Norge efter Sexkøbsloven

Efter at Norge har kriminaliseret sexkøb, er forholdene for de prostituerede blevet væsentligt værre, mens der ikke er nogen dokumentation for, at omfanget af prostitution er faldet. Sexarbejdet er blot gået under jorden og de udsatte har fået endnu større problemer.

Det norske Pro-Sentret vurderer i 2010 omfanget af købesex til at være uændret, og i 2012 lyder det, at antallet af gadepiger, ikke mindst migranter, er steget med 70 procent siden forbuddet. Samtidig rapporteres der om meget slemme trafficking-hændelser, og der stilles spørgsmålstegn ved loven fra mange sider. Læs dokumentation nedenfor.

Der bruges massive politiressourcer, som ved at jage de prostituerede og afsløre deres kunder, skal sørge for at mindske synligheden af sexarbejde i de store norske byer, selvom det ikke ser ud til at have den store effekt. De fleste af de gadeprostituerede ser ud til at være udlændinge. Mange rapporter tyder på, at indendørsprostitutionen stiger.

Prostituerede med internetannoncer beretter, at de aldrig før har haft så meget at lave. Pro Sentret og andre hjælpeforanstaltninger i Oslo får ligeledes stadig kontakt med nye personer, som fortæller, at de har været udsat for menneskehandel 

Men loven har faktisk haft en stærk effekt – om end den er stik modsat intentionen. Lovens hensigt var ikke, at straffe de prostituerede, der også får tilbud om omskoling og andre jobs. Men alligevel er det, som kritikere forudsagde, kommet til at gå ud over sexarbejderne.

Loven har forværret forholdene for de prostituerede væsentligt! Eksempler herpå er:

 • Flere kvinder, som sælger sex fra egne lejligheder, bliver smidt på gaden, enten ved at politiet stormer den private lejlighed, eller fordi de har truet husejeren med rufferitiltale.
 • Kvinderne har intet godt at sige om loven, bortset fra enkelte indendørs prostituerede, der har oplevet flere seriøse kunder.
 • Færre kunder fører til at priserne presses, og de prostituerede må tilpasse sig markedet.
 • Kvinderne må tage flere kunder og være mere fleksible i forhold til sted.
 • De gadeprostituerede har mindre tid til at ’screene’ kunderne, som er blevet mere nervøse.
 • Mange prostituerede oplever en belastning i og med at politiet stresser dem og giver dem påbud om ikke at stå stille på gaden, da det er en opfordring til ulovligheder (sexkøb).
 • Nedgang i besøg på i social-  og hjælpecentrene,  hvor sexarbejderne er bange for en skjult dagsorden og ikke mener at hjælpetilbuddene rammer godt nok.
 • De prostituerede har svækket tillid til politiet.

Mange af disse forringelser er dokumenteret i en ny rapport fra Utekontakten i Bergen om effekterne af, at kriminaliseringen af sexkøb blev indførtRapporten konkluderer bl.a. ”[Det er] vigtigt at acceptere, at ikke alle, som arbejder i prostitution, hverken ønsker eller trænger til indgriben, hverken fra hjælpeapparat eller politi.

”Kvinderne føler i høj grad, at de er blevet mere stressede, blandt andet som følge af faldende priser. Det har ført til behov for flere kunder for at sikre deres indtægt.  Kvinderne oplever desuden et stærkere pres for seksuelle ydelser uden kondom,” står der også i rapporten, som også lægger vægt på at sexarbejdernes tillid til politiet nu er væsentligt forringet.

Politioverbetjent Øyvind Nordgaren erkender, at det ikke er muligt at undgå, at de prostituerede bliver ramt af den nye lov. Chefen for afdelingen mod organiseret kriminalitet  i Bergen, Jørn Solsvik, udtaler også, at sexhandelen langt  fra er forsvundet siden forbudet blev indført ved årsskiftet. Enkelte kvinder markedsfører sig endda mere aggressivt, da kunderne er blevet mere lyssky.

Den norske gadeprostituerede Eli siger: “Jeg føler mig mere utryg og får modbydelige forespørgsler. Loven har gjort det vanskeligere at være på gaden.”

Pro-Sentrets leder, Liv Jessen, vurderer, at sexarbejderne nu betragter politiet som en fjende i stedet for en allieret – bl.a. fordi politiet overvåger dem for at fange kunder.

Den norske specialkonsulent og socialrådgiver Arne Randers-Pehrson siger: ”Vi mener ikke vejen til færre problemer går via straffeloven, for så bliver det kriminelle aspekt prioriteret over det sociale, og det går ud over de prostituerede. Vi tror, det vil blive endnu sværere for politiet at optrævle kriminalitet, hvis den foregår endnu længere under jorden, end den gør i dag, og kriminalisering af køberne vil få færre til at melde forhold til politiet.”

Der er flere steder kommet kritik af loven. Senest og mest overraskende fra de mandlige prostituerede, der føler sig glemte og dobbelt stigmatiserede. Alle hjælpetilbud for prostituerede i Norge henvender sig til kvinder, og man har betragtet loven som en ligestillingsproblematik uden at tage hensyn til homo-prostitutionen.

Bjørg Norli, fagkonsulent på Pro Sentret, fortæller at sexarbejderne stresses af politiet, føler sig som jaget vildt, og nu betragtes som et ordensproblem.  “I årevis har vi oparbejdet en forståelse for, at kvinder og mænd med prostitusionserfaring er netop det, [nemlig] kvinder og mænd med prostitusionserfaring, samt at de har en række andre egenskaber og roller, at prostitution er en handling og ikke en egenskab. Denne forståelse er nærmest med et pennestrøg forsvundet med den nye lov, nu skal alle ændre sig og ophøre med prostitution. Alle midler rettes mod tiltag som skal få kvinder og mænd ud af prostitutionen. Det er lidt eller intet fokus på skadereducerende tiltag, – tiltag for at styrke personer som er i prostitution med tanke på helse, rettigheder, etc.”

Politikeren Gina Barstad fortryder ikke loven, men klargører, at den ikke kom i stand for at hjælpe de prostituerede, og at den udgør et værdispørsmål.


Dokumentation og citater

– Regjeringen må erkjenne at sexkjøpsloven er et feilgrep
Sexkøbsloven blev indført i 2009 for at modvirke menneskehandel. Fra 2009 til nytår 2012 er 14 personer blevet dømt for menneskehandel, mens 119 blev anmeldt. Til sammenligning er 1303 anmeldt for sexkøb.
Lederen for Venstres programkomite, Guri Melby, mener tallene taler fo,r at sexkøbsloven er mislykket.
– Venstre var kritisk ved indføringen av sexkøbsloven, og tallen som Aftenposten præsenterer, viser desværre, at vores frygt om at den først og fremmest ville ramme prostituerede var godt begrundet. Nu må Arbeiderpartiet og justitsminister Grete Faremo komme på banen og forklare, hvordan forbuddet mot sexkøb har bidraget til at bekæmpe menneskehandel, skriver Guri Melby til Aftenposten.
– Vi mener at det bedste vi kan gøre, er at tilbyde hjælp til kvinderne. Men den politik som føres nu, hvor de jages på gaden, fører ikke til en forbedring af deres situation i det hele taget …
Aftenposten, 2. august 2013

