KFUK-Redens fordomme og misinformationer

Der er ingen tvivl om, at KFUK-Reden består af ildsjæle som ønsker at hjælpe de udsatte. Men KFUK-Reden er samtidig den primære bidragsyder til voldsom stigmatisering, nedgørelse og umyndiggørelse af sexarbejderne, hvormed man skader dem, man vil hjælpe.

Dette virker især urimeligt set i lyset af, at KFUK-Redens respektive underorganisationer samlet får op mod 20 millioner årligt af staten. Redens forskellige organisationer er en del af det kristne KFUKs Sociale Arbejde, og arbejder ud fra et ekstremt fordomsfuldt syn på prostitution.

KFUK-Redens oplysningsmateriale er både manipulerende, misvisende og nedgørende. Denne stigmatisering kan i følge psykologer være skadevirkende for sexarbejderne, og støder potentielle klienter væk fra Redens sociale arbejde.

Sexarbejderne, ikke mindst de udsatte, fortjener uvildig og respektfuld rådgivning og repræsentation. Og befolkningen fortjener, at deres skattekroner ikke bruges på dogmatisk propaganda.

Læs nedenfor dokumentation om:

  1. Redens fusk med antallet af gadeprostituerede
  2. Redens misinformationer
  3. Redens moraliserende fordomme
  4. Sexarbejdernes holdning til Reden

Opdateret 7/6-2010


1. REDENS FUSK MED ANTALLET AF GADEPROSTITUEREDE 

KFUK-Reden har i mange år stået for en række af de største myter og misinformationer om prostitution i Danmark. Senest og måske mest belastende er det nu afsløret, at Reden-Kbh i fem år har oplyst skrupforkerte og stærkt overdrevne tal vedr gadeprostituerede og migrantprostituerede.

Disse overdrevne tal (mellem 500 og 1000 personer for meget) har de i årevis oplyst til både presse, politikere, befolkning – og til Servicestyrelsen som hvert år optæller antallet af prostituerede. Det har resulteret i, at politikere og befolkning i årevis har troet at antallet af prostituerede har været i stærk stigning. Men det er ikke rigtigt.

Fejloplysningerne er: 

a) Reden-Kbh har siden 2005 årligt ikke blot oplyst antallet af gadeprostituerede, de har været i kontakt med det pågældende år, men også inkluderet klienterne fra de tidligere år. Det er indlysende, at tallene dermed bliver alt for høje, da mange af sexarbejderne på gaden, især dem fra udlandet, kun arbejder her i en kortere periode, og så rejser videre. Men de som f.eks. var her kortvarigt i 2005, tæller altså stadig med i Redens oplysninger om antal gadeprostituerede i 2008.

b) Reden-Kbh måtte i 2009 efter pres gennemgå alle deres oplysninger for 2008 manuelt. Derved fandt de præcist 400 dubletter– kvinder der alene i 2008 var registreret flere gange! De havde oplyst næsten en tredjedel for mange! Tallene for 2007 og 2006 er ikke genoptalt, og derfor viser statistikken stadig et alt for højt tal for de år.

c) Reden-Kbhs tal viser sig ikke kun at dække prostituerede. Andre grupper af socialt udsatte – hjemløse, narkomaner, osv – er derfor røget med i statistikken. Man aner ikke hvor mange af Redens klient-tal der overhovedet er prostituerede.

Dette er altsammen dokumenteret via paragraf 20-svar fra 2009 og  udvalgsspørgsmål igennem socialudvalget i 2010. Det er forelagt Reden-Kbh som ikke har modsagt det grove talfusk. Seksualpolitisk Forum udtaler sig om emnet i denne artikel, og det behandles også i denne gennemgang.

Anette Rix, leder af Reden-Kbh har bl.a. indberettet til ministeriet, at tallene var “meget præcise tal for, hvordan besøgstallet m.m. har været sidste år.”.

