Temaer

På denne side finder du Seksualpolitisk Forums analyser og forslag i forbindelse med en række aktuelle temaer. Siden vil jævnligt blive opdateret.

Trafficking – analyse og løsningsforslag

Trafficking – et problem som skal løses ansvarligt! Seksualpolitisk Forum, 5. september 2007Revideret 24. oktober 2008 Ethvert menneske der mod sin vilje er bragt til Danmark for at arbejde med sex, er et for meget! Seksualpolitisk Forum ønsker at trafficking skal bekæmpes – med de bedst mulige midler. Vi giver derfor her en analyse af […]

New Zealand: Nytænkende lovgivning på prostitutionsområdet

I New Zealand afkriminaliserede man i 2003 prostitution. Man fjernede alle diskriminerende love og sidestillede prostitution og andet sexarbejde med andre erhverv ved indførelsen af “The Prostitution Law Reform Act”.  Tankegangen bag den minder på flere måder om den model, som Seksualpolitisk Forum foreslår for Danmark. En succesfuld afkriminalisering Afkriminaliseringen skete på forbilledlig demokratisk vis, […]

Forslag til lovgivning og sociale tiltag vedr. prostitution

På denne side kan du læse om Seksualpolitisk Forums forslag til afkriminalisering og sociale tiltag på prostitutionsområdet. Nederst på siden finder du desuden uddybning af forslaget om skærpede krav og kontrol overfor bordeller ved en særlig branchevejledning.   Disse enkle, lovmæssige tiltag vil sikre både frivillighed, rådgivning, sociale tiltag og gode arbejdsforhold uden udnyttelse, og politi og myndigheder nemt kan […]

Det svenske forbud mod købesex – analyse og kilder

Købesex-forbud virker modsat hensigten i Sverige Det går ikke godt i Sverige. Loven som forbyder at købe sex, har vist sig at virke meget negativt, hvor sikkerhed, netværk og forholdene er blevet væsentligt forringet for sexarbejderne. Justitiekansler og undersøgelsesleder Anna Skarhed fortæller desuden, at prostitutionen ikke er faldet siden lovens indførsel i 1999 og at […]

Norge efter Sexkøbsloven

Efter at Norge har kriminaliseret sexkøb, er forholdene for de prostituerede blevet væsentligt værre, mens der ikke er nogen dokumentation for, at omfanget af prostitution er faldet. Sexarbejdet er blot gået under jorden og de udsatte har fået endnu større problemer. Det norske Pro-Sentret vurderer i 2010 omfanget af købesex til at være uændret, og […]

Holland – en mislykket lovreform

Holland har de sidste 10 år skabt en halv legalisering af sexarbejde, med en del problemer til følge. Men myter om, at Holland skulle være blevet en ”magnet for trafficking”, er vildt overdrevne. Faktisk ser lovgivningen ikke ud til at have ændret på antallet af prostituerede. Læs nedenfor om Holland: 1. Lovgivning om sexarbejdeModstandere af […]

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser(Betænkning nr. 1534)København, den 27. august 2012, offentliggjort 19. november 2012Kan downloades her Straffelovrådets rapport har kritisk gennemgået prostitutionspolitik, med fokus på forslaget om et forbud mod sexkøb, og set på effekterne af et sådant forbud i andre lande. Her er uddrag af dets analyse og anbefalinger: 1. Skal prostitution være strafbart? Eller […]

KFUK-Redens fordomme og misinformationer

Der er ingen tvivl om, at KFUK-Reden består af ildsjæle som ønsker at hjælpe de udsatte. Men KFUK-Reden er samtidig den primære bidragsyder til voldsom stigmatisering, nedgørelse og umyndiggørelse af sexarbejderne, hvormed man skader dem, man vil hjælpe. Dette virker især urimeligt set i lyset af, at KFUK-Redens respektive underorganisationer samlet får op mod 20 […]

Identifikation af trafficking-ofre

Operationelle indikatorer på trafficking Seksualpolitisk Forum, april 2010 ILO og Europakommissionen besluttede i 2007 at nedsætte en underkommission af eksperter for at udvikle en standardiseret tjekliste, så alle der beskæftiger sig med trafficking har nogle klarere definitioner at forholde sig til. Panelet bestod af personer fra politi, regeringerne, forskningsinstitutter, græsrodsorganisationer, internationale organisationer, arbejdsinspektorater, fagforeninger og retsvæsenet i […]

Sex-Kanonen

Sex-Kanonen… eller 10 sex-ting vi synes er kanon! SEKSUALPOLITISK FORUM, 16.11.2008 Intet er det samme som før. Heller ikke sex. Sex – syv, otte, ni, ti ting har forandret sig. Det seksuelle område er under stadig forandring og det meste er til det bedre. Her vil vi lystne og lystige tage ti ting frem vi […]