Prostitueret og retsløs
Det spesielle med denne operasjonen er at politiet truer den som leier ut bolig til en prostituert med å bli siktet for hallikvirksomhet, men tilgir huseieren dersom han kaster ut leietageren. Og som en fersk Fafo-rapport påpeker: Mens kunden maksimalt risikerer å få et forelegg, mister den prostituerte leiligheten.
Når kvinnen står på gaten, henlegger politiet siktelsen mot huseieren. Men kvinnen står fremdeles på gaten. Inger Anne Olsen. FOTO: Signe Dons
Der er hun utsatt for voldtekter og annen grov vold i stort omfang, ifølge rapporten Erfaringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år av fafoforskeren Anette Brunovskis. (…)
Når prostituerte er satt på gaten av politiet, og blant annet derfor er redd for å anmelde grov vold, er det i praksis snakk om en gruppe som er helt uten rettssikkerhet.
Aftenposten 8. juli 2013

Læs også, om “Operation husly”:
– Politikerne aksepterer at prostituerte settes på gaten på timen
Aftenposten 11 Juli 2013
– Politiet avslører prostituerte overfor naboer
Aftenposten 31. oktober 2012
– Man straffer dem man skulle beskytte
Aftenposten 2. november 2012

Vil skrotte sexkøbslov hvis de blå vinder valget
Høyre, Frp og Venstre vil trolig sikre flertall for å fjerne sexkjøploven etter valget til høsten. Slår dagens meningsmålinger til, blir det regjeringsskifte. Og en blå regjering – enten den består av Høyre og Frp eller om sentrum er med – vil ha flertall for å fjerne loven.
“- Loven har ikke haft den virkning som tilhængerne sagde at den ville have. Vi var bange for at et forbud ville gøre de prostituerede mere afhængige av bagmænd og mere udsatte for vold. Det har desværre vist sig at blive sådan, siger leder af Høyres programkomité, Bent Høie.” (…)
Frp er av samme oppfatning.
– Det er mye som tyder på at situasjonen for jentene og kvinnene har blitt verre som følge av loven, og da må politikere være voksne nok til å innrømme at loven har virket mot sin hensikt. Det er ikke unaturlig om dette er en sak som blir reversert dersom det blir en ny regjering etter valget til høsten, sier nestleder Per Arne Olsen til VG. (…)
Frøken X, som hun kaller seg på nett, jobber som prostituert. Nå bruker hun Twitter aktivt til å argumentere for hvorfor sexkjøpsloven bør reverseres. Hun følger bevisst politikere, jurister og journalister, i håp om at de skal legge merke til henne og hennes budskap.
– Sexkjøpsloven har kun gjort at alt foregår i det skjulte. Jeg mener sexkjøpsloven må reverseres så snart som overhodet mulig, sier hun.
– Enkelte vil hevde at målet med loven var å beskytte jentene?
– I mitt miljø er det snarere tvert om en oppfatning om at loven var en måte å rydde gatene på, sier hun, og legger til:
– Og hvordan skal man forebygge menneskehandel når alle går under jorden?
Det hun ønsker er at sexarbeid skal anerkjennes som et yrke, og at sexarbeidere skal ha like rettigheter som andre yrkesgrupper. At det skal legges til rette for sikkerhet på alle måter.
VG Nett, 05.01.2013

Sexkjøpsloven har hatt liten effekt
Sexkjøpsloven ble innført for å komme menneskehandel til livs og redde kvinner fra et liv som prostituerte. Men tre år senere viser tall fra Politidirektoratet at tallene på ofre for menneskehandel ikke har endret seg. (…)
Etter at forbudet mot sexkjøp ble innført for tre år siden, forsvant sexsalget fra gata, men sexsalget har ikke stoppet. For å danne seg oversikt må spanerne jobbe der de prostituerte er. Derfor ringer de og utgir seg for å være sexkunder og avtaler å møte de prostituerte. På den måten får de vite hvor de holder til.
NRK var med da to spanerne oppsøkte to russiske prostituerte på et hotell i Trondheim …
NRK, 06.10.2012

“Hop ind, så kører vi”
“Utrygheden er steget, stressniveauet er højere, tilliden til politiet er svækket, og kvinderne føler sig i højere grad set ned på og diskrimineret. Egentlig var det meningen, at det norske forbud mod sexkøb fra 2009 skulle beskytte de kvindelige sexarbejdere, men loven har haft den stik modsatte effekt. (…)
»Det er meget bekymrende. Forbuddet har betydet, at kvinderne føler, at de står mere alene med volden, og de tør i mindre grad gå til politiet for at anmelde den og benytter heller ikke længere i så høj grad andre støtte- og rådgivningstilbud,« forklarer Bjørg Norli fra Pro-Sentret. (…)
INDTIL videre er der indført forbud mod køb af sex i Norge, Sverige og Island. I Finland er der forbud mod køb af sex hos kvinder, der er handlede. Men ingen af stederne har forbuddene ifølge Norli virket efter hensigten og hjulpet de prostituerede. »Vi ved fra alle lande, hvor der er indført forskellige reguleringer af prostitution og sexkøb, at disse tiltag altid rammer sælgersiden, altså de prostituerede, hårdest,« siger hun. (…)
»I Sverige har de været meget tilbageholdende med at vurdere effekterne af forbudslovene. Argumentet er, at hensigten med loven er at ændre folks indstilling til at købe sex, og at den mekanisme først skal have lov at virke, før man kan tage stilling til effekten af lovene. Initiativet skal med andre ord ikke ødelægges af dårlige resultater undervejs,« forklarer hun.”
Weekendavisen, 20.07.12

Mere vold mod prostituerede i Oslo
Prostituerte i Oslo opplever mer vold nå enn før loven om sexkjøp ble innført. Økt konkurranse om kundene har forverret situasjonen for kvinnene, og de føler seg i større grad kriminalisert.
Dette går frem av en rapport Pro Sentret har laget for Oslo kommune blant prostituerte som opererer på gata og i det som kalles innemarkedet – leiligheter og massasjeinstitutter.
De prostituerte som deltok i undersøkelsen kom fra 16 land. Blant de 123 var det 50 fra Thailand, 24 fra Nigeria og 21 fra Norge. Alle de utenlandske prostituerte fortalte om mer vold nå enn i 2008 mens en lavere andel av de norske hadde opplevd vold.
Det er få av kvinnene som søker hjelp etter å ha blitt utsatt for vold.
Hardere marked
Blant funnene er at prostitusjonsmarkedet har endret seg etter at sexkjøploven kom til å bli kjøpers marked.
De «slemme» kundene som ikke lar seg skremme bort av loven er like mange som før mens de kundene som overholder avtaler og betaler det de skal, er blitt færre.
De prosituerte opplever seg mer kriminalisert, selv om loven bare kriminaliserer kundene. De opplever mer kontroll fra myndighetene, fellesskapet i miljøet er svekket slik at den enkelte blir mer sårbar, trakassering og diskriminering fra det øvrige samfunn har økt og enkelte personer utnytter sårbarheten til kvinnene.
ABC Nyheter, 22.06.12

