Grundlag

Seksualpolitisk Forum er en ikke-kommerciel, partipolitisk uafhængig tænketank med det formål at påvirke den seksualpolitiske debat i en nøgtern og frisindet retning.

Netværket blev stiftet i 2007 og arbejder for seksuel tolerance, åbenhed og respekt for seksualitetens mangfoldighed, herunder individets ret til uden fordømmelse selv at definere og udfolde sin seksualitet, så længe de involverede er seksuelt myndige og deltager frivilligt. Gennem vidensbaseret oplysning og sober og faktuel debat, baseret påerfaring, faglighed og research, ønsker vi at modvirke forbudstænkning og spredning af fordomme og urigtige oplysninger på det seksuelle og kønsmæssige område.

Seksualiteten er mangfoldig. Seksualpolitisk Forum går ind for seksuel ligestilling uden generaliserende fordømmelser af hverken mænd, kvinder, transkønnede, heteroseksuelle, biseksuelle, homoseksuelle, subkulturer eller minoriteter. Vi støtter op om alle former for sex, som voksne mennesker frivilligt dyrker, hvad enten det foregår derhjemme eller i naturen, med modsatte eller samme køn, kinky eller vanilje, med flere på én gang eller i et monogamt ægteskab.

Hvad myndige personer finder ud af frivilligt at lave sammen, uden at skade andre, bør hverken privatpersoner, arbejdsgivere eller staten censurere, fordømme eller forbyde. Det gælder også sexarbejde, og Seksualpolitisk Forum støtter alle former for frivilligt indgået sexarbejde, herunder retten til at tjene penge på og leve af sin seksualitet. Vi ønsker anerkendelse af sexarbejde som lovligt erhverv med tilhørende rettigheder og pligter. Vi vil arbejde for at sexarbejderes sociale, økonomiske og rettighedsmæssige vilkår forbedres og er imod stigmatisering, diskrimination, tvang og udnyttelse.

Pornografi bliver brugt og nydt af mange, men er ofte genstand for bekymring. Vi anser pornografi, strip og anden erotisk kultur som udtryksformer på linje med alle andre kunstneriske og kulturelle udtryk og som derfor bør anerkendes, behandles og diskuteres som sådan, uden fordømmelse eller overdreven frygt.

Folk bør have reel viden og oplysning, også på det seksuelle område, for at kunne træffe egne, frie valg og debattere. Derfor ønsker vi mere og tidssvarende, fordomsfri og sundhedsfremmende seksualundervisning i skolen, også om seksuelle minoriteter og variationer.

Vi vil styrke en nøgtern og fordomsfri debat om de mange vigtige seksualpolitiske emner, herunder seksualisering af det offentlige rum, unges såvel som ældres seksualitet, nypuritanisme, myter og sensationalisme i medierne samt religiøs eller ideologisk seksualmoralisme

Fordømmelse, intolerance og spredning af usandheder gør det ikke blot vanskeligt at forholde sig til den komplekse virkelighed, vi befinder os i, det er også sårende og stigmatiserende for de personer, der er genstande for disse fejl. For det er mennesker, det i bund og grund handler om.

Seksualpolitisk Forum,
Stiftet d. 25. februar 2007, opdateret d. 4. februar 2010.