Skarp kritik af KFUK-Redens syn på prostitution

Seksualpolitisk Forum, 271108

Interesseorganisationen KFUK-Reden modtager årligt millioner af kroner af staten for sit sociale arbejde med prostituerede. Men KFUK-reden er samtidig en ideologisk baseret organisation, der fordrejer fakta og vildleder om prostitution i Danmark. Det mener Seksualpolitisk Forum, der sammen med andre debattører og flere sexarbejdere, er dybt bekymrede for KFUK-Redens position i det danske prostitutionsområde.

Der er ingen tvivl om, at KFUK-Reden består af ildsjæle som ønsker at hjælpe de udsatte. Men KFUK-Reden er samtidig den primære bidragsyder til voldsom stigmatisering, nedgørelse og umyndiggørelse af sexarbejderne, hvormed man skader dem, man vil hjælpe. 

Dette virker især urimeligt set i lyset af, at KFUK-Redens respektive underorganisationer samlet får op mod 20 millioner årligt af staten. Redens forskellige organisationer er en del af det kristne KFUKs Sociale Arbejde, og arbejder ud fra et ekstremt fordomsfuldt syn på prostitution.

I KFUK’s foldere og på KFUK-Reden/Københavns hjemmeside har man i mange år bl.a. kunne læse, at:

  • prostitution og pornografi er “vold mod kvinder”
  • at man ikke skelner mellem tvungen og “såkaldt frivillig prostitution”
  • at ingen prostituerede har taget “et reelt frit valg”
  • og andre fordomme og misínformationer (se mere nedenfor).

I medierne har man kunnet høre lige så ekstreme udtalelser fra ledelsen;

  • at 90% af de prostituerede har incest-baggrund
  • at 90% af de udenlandske sexarbejdere i Danmark er traffickingofre
  • eller endda, at man ikke skal gøre forholdene bedre på klinikkerne, da det vil komme kunden til gode

Alle disse udsagn er fordomsfulde, moraliserende eller direkte usande. Ikke desto mindre får mange politikere og store dele af medierne og befolkningen disse oplysninger serveret som fakta, hvilket vildleder alle parter.

De seneste dage er det tilmed kommet frem, at der har været flere klagesager over Redernes behandling af både gadepiger og udenlandske sexarbejdere. (Information, 25/11-08)

Ligeledes har socialantropologer sat spørgsmålstegn ved, om det fastlåste syn på migrerende sexarbejdere som definitive ofre, ikke gør mere skade end gavn for de sårbare kvinder. (Politiken 29/09-08)

I oktober 2008 udtalte en af prostitutionsområdets mest kendte forskere, Nell Rasmussen, på en international konference, at:

“Debatten er blevet videnstom. Fra at være baseret på den viden, vi trods alt har, er den blevet udelukkende holdningsbaseret. (…) Det er blandt andet Kvinderådet, det er Dansk Kvindesamfund, det er Rederne. De reproducerer gamle data og synspunkter, som ikke er substantierede.” (Information, 24/10-08).

Seksualpolitisk Forum mener, at en organisation der støttes af staten med et tocifret millionbeløb årligt, og som står som en af hovedaktørerne på prostitutionsområdet, som minimum bør forventes at udtale sig lødigt, sobert og nuanceret.

Det er desværre ikke tilfældet med KFUK-Redens diverse organisationer, hvis oplysningsmateriale er både manipulerende, misvisende og nedgørende. Denne stigmatisering kan i følge psykologer være skadevirkende for sexarbejderne, og støder potentielle klienter væk fra Redens sociale arbejde.

Politikerne bør genoverveje, om det sociale hjælpearbejde blandt gadeprostituerede og det vigtige arbejde med bekæmpelse af kvindehandel bør overdrages til andre og mere saglige kræfter, som ikke er underlagt KFUK-Redens ideologiske dagsorden og moraliserende historik.

Sexarbejderne, ikke mindst de udsatte, fortjener uvildig og respektfuld rådgivning og repræsentation. Og befolkningen fortjener, at deres skattekroner ikke bruges på dogmatisk propaganda.

Læs nedenfor dokumentation om:

  1. Sexarbejdernes holdning til Reden
  2. Redens moraliserende fordomme
  3. Redens misinformation

1. SEXARBEJDERNES HOLDNING TIL REDEN 

(uredigerede indlæg fra sexarbejderne, sendt til websitet http://www.sexarbejde.dk
– der må citeres frit, og vi kan evt. videreformidle kontakt til kilderne.) 