Sådan styrer de sex-markedet
Utenlandske bakmenn lever på frykt og grov vold. Inntektene er i millionklassen.
Ifølge Oslo politidistrikt har litauiske og russiske nettverk fått en stadig sterkere rolle i innemarkedet i hovedstaden. Med titalls prostituerte, tjener bakmennene store summer på salg av sextjenester.
Russiske nettverk benytter ofte «ringesentraler» i Russland der norske kunder bestiller kvinner, og får oppgitt adresse til hotell eller leilighet hvor kvinnene befinner seg.
Politiet tror nettverkene ser på Norge som et attraktivt og inntektsgivende marked.
De litauiske nettverkene er i større grad mer involvert i Norge, med sterk kontroll over egen virksomhet.
– De har et rykte og vi anser de som svært brutale. De har tidligere vist handlekraft og en lav terskel for bruk av vold mot egne prostituerte, sier avsnittsleder ved etterforskningsavsnittet ved seksjon for organisert kriminalitet, Harald Bøhler.
ABC Nyheter, 13.07.12

Flere prostituerede efter forbud i Norge
Antallet af prostituerede i Norge er igen i stigning, efter at landet i 2009 indførte forbud mod sexkøb, oplyser PRO Sentret, der er Oslos hjælpeorganisation for prostituerede mænd og kvinder.
Fra 2010 til 2011 steg antallet af prostituerede med 28 procent i hele landet, skriver den norske avis Aftenposten.
I Oslo, hvor antallet af prostituerede først blev halveret i 2009, er stigningen på 13 procent mellem 2010 og 2011.
Halvdelen af de prostituerede er nordmænd, en fjerdedel fra Nigeria og resten fra andre lande, heriblandt Thailand, Rumænien og Bulgarien.
TV 2 Nyhederne, 25.06.12

Mer prostitusjon tross forbud mot sexkjøp
Selv om det ble forbudt å kjøpe sex i Norge i 2009, har antall prostituerte økt de siste årene.
Det viser tall fra PRO Sentrets årsrapport for 2011, skriver Aftenposten.
Bare fra 2010 til 2011 økte antall prostituerte på gata og innemarkedet med 28 prosent, skriver avisen. I Oslo, der antallet gateprostituerte ble halvert i 2009, var økningen i samme periode 13 prosent.
Om lag halvparten av de prostituerte er norske og utgjør dermed den klart største gruppen. Resten er utenlandske, og en firedel er fra Nigeria. Svært mange av de nigerianske kvinnene er ifølge Pro Sentret ofre for menneskehandel.
Nettavisen, 25.06.12

Oslo-byråd vil oppheve forbud mot sexkjøp
Ifølge en rapport har hovedstadens prostituerte blitt mer utsatt for vold og trusler etter at loven trådte i kraft.
Oslo byråd har mottatt en rapport kalt «Farlige forbindelser».
Rapporten er utarbeidet som del av byrådets handlingsplan i forbindelse med prostitusjon og er laget av Ulla Bjørndahl ved Pro Sentret.
Ifølge rapporten blir 59 prosent av de prostituerte kvinnene i Oslo utsatt for grov vold av sine kunder. (…)
– Det er hjerteskjærende å se den volden de blir utsatt for, for deretter å se at mange ikke anmelder. Det betyr at disse voldsmennene går fri og utsetter andre for fare, sier Hauglie.
Hun mener rapporten viser alvorlige funn.
– Realiteten er at loven har gjort det mer vanskelig for de prostituerte kvinnene. Det er et politisk ansvar å ta denne tilbakemeldingen på alvor.
TV2.NO, 22.06.2012

– Politiet må slå til mot sexhandelen i Drammen
Høyres stortingsrepresentant Trond Helleland mener at politiets nedprioritering av sexkjøp er et kraftig signal om at sexloven ikke fungerer og at loven er et dårlig redskap til å få bukt med utnyttelse av kvinner og menneskehandel.
– Det viser at det er en lov uten reelt innhold. Det er en symbollov, loven var allerede omdiskutert i alle partier når den ble innført, mener Helland. (…)
– Vi i Høyre mener at det er jo ikke ulovlig å selge sex, så det fører bare til skjulte miljøer, mer vold, det kommer frem i en rapport som Pro Senteret har laget. Og dette gjør det også vanskelig for jenter som driver med dette. Hvis vi hadde mer åpenhet så hadde vi hatt bedre kontroll på det, mener Helleland
NRK, 02.07.2012

Forbud uten rettigheter
– Forbudet har gått på bekostning av kvinnene, forteller Liv Jessen ved Pro Sentret.
– Kundene får en bot i ny og ne, men den jevnlige trakasseringen og forfølgelsen, både av politi, tollvesen, hoteller og andre, er det prostituerte som utsettes for, forteller hun. (…)
– Da jeg begynte, lå prostitusjon under det daværende Sosialdepartementet og ble sett på som et sosialt problem. Nå ligger det under Justisdepartementet. Vi har fått en klokkertro på at lover skal løse problemene. Men det gjør de selvsagt ikke.
En ting er klart: Det norske forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester (det er stadig lovlig å selge slike tjenester) har ikke fjernet prostitusjonen. Den er der – også midt på gata – og synliggjør at forbudet i seg selv er omtrent like effektivt som vår evne til å lukke øynene.
Går utover prostituerte
Selv om antallet prostituerte i gatemarkedet gikk ned rett etter innføringen av loven, har trenden deretter vært stadig oppadgående. På ett år har gateprostitusjonen i Oslo økt med 27 prosent og antallet nye brukere på Pro Sentret har steget hele 21 prosent. Gatemarkedet består hovedsakelig av kvinner fra Afrika og Øst-Europa, kvinner som i stor grad er avhengige av kriminelle nettverk.
Sexkjøpsloven har gått utover de prostituerte, konluderer Pro Sentret: «Særlig i Oslo har politiet det siste året til tider vært svært aktive i prostitusjonsmiljøet og mange både på innemarkedet og i gateprostitusjonen oppfatter seg forfulgt, trakassert og sjikanert.»
– Dessverre tør ikke kvinnene anmelde eller stå frem med sine opplevelser, så politiet gjør i praksis hva de vil, sier Jessen.
Jessens skepsis til sexkjøpsloven vekker forargelse blant radikale feminister. Senest gikk deler av 8. Mars-komiteen inn for en nedleggelse av Pro Senteret. Men Jessen står ved sitt standpunkt. (…)
– Det er veldig lenge siden noen med autoritet i Norge har frontet legalisering. Samtidig har spørreundersøkelser i befolkningen vist at mange ønsker et legalisert, offentlig regulert prostitusjonsmarked. (siger forsker May-Len Skilbrei.)
Tidsskriftet Minerva, 19.04. 2012

Den økonomiske krisen i Europa tvinger prostituerte til Oslo
Prosentrets årsrapport viser at 70 prosent flere selger sex på gaten nå enn for to år siden.
De nye sexarbeiderne kommer fra Spania, Italia og Øst-Europa. (…)
Estimater fra Prosentret viser at 850 kvinner prostituerte seg ute i Oslo i fjor, mot 500 to år tidligere.
– Vi ser en særlig økning blant nigerianske kvinner. De kommer hovedsaklig fra Spania og Italia og opp til Norge for å selge seksuelle tjenester, sier leder Bjørg Norli.
Det er ikke forbudt å kjøpe sex i disse landene slik det er i Norge. Likevel kan det være 150 prostituerte ute en Oslo-natt. Også i Stavanger er det en kraftig økning.
(…)
Men politiet har ikke anmeldt flere for menneskehandel. I 2011 ble 32 anmeldt for menneskehandel, bare to flere enn året før.
NRK, 19.03.2012