Denne misinformation af både befolkning og myndigheder er ekstremt kritisabel. Reden og andre har i årevis i masser af avisartikler og politiske indlæg henvist til denne fiktive stigning i antallet af prostituerede som begrundelse for at man politisk skulle skride ind med div. forbud. Et eksempel er denne artikel:

“Antallet af kvinder, der har besøgt værestedet Reden i København i løbet af 2008, er eksploderet i forhold til tidligere år. Tre uger, før året er omme, har værestedet registeret knap 1.300 kvinder, hvilket er en markant stigning i forhold til 2007, hvor 1.056 kvinder besøgte Reden.
Og det er der flere gode grunde til, fortæller socialrådgiver på Reden Anette Rix: “Jeg ser det som et udtryk for, at vi er et land, der ligger i et Europa med åbne grænser, og hvor prostitution af mange betragtes som en okay vare.”

– “Eksplosion i besøgsantallet på Reden i 2008”, Altinget, 10. december 2008

Men den “eksplosion” var altså én stor myte, som har påvirket både politikere og befolkning – og endda den svenske regering til at tro at deres sexkøbsforbud var en succes. Denne skandaløse mangeårige misinformation har ikke fået politiske konsekvenser for KFUK-Reden eller deres årlige tocifrede millionbevilling.

Reden International var endda i endnu en sag i 2012, hvor de i pressen gav udtryk for, at have mødt 3600 handlede kvinder på et år i deres værested – selvom det vanvittigt høje tal dækkede over hvor mange gange deres indgangsdør var gået op for brugere på et år.

De korrekte tal er, at de i alt havde haft 360 klienter det år, hvoraf alle ikke nødvendigvis var sexarbejdere. Det var endda et fald på 43% i antallet af brugere i forhold til året før, stik modsat oplysningerne til pressen.

I følge Center Mod Menneskehandel indberettede KFUK’s Reden i hhv. 2011 og første halvår af 2012 i alt én person til myndighederne som potentielt handlet.


2. REDENS MISINFORMATIONER 

Trafficking-myte

“Næsten alle (-) udenlandske kvinder på gaden er (-) ofre for menneskehandel og lever som slaver, siger Trine Lund Jensen fra Reden – STOP Kvindehandel.”

“Af alle de udenlandske piger, som man ser på gaden, må man formode, at de 95 procent er handlede piger. (…) siger Jens Høvsgaard. (-) Tallet 95 procent bliver bekræftet af Trine Lund Jensen.”

Trine Lund Jensen, leder af Reden Stop Kvindehandel, B.T. den 1. maj 2008.

Politiets eksperters vurdering er 1-5 procent, i modsætning til Trine Lund-Jensens postulat om 95 procent. RSK har siden 2003 modtaget i størrelsesordenen 5-6 mill. kroner årligt for deres opgaver i Regeringens handlingsplan mod kvindehandel. 

“Langt de fleste er handlet på kryds og tværs, og jeg møder ikke nogen, der er kommet af sig selv. Vi opfordrer dem altid til at samarbejde med myndighederne, men de er bange for bagmændene«, siger Vibeke Lenskjold. (…)

Servicestyrelsen under Indenrigs- og Socialministeriet vurderer, at ofrene for menneskehandel udgør et mindretal blandt de udenlandske prostituerede.”

Vibeke Lenskjold, leder af Reden International i Politiken, den 30. januar 2010

Dette er endnu et af mange eksempler på, at Redens påstande om at stort set alle migrante prostituerede er “handlede”, hvilket direkte modsiges af eksperterne på området, fra socialantropologer til det statslige Center Mod Menneskehandel. Den nye leder Lenskjold udmærker sig også ved komplet at misforstå traffickingbegrebet og Palermo-protokollen i det følgende:

“Når mænd opsøger mennesker i prostitution, så er der tale om et udbytteforhold af mennesker i sårbar stilling og en magtrelation, fordi manden ved sin overmagt køber sig til seksuelle ydelser. Det er den definition, som står beskrevet i Palermoprotokollen. En protokol, som ligger i forlængelse af menneskerettigheds konventionen, og som mange lande herunder Danmark har skrevet under.”

