Seksualpolitisk Forums reaktion og noter om Straffelovrådets arbejde med straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser er nu on-line