Nesten halvparten imot forbud mot sexkjøp
2.300 personer er spurt om sine holdninger til sexkjøp etter forbudet. Fortsatt er 44 prosent av det norske folk negativ til sexkjøpforbudet, skriver Dagsavisen.
– I Norge trodde politikerne at folk ville endre holdning til sexkjøp etter forbudet, men det har ikke skjedd, sier Niklas Jakobsson som sammen med kollega Andreas Kotsadam har stått bak undersøkelsen.
TV2 Nyhederne, 23.09.2011

– De baltiske bakmennene blant de mest brutale
Bakmennene i det baltiske prostitusjonsmiljøet er de mest brutale av alle. Mange av jentene blir systematisk banket opp og voldtatt, forteller Kirkens bymisjon.
TV 2 har i flere reportasjer vist de mange nigerianske prostituerte som jobber på Karl Johan i Oslo. Men også mange østeuropeere er tvunget til prostitusjon. (…)
– Mange er utsatt for vold fra kunder. De er redde for å ha kontakt med politiet, dette vet kundene, og noen kunder utnytter dette helt lynisk, sier Lagdene.
TV2 Nyhederne, 24.09.2011

– Ikke noe problem, vi skal selge sex
Slik svarte de russiske kvinnene som ble stoppet på Rygge Lufthavn, nesten uten kontanter.(…)
Selv om de to kvinnene hadde lovlig opphold i Schengen ble de nektet innreise, og satt på et fly tilbake til Spania. (…)
Ifølge politiførstebetjenten er det ikke uvanlig at prostituerte kommer via Rygge for å selge sex i Norge.
Prostitusjonen øker
Konsulent Arne Randers-Pehrson ved Pro-Senteret i Oslo, forteller til Dagbladet at prostitusjonen nå nærmer seg nivået fra før sexkjøpsloven trådte i kraft.
– Vi nærmer oss nivået vi hadde før 2009, sier han, og forteller at dette gjelder både ute og innemarkedet.
Han forteller at de nigerianske kvinnene fortsatt dominerer utemarkedet, men at det også er kvinner fra øst-europa på gata i Oslo.
– Gateprostitusjonen er jevnt økende og preges av utenlandske prostituerte, sier han. (…)
Totalt anslår Pro-senteret at 2200 prostituerte seg i Norge i 2010, det er en økning på 22% fra året før, da sexkjøpsloven trådte i kraft.
Dagbladet.no, 20.04.2011

Sextrafikk flyttet til nettet
Stavanger fire dager, Bergen noen dager, så til Førde, Ålesund, Molde og Trondheim og andre byer. Eller bare til Oslo for så å dra ut av landet igjen. Sjelden mer en tre-fire dager på hvert sted. Slik er hverdagen for de fleste prostituerte i det såkalte innemarkedet.
– Antall omreisende prostituerte økte kraftig i fjor, bekrefter Bjørg Norli, leder for Prosentret, det nasjonale kompetansesenteret for prostitusjon.
 (…)
Økende gjennomtrekk av prostituerte og høy rotasjon, har skapt et annonsemarked som i fjor omsatte for mellom 10 og 20millioner kroner, basert på et forsiktig anslag gjort av Aftenposten. Fra et kontorbygg utenfor Amsterdam, fra en adresse i Hamburg og hos et firma i Basel serves nå Norge med nettsteder som i praksis holder liv i det norske sexmarkedet. (…)
De tre–fire største nettsidene som selger slike annonser, har daglig rundt 500 annonser. Et nettsted som tilbyr gratis annonsering – men der kundene betaler medlemskap for å få tilgang til dem – har over 1100 annonser.
Aftenposten.no, 03.04.11

Flere prostituerede efter købesex-forbud
Norge vedtog sidste år sit forbud mod at købe sex, men forbuddet har ikke skræmt hverken de prostituerede eller sexkunderne væk fra det centrale Oslo.
Siden loven trådte i kraft sidste år, er problemet vokset til et niveau, som man ikke tidligere har oplevet i Norge. Gadeplansmedarbejdere vurderer, at der er kommet 30 procent flere prostituerede på Oslos gader.
TV2 Nyhederne, 20.04.2011

Prostitusjonen har aldri vært mer omfattende enn nå
Siden samme tid i fjor har 130 nye prostituerte kommet til hovedstaden. (…) Med andre ord har loven mot sexkjøp som trådte i kraft i 2010 ikke hatt noen effekt totalt sett.
(…)
Når det gjelder nigerianske kvinner har Pro Sentret hatt kontakt med 207 ulike personer de tre første månedene i 2011, mot 144 i samme tidsrom i 2010. Dette er en økning på 44 prosent.
TV 2 Nyhetene (Norge), 19.04.2011

– Like mange prostituerte som i 2007
Antall prostituerte i Norge er nå på nivå med det siste «normalåret» 2007, skriver Dagbladet.
I årets ni første måneder har det vært en tilvekst av antall prostituerte fra Nigeria til Oslo på 12 prosent, ifølge beregningene til Pro Sentret. I tillegg er det en klar vekst i innemarkedet igjen:
– Fram til 1. oktober i år har vi registrert 34 prosent flere inneprostituerte i Oslo og 25 prosent flere hele landet sett under ett. Dermed er vi på vei mot antallet prostituerte i 2008, da aktiviteten tok helt av de siste månedene før sexkjøp ble forbudt, sier fungerende leder Bjørg Norli i Pro Sentret til Dagbladet.
Norli sier at loven som forbyr kjøp av sex ikke har virket slik politikerne så det for seg. Intensjonen var å redusere markedet, men det har ikke skjedd. Dessuten har loven ikke bidratt til å bedre livsbetingelsene for dem som selger sex, tvert imot, ifølge Norli.
(…)
Politiet forteller at to menn tok saken så langt som til beramming for retten, men deretter trakk de seg og valgte å punge ut.
– Ingen vil vel bli historisk som horekunde i full offentlighet, sier Nordgarden.
Siste, 24.10.2010

Fordobling i antallet af prostituerede
Antall gateprostituerte i Stavanger har fordoblet seg i løpet av to uker. Blant prostituerte blir Stavanger markedsført for å være et godt sexmarked.
NRK, 14.02.2011

Bør forbyde sex-salg
Politikere mener prostituerte skaper en uholdbar situasjon i Stavanger sentrum.
– Et forbud mot salg av sex bør vurderes, sier Venstre-politiker Per A. Thorbjørnsen i Stavanger.
Utenlandske prostituerte har strømt til byen de siste månedene, og er både pågående og godt synlige i bybildet. Det har blitt en uholdbar situasjon i Stavanger sentrum, mener politikerne i byen.
NRK, 25.02.2011

Rødgrønne kvinder vil forbyde strip
De rødgrønne kvinnepolitikerne vil stenge alle Norges strippebarer.
– Stripping er med på å gjøre kvinnen til et objekt og en salgsvare. Det fornedrer oss som mennesker og er del av en skitten industri, sier Marthe Hammer (SV).
Dagbladet, 06.02.2011