Vibeke Lenskjold, leder af Reden International, Information, den 6. august 2009

Palermoprotokollen definerer ikke sexkøb som udbytning, men giver en generel definition af begrebet menneskehandel, der i Europa forekommer i mange erhverv, herunder landbrugsarbejde, bygningsarbejde, tiggeri, mm.

Stignings-myte

“I følge politiets tal er der (…) i dag omkring 6000 prostituerede på gader og bordeller i Danmark. Det er mere end en tredobling siden 1990.”

Birgitte Graakjær Hjorth, sognepræst og landsformand for KFUks Sociale Arbejde, Kristeligt Dagblad 11/6 2008.

KFUKs landsformand bruger her to helt usammenlignelige tal, og hun taler her imod bedre vidende da dette i forvejen var blevet hende oplyst.

Når der korrigeres for Reden-Kbh’s mangeårige fejloplysninger om antallet (se ovenfor), tyder meget på, at der slet ikke er en stigning – men et fald.
 

Ulykkeligheds- myte

“Jeg skal ikke benægte, at der findes nogle kvinder og mænd, som hævder, at de er lykkelige i deres prostitution, men de er absolut i mindretal svarende til ca. én procent af de mindst 6.000 mennesker i prostitution, der findes i Danmark.”

Vibeke Lenskjold, leder af Reden International, Information, den 6. august 2009

“Hvis frisind er det, Radikalt Frisind vil beskytte  (…) Er det den knap ene pct. kvinder i prostitution, som erklærer sig som lykkelige i deres valg?”

Vibeke Lenskjold, leder af Reden International i Information, den 10. august 2009

Disse ‘erklæringer’ om ‘lykke’ har Lenskjold ingen faktuelle oplysninger om, og der findes ingensomhelst opgørelse over hvor mange prostituerede som betegner sig som “lykkelige”. Der findes heller ingen opgørelser over, hvor mange eller få af sexarbejderne som oplyser at de har taget et frit valg, eller deres tilfredshed med det. Lenskjold stigmatiserer hermed 99% af sexarbejderne som “ulykkelige”.

Lenskjold sammenblander det, at være tilfreds med sit arbejde og sit valg med en nærmest grotesk påstand om, at være “den lykkelige luder”; et absurd begreb som stort set kun bruges i debatten af prostitutionsmodstandere. Ordvalget afspejler Lenskjolds egne fordomme overfor de mange sexarbejdere, der ikke vil betegnes som ofre og som kæmper imod KFUK-Redens omfattende stigmatisering af dem.

Mindst lige så kritisabelt er det, at Lenskjold indirekte (og som ved andre lejligheder) skyder på Sexarbejdernes InteresseOrganisation, SiO, og deres medlemstal på under 100. En social institution som KFUK-Reden burde holde sig fri for, at håne og nedgøre de sexarbejdere der på trods af en enorm diskrimination, stigmatisering og manglende faglige rettigheder finder sammen i en forening og forsøger at blive hørt og gøre deres arbejdsforhold bedre. Lederen af Reden-International burde i stedet lytte og søge at gå i respektfuld dialog med de sexarbejdere, hun foregiver at vide så meget om.

Fattigdoms-myte

Det konstateres i Socialministeriets kortlægning af prostitution fra 2006 (”Prostitution på massageklinikker”) at over 80 % af de kvinder der prostituerer sig, gør det fordi de mangler penge.

Fra “Redens holdning til prostitution” på Reden-Kbh’s opdaterede hjemmeside.

Det der rent faktisk står i den anonyme spørgeskema-undersøgelse, er at 81 procent af en mindre gruppe af klinikprostituerede har besvaret, at pengemangel har været en af flere årsager til at begynde på arbejdet. Men pengemangle er vel primær årsag til, at man går ind i stort set alle slags arbejde. Det eneste man kan fortolke ud af dette tal er, at visse sexsælgere blandt andre grunde, også har valgt deres arbejde for at tjene penge.

