Efter det norske sexkøbsforbud er der åbnet masser af bordeller i Nordjylland

NEJ – det er en grundløs påstand. Politiet har rapporteret at der i sidste halvår af 2008 blev konstateret en mindre stigning i antallet af bordeller i Nordjylland. De fleste af de nyåbnede bordeller åbnede inden 1. januar 2009, altså inden det norske forbuds ikrafttræden.
Visse interessegrupper som meget gerne vil have indført et sexkøbsforbud i Danmark, spreder sensationelle historier om hvordan det norske sexkøbsforbud har fået nordmænd til at valfarte i hobetal til Nordjylland for at købe sex. Der er der intet belæg for.
Seksualpolitisk Forum ønsker en sober debat, uden sensationalistiske skræmmebilleder og med klare og korrekte fakta. Samtidig behøver vi flere og mere præcise undersøgelser af prostitutionens omfang