– Ingen bryr seg om loven
 Jeg har vært flere ganger i Kristiansand i år og telefonen står ikke stille, sier en av de prostituerte kvinnene til Fædrelandsvennen. I likhet med minst 16 andre unge kvinner solgte hun sex i Kristiansand fredag 5. november. Kvinnen, som sier hun er 26 år gammel, snakker gebrokkent engelsk med østeuropeisk aksent. Hun ønsker ikke å treffe avisen. (…) – Det er ingen som bryr seg om det. Loven har ikke gjort noe med etterspørselen, sier hun
PION (Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge) er overbevist om at loven ikke har hatt noen effekt.
– Akkurat da loven ble innført så vi at de prostituerte ble forsiktige med annonsering i vanlige kanaler, av frykt for å få politiet på døren. Det betyr ikke at det var mindre prostitusjon, men at kjøper og selger fant hverandre på andre måter. Nå ser kvinnene at politiet sjelden bryr seg og annonseringen er tilbake i vanlige kanaler, sier daglig leder Astrid Renland i PION. Samtlige prostituerte Fædrelandsvennen snakket med var utlendinger.
Fædrelandsvennen, 12.11.10

Åbner for at af-kriminalisere sex-køb
To av Hordalands rødgrønne førstekvinner på Stortinget åpner for å avkriminalisere sex-kjøp.
– Jeg er ikke opptatt av moralen i dette, men om loven fungerer etter hensikten, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helsekomiteen.
– Vi fikk advarsler om at loven bare ville forskyve problemet, gjøre det mindre åpent og verre for kvinnene. Får vi fakta på bordet som viser at loven virker mot sin hensikt, bør loven oppheves. En lov er ikke et mål, det er et middel, sier Toppe til BA.
Lydvo, som satt i justiskomiteen da loven ble vedtatt, sier hun var svært skeptisk til sexkjøpsloven.
– Sex har vært solgt til alle tider, og et forbud mot kjøp utrydder ikke yrket. Vi har fått prostituerte vekk fra gaten, men når innemarkedet er blitt større er vi like langt.
Å lage regler mot det vi ikke liker er fint nok det, men de må ha effekt, og jeg tror andre virkemidler er bedre. Det er i stor grad et fattigdomsspørsmål, sier Lydvo og påpeker at det finnes egne lover mot menneskehandel.
Gina Barstad SV-representanten fra Bergen sier tvert imot at loven som kriminaliserer sex-kjøp er en «kjempelov som virker etter hensikten».
– Loven kom ikke i stand for å hjelpe de prostituerte, men å hjelpe folk ut av prostitusjon. Jeg er ikke åpen for å snu. Det skal være forbudt å kjøpe sex i Norge. Det er et verdispørsmål, sier Barstad.
Bergensavisen, 04.02.2011 kl 06:05

Feil prioritering av politiet
Leder Emil Engeset i Østfold Unge Høyre mener politiet burde prioritere voldtektssaker i stedet for å jage sexkunder.
– Unge Høyre er i mot sexkjøpsforbudet. Det handler i stor grad om at forbudet fører til farligere forhold for de prostituerte. Fremfor å hindre prostitusjon, fører forbudet til at de prostituerte må gå i skjul. Som for eksempel reise rundt fra motell til motell, eller enda verre – i lukkede bordeller i undertrykkende forhold, sier Østfold Unge Høyres leder Emil Engeset.
Moss-Avisen, 08/11-2010

Tenåringsjenter selger sex
Ser flere yngre prostituerte
Stadig yngre prostituerte jobber i Oslos gater. Hjelpeapparatet og politiet er bekymret. Aldri før har de som jobber med prostituerte i hovedstaden sett yngre kvinner som selger sex på gaten.
– Vi møter stadig flere yngre kvinner. Vi tror flere av dem er mindreårige, sier Olav Lægdene, leder av Nadheim, Kirkens Bymisjon.
Denne uken har de talt over 30 unge rumenske prostituerte.
VG, 13/09-2010

Flere prostituerte etter forbud mot kjøp av sex
Tross loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester, har antall prostituerte i Trondheim økt de siste ukene.
Antall prostituerte som annonserer i Trondheim er nå på nivå med toppene politiet registrerte før sexkjøploven ble innført i januar 2009, skriver Adresseavisen.
NTB (HegnarOnline), 21/10-10

Oslos paradegate har igjen blitt Norges sex-gate
Etter halvannet år med sexkjøpsloven har nigerianske prostituerte igjen inntatt Karl Johans gate. I januar 2009 var det to kvinner som prøvde å selge sex på gaten i Oslo. I mai 2010 var det 47. Karl Johan har igjen blitt en markedsplass for sex.
Etter halvannet år med sexkjøpsloven har markedet blomstret kraftig. I «strøket» i Oslo var det i fjor vinter nærmest ingen tilbydere. Mot høsten begynte det igjen å samle seg prostituerte nederst i Oslo sentrum mot sentralbanestasjonen.
– Oppgangen ser vi i alle byer, sier leder for Pro senteret, Liv Jessen.
VG, 06.06.2010

Blir kastet på dør av hotellene
Kvinner som mistenkes for prostitusjon blir nektet å bo på hotellene i Stavanger-distriktet. Ifølge kvinnene selv opererer hotellene med svartelister.
– Vi blir kastet på dør, og dermed ut på gaten, sier en av de prostituerte. (…) Kvinnen bestilte et rom på et hotell i Stavanger til forrige helg på internett. Men da hun skulle sjekke inn ringte hotellet politiet. Hun ble hentet, og satt av i Stavanger sentrum.
– De sier jeg er en banditt. Jeg blir behandlet som en kriminell, sier hun. Hun forteller at mange prostituerte kvinner opplever det samme som henne. Og det er ikke bare på hotell i Stavanger at kvinnen opplever å bli kastet på dør.
– Jeg er blitt kastet ut fra hotell både i Oslo og Fredrikstad, sier hun. Annette Hagelin er leder av Albertine i Stavanger, et tiltak for prostituerte kvinner. Også hun opplever at hotellene opererer med lister over prostituerte kvinner.
– Jeg synes det er helt forferdelig. På den ene siden sier vi at det disse kvinnene driver med ikke er ulovlig, men så er det de som blir offer, sier Hagelin. (…)
Den prostituerte kvinnen som NRK snakket prøvde å booke seg inn på fire hoteller, før hun reiste videre til en annen by.
– Jeg må få meg en god hallik til å hjelpe meg. Det er umulig å jobbe som prostituert i Norge uten hallik, sier kvinnen. Og det er nettopp det som blir resultatet for mange prostituerte kvinner, sier Annette Hagelin.
– Det blir så vanskelig for jentene at de blir tvunget til å få seg en hallik, som ofte tar dyr leie og deler av inntektene fra sex-salget. Loven løser ikke situasjonen for kvinnene. De blir utnyttet av bakmenn når de står uten en plass å bo, sier Hagelin.
NRK, 270510

Mer organisert prostitusjon i Bergen
Det er slett ikke alle prostituerte som ønsker å slutte. I Bergen driver de mer organisert enn tidligere antatt.
Prostituerte som selger sex i innemarkedet har mer problemer enn en tidligere var klar over. Det kommer frem i en rapport som Utekontakten i Bergen la frem fredag.
(…)
Mer utrygghet enn før
Prostituerte kjenner seg mer utrygge etter at sexkjøpsloven trådte i kraft. Det har ikke vært meldt om økt voldsbruk, men kvinnene blir hele tiden tvinget til å ta større risiko.
De tjener mindre. Og de må derfor inn i kunderelasjoner og gjøre avtaler som de ellers ikke ville gjort.
– Det handler også om at kvinner er mer bevegelige ute på gaten. De jobber mindre i grupper. Og sånn sett har ikkje det samme samholdet å støtte seg til.
NRK, 14.05.2010