Den pågældende undersøgelse understreger selv, at den ikke er repræsentativ. Man kan også diskutere dens metode og nøjagtighed, da det er en spørgeskemaundersøgelse og kun dækker klinikprostituerede. Disse forbehold går dog i glemmebogen, når undersøgelsen refereres af forbudsfortalere som KFUK-Reden.

Incest-myte

“Ud fra sit arbejde med pornomodeller og prostituerede vurderer den danske psykolog Kim Deichmann, at 90 procent af disse kvinder har været udsat for fysiske eller psykiske overgreb af seksuel karakter som børn.

Kilde: Patter Pik og Penge – pornoficeringen af vores liv/Monica Krogh-Meyer, Rosinante, 2002 “

Fra “Fakta om porno og prostituion” (sic) på Reden-Kbh’s hjemmeside gennem mange år.

Der er intet faktuelt belæg for denne stigmatiserende fordom, hvis eneste kilde er psykoterapeut, delfinterapeut og hypnotisør Kim Deichmann.

Servicestyrelsen skriver i en rapport fra 2007: “I modsætning til hvad man kan forledes til at tro ud fra enkeltpersoners beretninger og fra medierne, har ikke alle i prostitution været udsat for seksuelle overgreb og omsorgssvigt som børn. Der findes i øvrigt ikke én dansk undersøgelse der systematisk belyser prostitueredes individuelle opvækstvilkår og baggrund.”

Desværre har debattører og politikere som troede på KFUK-Redens “fakta”, i årevis videregivet denne stigmatiserende myte.

Granatchok-myte

“En interview-undersøgelse af 475 prostituerede fra fem forskellige lande viste gennemsnitligt at :

– 67 procent af de adspurgte led af psykiske mén, diagnosticeret som PTSD, Posttraumatic Stress Disorder, populært kaldet Granatchok. Det giver sig bl.a. udtryk i følelseskulde tilbagevendende mareridt og smertefulde flashbacks.

– Symptomer på PTSD lige udbredt blandt gade- og bordelprostituerede.

– 46 procent havde været udsat for voldtægt mere end fem gange, mens de var i prostitution.

– 92 procent ville forlade prostitution, hvis de kunne.

Kilde: Prostitution in Five Countries: Violence and Post-Traumatic Stress Disorder. M. Farley, I.Baral, M. Kiremire & U. Sezgin/ Feminism & Psychology, 1998, Vol. (4): 405-426.

Fra “Fakta om porno og prostituion” (sic) på Reden-Kbh’s hjemmeside gennem mange år.

Reden undlader her at oplyse om, at forskningen er skarpt kritiseret, og i høj grad er foretaget blandt gadeprostituerede i lande som Sydafrika, Israel, Tyrkiet, USA og Zambia. I flere af disse lande er prostitution kriminaliseret, og en stor del af de adspurgte er hjemløse, narkomaner eller har været i krig.  

Tvang- og mængderabats-myte

“Prostituerede tvunget til mængderabat” (…) “Kvinderne kunne ikke sige nej. Hverken til hvor mange ydelser, hvor mange mænd eller hvor længe, det skulle vare. De skulle stå til rådighed så lang tid, der var behov for dem”, fortæller Dorit Otzen, som er projektleder ved Reden. (…) 
Kvinderne (fik) kun en månedsløn på 3000 kroner. (…) Ifølge projektlederen findes tilbuddene flere steder i landet, og hun kender også til en swingerklub i Jylland, som hentede østeuropæiske kvinder ind, så kunderne var sikre på at få sex, når de ville.
– “Det er ikke et ukendt fænomen i Danmark, siger Dorit Otzen, (…) Kommer der en trend eller et nyt fænomen i et andet land, så bliver det adopteret lynhurtigt.”

