Seksualpolitisk Forum har i dag sendt pressemeddelelse ud, som gennemgår misinformation og fejlfortolkninger af prostitutionsforskning

Politikerne misinformerer om prostitution
Samtidig åbnes et nyt afsnit på denne hjemmeside; Hvad siger forskningen. De to første analyser om hhv “Massageklinikundersøgelsen” (Danmark, 2004) og Vanwesenbeeck (Holland 1994) er on-line nu.