Prostitution giver PTSD, eller granatchok.

NEJ – Denne generaliserende påstand er der ikke belæg for – salg af sex kan ikke i sig selv give PTSD.
PTSD er en betegnelse for et sammenfald af flere forskellige psykiske symptomer, for eksempel søvnløshed, angst, stress, depressioner og koncentrationsbesvær. Diagnosen forudsætter, at patienten har været udsat for eller har overværet en situation, der var livstruende, eller som i sig selv medførte risiko for alvorlige skader – hvilket desværre kan ske i mange erhverv og private situationer.
Da PTSD er en meget bred diagnose, kan symptomerne selvfølgelig forekomme som følge af mange erhverv –  herunder også sexarbejde. Der er imidlertid ingen pålidelige undersøgelser, der påviser, at prostitution i sig selv er en større kilde til PTSD end så mange andre fag.
KFUK-Reden og andre forbudsivrige debattører henviser ofte til undersøgelser af den meget kritiserede Melissa Farley, men undlader at nævne kritikken eller tage højde for, at resultaterne oftest vedrører gadeprostituerede i lande som Sydafrika, Israel, Tyrkiet, USA og Zambia. I flere af disse lande er prostitution kriminaliseret, og en stor del af de adspurgte er hjemløse, narkomaner, tvungne eller har krigstraumer – hvilket kan medvirke til skadesmålingerne. På samme måde er sexarbejdere i Sverige blevet mere stressede efter sexkøbsforbudet, og stigmatisering og kriminalisering kan også være medvirkende til at skabe stresslidelser.
Som nævnt ovenfor, findes de samme symptomer i rigtig mange andre fag. F.eks. har Arbejdsmiljøinstituttet i en stor undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2004-5, peget på postbude, slagteriarbejdere, buschauffører, lægesekretærer, elektronikarbejdere og lagerarbejdere som fag med de samme skadevirkninger.
Den bedste måde at undgå stress og PTSD på, er således at skabe et bedre og sikrere arbejdsmiljø, samt at sikre at arbejdet og arbejderne respekteres personligt.
Seksualpolitisk Forum ønsker en redelig undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i sexarbejde. Derudover arbejder vi for bedre vilkår, herunder mere sikkerhed, respekt og accept til sexarbejdere. Manglende respekt og accept af en person og dennes virke, ses ofte som en udslagsgivende faktor til at skabe stress på arbejdet. Et forbud vil både øge stress og stigmatisering, samt forstærke usikkerheden og styrke de organiserede kriminelle miljøer.