– Dorit Otzen, DR Nyheder 22 juli 2009

Otzen tegnede her et skrækbillede som slet stemte ikke overens med politiets oplysninger efter opklaringen af sagen. Hverken den påståede ufrivillighed, mængderabat eller den dårlige arbejdstid eller aflønning havde faktuelt belæg.

Selvom Otzen i 2009 præsenterede sagen som aktuel og som en af mange i Danmark, var der tale om et enestående tilfælde fra 2004. DR Nyheder måtte efter en klage fra SiO bringe en rettelse.


3. REDENS MORALISERENDE FORDOMME 

Den lille håndfuld talspersoner fra KFUK-Reden har i mange interviews i løbet af det sidste årti udtalt sig med mange grove fordomme og udokumenterede postulater. I de følgende to bilag er et par eksempler.

“Vi afbrænder ikke ugentligt et par beboelsesejendomme af til glæde for dem, der kun kan tænde seksuelt på ild.  (…)
En anden side af mænds natur, nemlig den natur der byder mænd at banke kvinder og børn” får os heller ikke til at oprette “bankehuse, hvor specielle kvinder og børn kan stå til rådighed, når mænds aggressive natur trænger til udløsning. (…)  
I Sverige er købesex forbudt fordi man dér har gennemskuet, “at prostitution er kønsbaseret vold.”

Dorit Otzen, KFUK-Redens leder, i et læserbrev til Politiken 6/11-02. 

»Det er vores faste overbevisning at i n g e n kvinde ville sælge sin krop, hvis hun havde et reelt alternativ.«

Trine Lund-Jensen, leder af Reden-STOP Kvindehandel, og Vibe Klarup Voetmann, direktør for Dannerhuset, i bogen “Købt eller Solgt” (2008), redigeret af Birgitte Graakjær Hjorth, sognepræst og landsformand for KFUK’s Sociale Arbejde.

“Prostitution er vold mod kvinder.”

“Der er situationer, hvor mennesker kunne mener, at de har deres krop tilbage at handle med, eller situationer, hvor kroppen er den eneste efterspurgte vare. Det være sig som reservedel for rige mennesker med defekt – eller det være sig som dele af en krop – mund, skede eller anus – der for kortere tid bruges og misbruges af rigere og mere magtfulde mennesker til seksuel udløsning.”

“Vi skiller (sic) ikke mellem tvungen og såkaldt frivillig prostitution, men mener, at for at bekæmpe trafficking må vi bekæmpe den hjemlige adgang til prostitution.” 

Fra “Redens holdning til prostitution” på Reden-Kbh’s hjemmeside gennem mange år. 

— 

“Der er ikke tale om et reelt frit valg i forbindelse med prostitution.” 

“Kunder, der køber prostitution, skelner ikke. Det, der bliver udbudt, bliver købt. Børn, mindreårige, kvinder fastholdt i prostitution af gældsslaveri eller trusler om vold, psykisk syge kvinder, udviklingshæmmede kvinder og hende, der forsøger at flygte fra sig selv og en kold og kærlighedsforladt opvækst. Så længe der er en efterspørgsel, vil der være alfonseri, rufferi, handel med kvinder og børn, mishandling og voldtægt knyttet til fænomenet prostitution.” 

“Man kan spørge sig selv om det overhovedet er muligt at øge volden?” 

Fra brochuren “Mennesker til salg”, udgivet af KFUKs Sociale Arbejde og tilgængelig fra Reden-Stop Kvindehandel, www.kvindehandel.dk/ 

—- 

“Vi skal vende problemet og indse, at kunderne udøver vold – vi skal oplyse om og gøre klart, at prostitution er lig vold”

Fra et debatindlæg af Karin Riis-Jørgensen, næstformand for den liberale gruppe i Europa-Parlamentet, Dorit Otzen og Trine Lund Jensen, Reden København. Bragt på Redens hjemmeside. 