Sex-salget tilbake på Karl Johan
De gateprostituerte er tilbake i Norges paradegate.
Hver natt denne uken har et stort antall nigerianske kvinner vært svært synlige og pågående overfor forbipasserende i Oslo sentrum. (…)
Hensikten med forbudet mot kjøp av sex var å minske problemet, men kritikerne hevder at det bare har flyttet problemet til andre arenaer slik at virksomheten er mindre synlig.
De nigeranske prostituerte er som oftest offer for menneskehandel, og står i gjeld til bakmenn som henter dem hit til landet.
TV2 Norge, 12.03.2010

”Like mange prostituerte som før”
Det er like mange prostituerte på gata i Bergen i dag som før forbudet mot kjøp av sex ble innført, mener Kirkens Bymisjon.(…)  Vi så en stor nedgang på begynnelsen av året, men så ble det flere og flere kvinner ute på gata igjen. I september i år var det faktisk tilbake på samme nivå som september i fjor, sier Berte Marie Ulveseter i Kirkens Bymisjon til NRK.
VG Nett, 07.12.2009

Sexkrig i norsk prostitutionsmiljø
Politiet i Oslo frygter, at serievold­tægtsmænd er på spil, efter at politiet har modtaget endnu en anmeldelse om en voldtægt i lørdags. (…)
“Jeg kan bekræfte, at begge de to ungarske kvinder og den russiske kvinde var i Norge for at sælge sex. Voldtægterne de udsættes for, er naturligvis en alvorlig sag, og dette er rå og grimme ting,” siger Hanne Kristin Rohde fra Oslo politis volds- og sædelighedsafdeling til VG Nett. (…)
Hun bekræfter, at en af politiets teorier er, at gerningsmændene er afrikanske alfonser, der bevidst opsøger, voldtager og røver prostituerede fra Østeuropa.
Politiet har modtaget tip om, at det sker for at skræmme kvinder væk fra sexmarkedet i Oslo, så afrikanske prostituerede kan have gaderne for sig selv. VG Nett oplyser, at avisen har modtaget flere tip om dette fra prostitutionsmiljøet i den norske hovedstad.
TV2 Nyhederne, Onsdag d. 10. mar. 2010 

 Mener serievoldtektene kan skyldes ny sexlov – Minst tre prostituerte voldtatt og ranet i Oslo
De grove og brutale voldtektene av utenlandske prostituerte kan være et resultat av forbudet mot sexkjøp, mener kritikerne.
– Dette synliggjør mulige konsekvenser av den nye sexkjøpsloven. Utenlandske kvinner som selger sex fra leiligheter og hotell, har blitt en enda mer isolert og sårbar gruppe, sier kriminolog Astrid Renland i interesseorganisasjonen for prostituerte (PION). (…)
– Resultatet av loven er at enda mer av prostitusjonen foregår skjult. Vi ser for eksempel i disse sakene at det ikke er kvinner som er i kontakt med oss eller andre i hjelpeapparatet, sier Renland.
Hun mener også at mange utenlandske prostituerte vil være redde for å anmelde voldtekter og ran.
(…)
– Det er nettopp dette jeg advarte mot da rødgrønne politikere sto der – nærmest med tårer i øynene – og skulle være solidariske med kvinner. Nå ser vi hvor lite verdt dette var, sier André Oktay Dahl, som er Høyres justispolitiske talsmann. (…)
– Man må ikke la prestisjen stå i veien for disse kvinnenes sikkerhet. Politikerne som stemte for denne loven, må gå i seg selv, sier Dahl.
VG Nett, 10.03.2010

Politiet kan varsle arbeidsgiver om sexkjøp
Politiet i Trondheim ønsker å varsle sjefen til sexkjøpere i saker der det er relevant. Nå får de støtte fra justisminister Knut Storberget.
VG Nett, 03.12.2009

Vil ha nytt pornoforbud
– Vi har nå fått et lovforbud mot kjøp av sex. Den logiske konsekvensen må være et lovforbud mot kjøp av porno.
Det mener Marielle Leraand, leder for Kvinnegruppa Ottar i Oslo og kjent aktivist på venstresiden. (…)
Hun vil forby salg av porno både over disk og på internett.
Dagsavisen, 12. mars 2010

Er blitt verre for de prostituerte
“Da loven ble innført, kom drittsekkene frem. Vi blir lettere utsatt for skumle ting. Dessverre er det mange av kundene som vet å utnytte seg av situasjonen, så de venter til jentene er desperate nok, og da krever de turer uten kondom. Vi er veldig utsatte nå,” sier «Bea».
Hun kritiserer også politiet. – “Det virker som om de er mer opptatt av å plage og trakassere oss enn å hjelpe oss.”
NRK, 02.03.2010

Norge mislykkes i kampen mot menneskehandelOver seks år etter den nye loven mot menneskehandel, er bare en av ti anmeldte bakmenn dømt for dette. Fagforeningen Politijuristene mener derfor at politiets innsats er mislykket og går mer ut på å bøtlegge kunder og skape støy i sexmarkedet enn etterforske sakene skikkelig. For siden den nye loven mot menneskehandel kom sommeren 2004, har det vært til sammen elleve saker med rettskraftig dom.
Å stoppe menneskehandel var også hovedargumentet da forbudet mot alt sexkjøp ble innført i fjor. Men innsatsen fra norsk politi har vært fullstending feilslått, mener Politijuristenes nestleder, Jan Olav Frantsvold.
– “Hvis målet er å avdekke bakmenn og domfelle dem, har det ikke vært noen suksess”, sier han.
(…)
– Man står igjen med stor aktivitet for å ta sexkjøpere og gi dem forelegg og skrive anmeldelser for det i den tro at hvis vi har nok støy og oppmerksomhet, avtar markedet og blir borte. Jeg tror ikke det er løsningen, sier han.
NRK, 01.03.2010

Er blitt verre for de prostituerte
“Det eneste vi kan tilby i praksis her, er å forskyve problemet til andre land, sier Lægdene. (daglig leder Olav Lægdene, fra Kirkens bymisjons Oslo-avdeling Nadheim)
(…)
Vi har sett at politiet i sin iver har blitt løpende etter kvinner fra Nigeria om natten. Det er ganske uverdige forhold når politiet springer etter mennesker som prøver å selge sex, og som i mange tilfeller helt sikkert er utsatt for menneskehandel. De fortjener en helt annen tilnærming enn å bli jaget gjennom gatene”, sier Lægdene
NRK, 02.03.2010

Ingen forandring efter norsk sexkøpslov
Norges forbud mod at købe sex har gjort kunderne forsigtigere og de prostitueredes markedsføring mere aggressiv. Den erfaring deler Bergens politi med socialtjenestens gadegruppe, Utekontakten, efter fire måneder med loven.
(…)
– Det er “business as usual” — ikke rigtigt på det gamle niveau men næsten, siger chefen for Utekontakten Else Kristin Utne Berg til Bergens Tidende.
(…)
Selv politiet siger, at sexhandelen langt fra er forsvundet efter at forbudet kom ved årsskiftet. Nogle kvinder markedsfører sig mere aggressivt, da kunderne er blevet mere lyssky, siger chefen for afdelingen mod organiseret kriminalitet i Bergen, Jørn Solsvik.
Dagens Nyheter, 040509