Jeg er rystet over, at et sted som Reden arbejder så hårdt for at kriminalisere mit erhverv. Og ked af, at det er det eneste sted, vi gadepiger har at komme. Det ville hjælpe os, hvis vi kunne komme et sted, der som minimum havde en neutral holdning til sexarbejde. Et sted, hvor man kunne gå ind, når det regner, få lidt mad, kondomer og glidecreme, nødprævention ved uheld med kondomer etc.
Christina, gadeprostitueret 

Jeg kan kun se diverse såkaldte feministiske grupper og politikeres stædige insisteren på, at vi er ofre, som liggende helt i tråd med den kvindeforagt, som er et resultat af og en forudsætning for patriarkatet […] Udsagnet [”ingen sexarbejder har taget et frit valg”] er blot et af mange, som gentages i uendelighed, og som forsøges bakket op af udvalgte, forhenværende prostituerede, som ALDRIG skulle have bevæget sig ind i branchen.
Feministen, domina 

Reden er ikke længere et fristed. I gamle dage forstod nonnerne [i Reden], hvad tavshedspligt var. Som det er i dag, kan man komme ud for, at Reden indberetter os til kommunerne, og at de presser os til at gå i behandling. Det er i hvert fald ikke længere et sted, hvor jeg kunne tænke mig at søge hjælp, hvis jeg skulle få brug for det. Jeg stoler simpelthen ikke på dem. De vil bruge det jeg fortæller imod mig, falde mig i ryggen.
Jackie, gadeprostitueret 

Jeg ville ønske, at der blev lyttet mere til, hvad vi selv siger. De skal lytte til os, der selv har valgt det. De skal ikke kun lytte til Dorit Otzen, Odille Poulsen og de inkompetente pro-centre. Vi gør faktisk et godt stykke arbejde for både mænd og kvinder.
Kikki, klinikprostitueret 

Det virker som om, man med udgangspunkt i nogle idealer omkring ligeværd mellem mand og kvinde danner sig nogle forudfattede meninger om, hvor forfærdelig det er at være prostitueret. Man har meget ’selektiv hørelse’ i forhold til fakta og konkrete undersøgelser, herunder hvad de prostituerede selv siger.
Peter, tidligere escort 

Jeg tror nogle af dem [politikere og kvindegrupper, som ønsker at kriminalisere sexarbejde] gerne vil have folk til at synes, at de gør nogen god gerning. Andre prøver at bruge det til at fremme deres karriere.
Quetesh, udenlandsk prostitueret i Danmark 

Det er sørgeligt, at der kun bliver lyttet til sex-negative kvinder og kvinder som Odile Poulsen, som er en stakkel, der er blevet misbrugt af alt andet end prostitution. Der bliver altid fokuseret på Redens oplysninger. Reden arbejder kun med gadepiger og narkomaner. Der er en verden til forskel på klinikprostituerede og gadeprostituerede (trafficking).
Zanne, klinikprostitueret 

————————————————————————————————- 

2. REDENS MORALISERENDE FORDOMME 

Den lille håndfuld talspersoner fra KFUK-Reden har i mange interviews i løbet af det sidste årti udtalt sig med mange grove fordomme og udokumenterede postulater. I de følgende to bilag er et par eksempler.

“Prostitution er vold mod kvinder.”

“Der er situationer, hvor mennesker kunne mener, at de har deres krop tilbage at handle med, eller situationer, hvor kroppen er den eneste efterspurgte vare. Det være sig som reservedel for rige mennesker med defekt – eller det være sig som dele af en krop – mund, skede eller anus – der for kortere tid bruges og misbruges af rigere og mere magtfulde mennesker til seksuel udløsning.”

“Vi skiller (sic) ikke mellem tvungen og såkaldt frivillig prostitution, men mener, at for at bekæmpe trafficking må vi bekæmpe den hjemlige adgang til prostitution.” 

Fra “Redens holdning til prostitution” på Reden-Kbh’s hjemmeside gennem mange år. 

— 

“Der er ikke tale om et reelt frit valg i forbindelse med prostitution.” 

“Kunder, der køber prostitution, skelner ikke. Det, der bliver udbudt, bliver købt. Børn, mindreårige, kvinder fastholdt i prostitution af gældsslaveri eller trusler om vold, psykisk syge kvinder, udviklingshæmmede kvinder og hende, der forsøger at flygte fra sig selv og en kold og kærlighedsforladt opvækst. Så længe der er en efterspørgsel, vil der være alfonseri, rufferi, handel med kvinder og børn, mishandling og voldtægt knyttet til fænomenet prostitution.” 

“Man kan spørge sig selv om det overhovedet er muligt at øge volden?” 

Fra brochuren “Mennesker til salg”, udgivet af KFUKs Sociale Arbejde og tilgængelig fra Reden-Stop Kvindehandel, www.kvindehandel.dk/ 

—- 

“Vi afbrænder ikke ugentligt et par beboelsesejendomme af til glæde for dem, der kun kan tænde seksuelt på ild.  (…)

En anden side af mænds natur, nemlig den natur der byder mænd at banke kvinder og børn” får os heller ikke til at oprette “bankehuse, hvor specielle kvinder og børn kan stå til rådighed, når mænds aggressive natur trænger til udløsning. (…)  

I Sverige er købesex forbudt fordi man dér har gennemskuet, “at prostitution er kønsbaseret vold.”

