikke reelle tal der tyder på det. En enkelt journalist fra en organisation, som jævnligt agiterer for et at kriminalisere sexkøb, startede historien ved at spørge ialt to prostituerede, som havde haft et par ekstra kunder i perioden under mini-klimatopmødet i maj 2009.En ambitiøs SF-politiker greb […]

Der er udbredt eller stigende prostitution blandt børn og unge.

NEJ – det er der ikke. Københavns Kommunes nylige “Redegørelse om  prostitution i  København” konkluderer, at der IKKE er observeret børneprostitution i København. Selvom problemet er fiktivt, nævner debattører, som vil forbyde sexarbejde (og/eller kunder), ofte prostitution blandt børn og unge – KFUK-Reden udtaler endda, at alt som udbydes til salg vil mænd købe. Den […]

Hver tiende unge har prøvet at sælge sex

NEJ – det reelle tal er nærmere mellem 1-2 procent, ifølge Kompetencecenter Prostitution (under Velfærdsministeriets Servicestyrelse). Myten er opstået pga mediernes misforståelse af en ny undersøgelse lavet af on-line-værestedet Cyberhuset, 2008. Det var 9 % (hver 11.) af de, som havde deltaget i on-line undersøgelsen, der havde prøvet det.Gennemsnitsalderen på de, som havde prøvet at […]

Prostitution giver PTSD, eller granatchok.

NEJ – Denne generaliserende påstand er der ikke belæg for – salg af sex kan ikke i sig selv give PTSD.PTSD er en betegnelse for et sammenfald af flere forskellige psykiske symptomer, for eksempel søvnløshed, angst, stress, depressioner og koncentrationsbesvær. Diagnosen forudsætter, at patienten har været udsat for eller har overværet en situation, der var livstruende, eller som […]

Prostituerede får gigtskader af at arbejde med sex

NEJ – Der er intet videnskabeligt belæg for denne påstand. Derfor kan det selvfølgelig alligevel være at det forekommer, og det bør undersøges sagligt!Servicestyrelsen skriver i bladet “Udsat” nr. 13/2008, at de ikke har kunnet finde dokumentation for risiko for slidgigt i ryg og albuer i forbindelse med de prostitueredes arbejde, og at det ikke […]

Prostituerede får og videregiver ofte kønssygdomme

NEJ – i følge “Prostitution i Danmark” af Nell Rasmussen, VFC/Servicestyrelsen 2007, er prostituerede i Danmark er ikke generelt mere udsatte for smitte med HIV eller andre kønssygdomme end andre, ligesom de heller ikke smitter kunderne med disse sygdomme. Det er en urigtig og udokumenteret påstand.Ligeledes skriver Servicestyrelsen i bladet “Udsat” nr. 13/2008, at massageklinikarbejdere […]