Pressemeddelelse fra Seksualpolitisk Forum

Fodbold VM modbeviser prostitutionsmyter
Endnu en gang oplever vi en ufunderet myte om prostitution og menneskehandel i forbindelse med fodbold. Men ligesom tilsvarende myter ved VM i Tyskland i 2006, har det været helt uden hold i virkeligheden. Det samme skete ved Cop15-topmødet i København, 2009. Der manipuleres med medierne …