Der er udbredt eller stigende prostitution blandt børn og unge.

NEJ – det er der ikke. Københavns Kommunes nylige “Redegørelse om  prostitution i  København” konkluderer, at der IKKE er observeret børneprostitution i København. Selvom problemet er fiktivt, nævner debattører, som vil forbyde sexarbejde (og/eller kunder), ofte prostitution blandt børn og unge – KFUK-Reden udtaler endda, at alt som udbydes til salg vil mænd købe. Den slags argumentation er grov sexisme, usaglig generalisering og debatmæssig manipulation.
Andre undersøgelser viser til gengæld, at 1-2 procent af 15-17 årige har modtaget gaver, rejser, slik, middage el. lignende som modspil til sex. Spørgsmålet er så, hvordan spørgsmålene til de unge er stillet, hvordan “gaver” defineres (f.eks. at give blomster, chokolade, taxa) og hvornår gaver er et problem?
Men det er ikke usandsynligt, at den nye generations adfærd og dannelse af seksuel identitet i dag er vidt forskellig fra for 10 år siden, før internettets gennembrud. Dette kræver fordomsfri forskning, dialog og sober terminologi, frem for anvendelse af udtryk som “prostitutionslignende adfærd”, der er særdeles negativt drejet.
Seksualpolitisk Forum kræver bedre og fordomsfri undersøgelser af spørgsmålet. Derudover bør vi tilbyde bedre seksualundervisning, oplysning og vejledning for unge, og arbejde for en bedre, mindre fordomsfyldt og myte-præget dialog mellem den unge generation og de voksne, som skal vejlede dem.