Luderne tilbage på gaden i Oslo
Få måneder efter, at loven om forbud mod køb af sex trådte i kraft i Norge, er de gadeprostituerede nu på vej tilbage på gaderne i hovedstaden Oslo. Det skriver den norske avis Dagbladet.
Stigningen kan skyldes, at de første virkninger af loven har lagt sig. Men Liv Jessen, der er leder af Pro-Senteret, som er i tæt kontakt med de prostituerede, mener, at udviklingen er ganske forudsigelig. “Det er jo ikke sådan, at disse kvinder bliver rigere, får nye job eller får løst deres psykiske problemer, bare fordi loven er på plads,” siger hun.
Hun mener også, at en af grundene til, at pigerne er tilbage på gaden, er den, at politiet ikke længere er til stede dagligt, sådan som de var, umiddelbart efter loven trådte i kraft fra årsskiftet.
TV2 Nyhederne, 200409

«De er i hvert fald ikke på Karl Johan»
Politiet siger, at det allermeste af gadeprostitutionen i Oslo er borte. Aftenpostens rundtur i centrum natten til i går viser noget helt andet. (…)
På en stentrappe midt på «strøget» sidder Janni Winterbauer fra Prostituertes Interesseorganisasjon, og følger med på strømmen af biler med enlige mænd, som passerer langsomt.
–Nu er det næsten som før loven. Markedet lagde sig ned og ventede. Nu er det tilbage igen, siger hun. –Akkurat som vi sagde. Dette bliver vi aldrig kvit!
Aftenposten, 020709 

Frp-politiker vil fjerne sexkøbsforbudet
Forbudet mot køb af seksuelle tjenester har kun været symbolsk, mener Frps stortingsrepræsentant Solveig Horne, som vil fjerne forbudet.  Horne mener at udviklingen på det seneste er akkurat det man frygtede da forbudet mot sexkøb blev vedtaget.
– De prostituerede er tilbage i gadenre og de fortæller at de har fået det værre. Det var det vi advarede imod i Stortinget. Nu fremstår det hele kun som en fejlslået renovationslov, et forsøg på at forbyde noget man ikke kan lide, siger Solveig Horne til Nettavisen.
(…)
– Loven er udelukkende et symbol. Den fungerer i det hele taget ikke, slår Horne fast.
VG, 080809

Norsk forbud mod køb af sex uden effekt
Loven, som forbyder køb af sex i Norge, virker ikke længere.
I anledning af at loven i går havde været gældende i et halvt år, har avisen Aftenposten været på udkig efter prostituerede i Oslos gader. De var nemme at få øje på.
Natten til lørdag registrerede det norske Pro Sentret 121 kvinder, der solgte sex. De 80 er fra Nigeria.
Efter et hurtigt fald i antallet af prostituerede lige efter forbuddet vækker det nuværende antal opsigt. Det er næsten præcist er det samme, som blev registreret sidste sommer.
–  Det er en betragtelig stigning og den er kommet vældig hurtigt, siger centrets fagkonsulent Bjørg Norli.
(…)
På det norske institut for arbejdsliv og velfærd, FOFA, er der ingen tvivl om, at tallene fra Pro Sentret rammer bedre ned i virkeligheden end politiets.
Den kraftige stigning skyldes slet og ret at politiet har slækket på indsatsen, så sexkunderne ikke længere føler, at de risikerer at blive opdaget, mener forsker May-Len Skilbrei.
–  Akkurat det samme skete i Sverige. Hvordan det vil udvikle sig, kommer an på, hvor mange kræfter der bliver brugt på at stå på gadehjørnerne og gøre det ubehageligt for kunderne, siger hun til avisen.
DR Nyheder, 020709

Lettere spil for norske alfonser
Forbuddet mod at købe sex i Norge giver alfonser bedre arbejdsforhold.
»Vi mener ikke vejen til færre problemer går via straffeloven, for så bliver det kriminelle aspekt prioriteret over det sociale, og det går ud over de prostituerede,« siger (specialkonsulent og socialrådgiver) Arne Randers-Pehrson.
I Sverige har det været forbudt at købe sex siden 1999, men specialkonsulenten er skeptisk over deres erfaringer med at nedbringe den såkaldte trafficking, hvor især afrikanske kvinder handles og tvinges til prostitution.
»Vi tror, det vil blive endnu sværere for politiet at optrævle kriminalitet, hvis den foregår endnu længere under jorden, end den gør i dag, og kriminalisering af køberne vil få færre til at melde forhold til politiet,« siger Arne Randers-Pehrson.
MetroXpress, 191108 

Aktion mod sexsalg gjørde prostituerede hjemløse
Flere kvinder, som sælger sex fra egne lejligheder, bliver ifølge Prosenteret smidt på gaden, fordi politiet har truet husejeren med tiltale for rufferi.
– En kvinde blev smidt ud af en lejlighed, som hun havde beboet i ti år. Det var hendes hjem. Det er uretfærdigt. Kvinden har ikke gjort noget kriminelt, siger Prosenterets leder Liv Jessen til NRK.
Da forbudet mod sexkøb blev vedtaget i fjor, lovede politikerne, at det ikke skulle ramme de prostituerede. Tvært imod var det kunderne, som skulle tages – mens kvinderne skulle beskyttes mod alfonser, menneskehandel og sexkunder. Politioverbetjent Øyvind Nordgaren siger, at det ikke er muligt at undgå, at de prostituerede bliver ramt af den nye lov.
VG, 06.05.09

Mandlige sexarbejdere er usynlige
Den nye sexkøbslov blev stærkt kritiseret, da Skeivt Forum og PION (Prostituertes Interesseorganisation i Norge) arrangerede debat om mandlig prostitution under Skeive Dager fredag.
– Da debatten om den nye sexkøbslov kørte, var prostitution blandt mænd og transpersoner fuldstændig ekskluderet, sagde Morten Sortodden fra PION.
– Vi ønsker at sexarbejdere skal beskyttes af rettigheder og ikke mødes med straf og forbud som den nye sexkøbslov bidrager til. Den er lavet med henbik på at ramme kunderne, men sexsælgerne bliver også trukket med ned, mente Sortodden.
(…)
– Jeg vil understrege, at Venstre var imod den nye sexkøbslov, og at vi fortsat er det, sagde han. (Ola Elvestuen (V))
– Det er naivt at tro, at sexmarkedet kan reguleres ved en sådan lov.
– I dag har vi to grupper i samfundet, som er helt usynlige: Stofmisbrugere og prostituerede. Når det gælder mandlige prostituerede, er det endnu vanskeligere.
– Hovedproblemet er usynligheden, og det at vi måske helst ikke vil se dem, men vi behøver mere viden – både i det politiske miljø og i samfundet i øvrig, mente han.
Gaysir, 30.06.09 