Dorit Otzen, KFUK-Redens leder, i et læserbrev til Politiken 6/11-02. 

»Det er vores faste overbevisning at i n g e n kvinde ville sælge sin krop, hvis hun havde et reelt alternativ.«

Trine Lund-Jensen, leder af Reden-STOP Kvindehandel, og Vibe Klarup Voetmann, direktør for Dannerhuset, i bogen “Købt eller Solgt” (2008), redigeret af Birgitte Graakjær Hjorth, sognepræst og landsformand for KFUks Sociale Arbejde.

“Det at lave bordelvirksomhed med licensordninger og den slags er igen et hensyn til kunderne. Det strider i bund og grund mod vores holdning, at mennesker skal være en vare, om det så er kvinder, mænd eller børn”

Anette Rix, daglig leder af Reden modsætter sig forslag om kontrol og forbedring af sexarbejdernes arbejdsvilkår og sikkerhed, af moralistiske grunde, DR Nyhederne, 22/5-08 


3. REDENS MISINFORMATION 

Trafficking-myte

“Næsten alle (-) udenlandske kvinder på gaden er (-) ofre for menneskehandel og lever som slaver, siger Trine Lund Jensen fra Reden – STOP Kvindehandel.”

“Af alle de udenlandske piger, som man ser på gaden, må man formode, at de 95 procent er handlede piger. (…) siger Jens Høvsgaard. (-) Tallet 95 procent bliver bekræftet af Trine Lund Jensen.”

Trine Lund Jensen, leder af Reden Stop Kvindehandel, B.T. den 1. maj 2008.

Politiets eksperters vurdering er 1-5 procent, i modsætning til Trine Lund-Jensens postulat om 95 procent. RSK har siden 2003 modtaget i størrelsesordenen 5-6 mill. kroner årligt for deres opgaver i Regeringens handlingsplan mod kvindehandel. 

Omfangs-myte

“I følge politiets tal er der (…) i dag omkring 6000 prostituerede på gader og bordeller i Danmark. Det er mere end en tredobling siden 1990.”

Birgitte Graakjær Hjorth, sognepræst og landsformand for KFUks Sociale Arbejde, Kristeligt dagblad 11/6 2008.

KFUKs landsformand bruger her to helt usammenlignelige tal, og hun taler her imod bedre vidende da dette i forvejen var blevet hende oplyst. Til sammenligning skønner Servicestyrelsen, at der i perioden har været en stigning på 40%, ikke 300. 
 

Incest-myte

“Ud fra sit arbejde med pornomodeller og prostituerede vurderer den danske psykolog Kim Deichmann, at 90 procent af disse kvinder har været udsat for fysiske eller psykiske overgreb af seksuel karakter som børn.

Kilde: Patter Pik og Penge – pornoficeringen af vores liv/Monica Krogh-Meyer, Rosinante, 2002 “

Fra “Fakta om porno og prostituion” (sic) på Reden-Kbh’s hjemmeside gennem mange år.

Der er intet faktuelt belæg for denne stigmatiserende fordom, hvis eneste kilde er psykoterapeut, delfinterapeut og hypnotisør Kim Deichmann.

Servicestyrelsen skriver i en rapport fra 2007: “I modsætning til hvad man kan forledes til at tro ud fra enkeltpersoners beretninger og fra medierne, har ikke alle i prostitution været udsat for seksuelle overgreb og omsorgssvigt som børn. Der findes i øvrigt ikke én dansk undersøgelse der systematisk belyser prostitueredes individuelle opvækstvilkår og baggrund.”

Desværre har debattører og politikere som troede på KFUK-Redens “fakta”, i årevis videregivet denne stigmatiserende myte.

Granatchok-myte

“En interview-undersøgelse af 475 prostituerede fra fem forskellige lande viste gennemsnitligt at :

– 67 procent af de adspurgte led af psykiske mén, diagnosticeret som PTSD, Posttraumatic Stress Disorder, populært kaldet Granatchok. Det giver sig bl.a. udtryk i følelseskulde tilbagevendende mareridt og smertefulde flashbacks.

– Symptomer på PTSD lige udbredt blandt gade- og bordelprostituerede.

– 46 procent havde været udsat for voldtægt mere end fem gange, mens de var i prostitution.

– 92 procent ville forlade prostitution, hvis de kunne.

Kilde: Prostitution in Five Countries: Violence and Post-Traumatic Stress Disorder. M. Farley, I.Baral, M. Kiremire & U. Sezgin/ Feminism & Psychology, 1998, Vol. (4): 405-426.

Fra “Fakta om porno og prostituion” (sic) på Reden-Kbh’s hjemmeside gennem mange år.

Reden undlader her at oplyse om, at forskningen er skarpt kritiseret, og i høj grad er foretaget blandt gadeprostituerede i lande som Sydafrika, Israel, Tyrkiet, USA og Zambia. I flere af disse lande er prostitution kriminaliseret, og en stor del af de adspurgte er hjemløse, narkomaner eller har været i krig.