Antallet af prostituerede i Danmark er tredoblet siden 2000.

NEJ – Det er der overhovedet intet belæg for.
Siden 2002 har Servicestyrelsen i udgivelsen “Prostitutionens omfang og former” foretaget et beregnet skøn, som vi må holde os til, selvom tallene skal tage med en del usikkerhed og forbehold. I 2009 og 2010 er Servicestyrelsens tal dog faldet dramatisk, da det er blevet afsløret at KFUK-Reden i årevis har oplyst alt, alt for høje tal. Dette dokumenteres bl.a. her. Hvis KFUK-Redens falske tal for antallet af gadeprostituerede modregnes, kan der ikke påvises nogen egentlig stigning siden 2002.
Det er også KFUK’s Sociale Arbejde der står for den i overskriften nævnte myte om tredobling, hvor de har sammenlignet helt forskelligt opgjorte tal, mod bedre vidende.
Andre kilder opgører tallene helt anderledes, og byder ofte på skøn i stedet for videnskabelig beregning. F.eks. fandt det daværende PRO-Center i sin årsberetning i 2001, at der var mellem 5450 og 7800 prostituerede. Hvis f.eks. disse tal skulle være sammenlignelige, er der sket et meget stort fald det sidste årti.
Det er også påstået at antallet er mangedoblet siden 1990erne. Men dengang opgjorde Socialforskningsinstituttet hvor mange der var aktive på en typisk hverdag, men tog ikke højde for dag- og aftenvagter, osv. Disse kilder er derfor ikke sammenlignelige.
Seksualpolitisk Forum ønsker en sober debat, uden sensationalistiske skræmmebilleder og med klare og korrekte fakta. Samtidig behøver vi flere og mere præcise undersøgelser af prostitutionens omfang.