Værre at være prostitueret
Mindre penge, krævende kunder og brud på egne principper. De prostituerede har det værre efter den nye sexkøbslov, slår en ny rapport fast.
– Der er mere juling og flere voldtægter. Markedet er forbandet hårdt, siger den prostituerede kvinde til Dagsavisen.
(…)
For dagens prostitutionsmarked er hårdere end tidligere, hvis  man skal tro en rygende frisk rapport, som kortlægger virkningerne efter kriminaliseringen af sexkøb i Bergen. Den slår fast, at kvinderne har det værre efter lovens ikrafttrædelse 1. januar. Færre kunder presser priserne ned, hvilket  gør, at prostituerede må arbejde hårdere for pengene, og de må i større grad bryde med egne principper. De føler sig mere utrygge, stressniveauet er højere og tilliden til politiet er svækket.
(…)
Leder ved PRO-senteret, Liv Jessen, bekræfter tendenserne fra Bergen.
– Priserne er faldet, konkurrencen er større, og det er blevet et købers marked, hvor kunderne bestemmer. Kvinderne går mere på akkord med sig selv.
I Rådhusgata står Eli med en sort skindjakke over armen og venter på kunder. Hun har et slidt, men smukt smil. Og 30 års erfaring fra gaden. Også Eli siger, at miljøet er hårdere og at kunderne stiller større krav.
– Vi må acceptere meget mere end vi gjorde før. Langt flere kunder spørger om sex uden kondom. De ved vi behøver pengene. For markedet er dårlig, der er næsten ingen kunder om dagen længere, siger hun.
Eli har ingenting positivt at sige om den nye lov.
– Jeg føler mig mere utryg og får modbydelige forespørgsler. Loven har gjort det hårdere at være på gaden.
(…)
Ud over et hårdere miljø opsøger kvinderne i mindre grad hjælpeforanstaltninger. Og tilliden til politiet er mindre.
– Politiet vogter på kvinderne for at fange kunderne, og de er hele tiden i politiets søgelys. Politiet er ikke længere en allieret, og de føler sig stigmatiseret, siger Jessen. 

Fakta fra Utekontaktens rapport:

 • Færre kunder fører til, at priserne presses, de prostituerede må tilpasse sig markedet
 • Ændring i hvad der efterspørges: øget pres for at få ubeskyttet sex og fetisher
 • Kvinderne må tage flere kunder og være mere fleksible i forhold til sted
 • Nedgang i besøg på hjælpecentrene
 • Svækket tillid til politiet

Rapporten er en foreløbig kortlægningsrapport om effekterne efter kriminaliseringen af sexkøb blev indført. Utekontakten i Bergen har foretaget undersøgelsen
Dagsavisen 06. august 2009

Ikke forberedt på sexkøblov   
Oslos prostituerede har fået det værre med den nye sexkøbslov. Konsekvenserne af loven kan have været for dårligt udredet. – Vi hørte advarslerne, men jeg indrømmer, at ikke alle var lige forberedte, siger leder af justitskomiteen Anne Marit Bjørnflaten. (Ap) (…)
Tidligere statssekretær i Justitsdepartementet og Venstres førstekandidat i Østfold, Rita Sletner, forventer at regeringen får tiltag som skal forbedre kvinnernes situastion på plads så hurtigt som muligt.
– “Symbolpolitik og festtaler har aldrig rehabiliteret et menneske. Flere i fagmiljøet advarede mod konsekvensene før loven trådte i kraft”, siger hun.
Dagsavisen, 09. august 2009

PRO-Sentret udtaler bl.a.:
I midten af juni begyndte vi imidlertid at gå ud og være opsøgende om natten fra 22-02.30 (i modsætning til 21-24 som vi plejer) dels fordi vi erfaringsmæssigt ved, at enkelte kvinder kommer sent ud og fordi vi hørte fra miljøet, at særligt de nigerianske kvinder ikke kom ud før en gang efter midnat. Da mødte vi rigtigt mange kvinder, omkring 100, hvoraf størstedelen var nigerianske kvinder, samt bulgarske og rumænske kvinder. Norske kvinder findes næsten ikke længere i gadeprostitutionen i Oslo (sådan var det også før loven trådte i kraft). Vi blev noget overraskede over antallet, og politiet i Oslo blev taget på sengen.
Om antallet af sexkøb er gået ned, ved vi imidlertid ingenting om. Der kan være færre kunder som køber sex, der kan være det samme antal kunder som køber lige så meget som før, eller der kan være flere som køber. Det vides desværre ikke. Kvinderne selv er meget delt hvad kundetilstrømningen angår. Nogen, og særlig de som arbejder i gadeprostitutionen, siger at de har meget få kunder, andre – og da særlig kvinder på annoncemarkedet – siger at de aldrig har haft så meget at lave!
Politiets tilstedeværelse på strøget i Oslo er til tider stor. Vi får tilbagemeldinger fra kvinderne, som arbejder udendørs, om at de bliver stoppet af politiet og bedt om at flytte sig fra strøget, at de ikke kan stå der og opfordre til en kriminel handling (altså sexkøb). Dette til trods for, at det eftertrykkelig er understreget i lovens forarbejder, at sexsalg ikke er at betragte som opfordring til en kriminel handling. Nogen får besked på, at de ikke må stå stille, men at de kan gå etc. Politiet følger nødvendigvis disse kvinder, selv om de ikke gør noget galt, for at kunne ramme kunden, som gør noget galt. Der er mange som oplever det som en belastning.
Enkelte kvinder rapporterer også om øget chikane fra tilfældige forbipasserende. Unge kvindelige sælgere af gademagasinet = Oslo, oplever både øget chikane og øget forespørgsel efter om de vil sælge seksuelle ydelser. Kvinderne oplever også, at de bliver kontaktet af kunder på andre steder end det traditionelle strøg. Dette gælder særlig stofmisbrugende kvinder, hvor kunderne opsøger dem udenfor hybler, væresteder etc. Det opleves belastende at de nu på en måde altid er tilgængelige for kunderne, og at det er kundenne, som i høj grad definerer hvor og hvornår kontakten skal etableres, hvorimod det tidligere var kvinderne, der gik ned på strøget og selv valgte om og hvornår dette skulle ske.
På politisk niveau er der nu en stor “behandlingsoptimisme” på vegne af kvinder og mænd med prostitutionserfaring. Alle skal nu bringes ud af prostitutionen. Gennem år har vi oparbejdet en forståelse for, at kvinder og mænd med prostitutionserfaring er netop det, kvinder og mænd med prostitutionserfaring, samt at de har en række andre egenskaber og roller, at prostitution er en handling og ikke en egenskab. Denne forståelse er nærmest med et pennestrøg forsvundet med den nye lov, nu skal alle ændre sig og ophøre med prostitution. Alle midler rettes mod tiltag, som skal få kvinder og mænd ud af prostitutionen. Det er lidt eller intet fokus på skadereducerende titag, tiltag for at styrke personer som er i prostitution med tanke på sundhed, rettigheder, etc. etc.
I opinionen har vi også set en ændring, hvor kvinder og mænd med prostitutionserfaring tidligere havde en vis medfølelse fordi de blev vurderet til at være i en vanskelig livssituation med prostitution og/eller menneskehandel. Dette var personer som havde krav på vores hjælp og bistand. Nå bliver kvinderne, i hvert fald på gaden i Oslo, betragtet som et ordensproblem. Gennem håndhævningen af den nye sexkøbslov er politiet også gået ud og har opfordret “alle” og da særligt barer, restauranter og forlystelsesbranchen, udlejere, hoteller og appartements, og andre til at være opmærksomme og melde det, hvis de mener der foregår prostitution. Følgen er selvfølgelig, at den part, som ikke gør noe forkert, altså sælgersiden, bliver genstand for ganske meget negativ opmærksomhed, som til tider gør, at de føler sig som jaget vildt.
Når det gælder omfanget af menneskehandel til Norge, er det vanskelig at sige, om den er blevet reduceret, noget som jo var en udtalt målsætning med indførelsen af den nye loven. Pro Sentret og andre hjælpetiltag i Oslo får i hvert fald stadig kontakt til nye personer som fortæller om, at de har været udsat for menneskehandel.
Bjørg Norli, Fagkonsulent, Pro Sentret, 15-07-09