Prostituerede får gigtskader af at arbejde med sex

NEJ – Der er intet videnskabeligt belæg for denne påstand. Derfor kan det selvfølgelig alligevel være at det forekommer, og det bør undersøges sagligt!
Servicestyrelsen skriver i bladet “Udsat” nr. 13/2008, at de ikke har kunnet finde dokumentation for risiko for slidgigt i ryg og albuer i forbindelse med de prostitueredes arbejde, og at det ikke vides om der er større hyppighed for smerter i underlivet hos prostituerede, end for andre kvinder. De advarer om at hypoteser og teorier ubegrundet kan blive reproduceret som viden.
Bemærk også, at der ifølge VFC/Servicestyrelsen ikke findes udbredte tilfælde af kønssygdomme og smitterisiko hos prostituerede.
Seksualpolitisk Forum anbefaler at der gives mere oplysning til sexarbejderne om risiko for arbejdsskader og forebyggelse af dette. Der bør tilbydes kyndig rådgivning og undervisning, samt udvikles målrettede fysioterapeutiske forebyggende øvelser.
Denne rådgivning og dialog kan selvfølgelig kun fungere optimalt ved en legalisering af erhvervet (så sexarbejderne ikke skal skjule sig for autoriteterne), og kan blive en del af kravet for at kunne få licens til at drive massageklinikker og escortbureauer.