 (Spørgsmål:) Hvad nu, hvis de (sexarbejderne) giver udtryk for, at det er det, de vil? (fortsætte i prostitution)
Så må de gå andre steder hen. Så må du tale med en revisor eller en advokat, der kan hjælpe dig i den retning. Jeg arbejder i en organisation, der ser kriminalisering som en mulighed for at begrænse prostitution, så sådan er det.”

Dorit Otzen definerer hvilke sexarbejdere Reden vil støtte, i artiklen “Når hjælpen rammer ved siden af”, Information, 25. november 2008

“Det at lave bordelvirksomhed med licensordninger og den slags er igen et hensyn til kunderne. Det strider i bund og grund mod vores holdning, at mennesker skal være en vare, om det så er kvinder, mænd eller børn”

Anette Rix, daglig leder af Reden modsætter sig forslag om kontrol og forbedring af sexarbejdernes arbejdsvilkår og sikkerhed, af moralistiske grunde, DR Nyhederne, 22/5-08 


4. SEXARBEJDERNES HOLDNING TIL REDEN 

(uredigerede indlæg fra sexarbejderne selv, indsendt til websitet http://www.sexarbejde.dk) 

Jeg er rystet over, at et sted som Reden arbejder så hårdt for at kriminalisere mit erhverv. Og ked af, at det er det eneste sted, vi gadepiger har at komme. Det ville hjælpe os, hvis vi kunne komme et sted, der som minimum havde en neutral holdning til sexarbejde. Et sted, hvor man kunne gå ind, når det regner, få lidt mad, kondomer og glidecreme, nødprævention ved uheld med kondomer etc.
Christina, gadeprostitueret 

Jeg kan kun se diverse såkaldte feministiske grupper og politikeres stædige insisteren på, at vi er ofre, som liggende helt i tråd med den kvindeforagt, som er et resultat af og en forudsætning for patriarkatet […] Udsagnet [”ingen sexarbejder har taget et frit valg”] er blot et af mange, som gentages i uendelighed, og som forsøges bakket op af udvalgte, forhenværende prostituerede, som ALDRIG skulle have bevæget sig ind i branchen.
Feministen, domina 

Reden er ikke længere et fristed. I gamle dage forstod nonnerne [i Reden], hvad tavshedspligt var. Som det er i dag, kan man komme ud for, at Reden indberetter os til kommunerne, og at de presser os til at gå i behandling. Det er i hvert fald ikke længere et sted, hvor jeg kunne tænke mig at søge hjælp, hvis jeg skulle få brug for det. Jeg stoler simpelthen ikke på dem. De vil bruge det jeg fortæller imod mig, falde mig i ryggen.
Jackie, gadeprostitueret 

Jeg ville ønske, at der blev lyttet mere til, hvad vi selv siger. De skal lytte til os, der selv har valgt det. De skal ikke kun lytte til Dorit Otzen, Odille Poulsen og de inkompetente pro-centre. Vi gør faktisk et godt stykke arbejde for både mænd og kvinder.
Kikki, klinikprostitueret 

Det virker som om, man med udgangspunkt i nogle idealer omkring ligeværd mellem mand og kvinde danner sig nogle forudfattede meninger om, hvor forfærdelig det er at være prostitueret. Man har meget ’selektiv hørelse’ i forhold til fakta og konkrete undersøgelser, herunder hvad de prostituerede selv siger.
Peter, tidligere escort 

Jeg tror nogle af dem [politikere og kvindegrupper, som ønsker at kriminalisere sexarbejde] gerne vil have folk til at synes, at de gør nogen god gerning. Andre prøver at bruge det til at fremme deres karriere.
Quetesh, udenlandsk prostitueret i Danmark 

Det er sørgeligt, at der kun bliver lyttet til sex-negative kvinder og kvinder som Odile Poulsen, som er en stakkel, der er blevet misbrugt af alt andet end prostitution. Der bliver altid fokuseret på Redens oplysninger. Reden arbejder kun med gadepiger og narkomaner. Der er en verden til forskel på klinikprostituerede og gadeprostituerede (trafficking).
Zanne, klinikprostitueret