Kriminalisering af kunderne har mindsket prostitutionen i Sverige.

NEJ – Der findes en række rapporter fra Sverige og fra andre lande, som analyserer resultaterne af den svenske “sexkøbslov”. Deres konklusioner giver ikke et positivt billede af udviklingen.
Socialstyrelsen (under den svenske stat), konluderer i 2007 endnu en gang, at man IKKE kan sige, om sexkøbsloven har øget eller mindsket omfanget af prostitution. Den synlige gadeprostitution er reduceret, selv om skønnene over hvor meget er forskellige og usikre. Der er ifølge rapporten heller ingen grund til at tro, at antallet af sexkøbere er faldet.
Men til gengæld er der kommet en eksplosiv livlig trafik på internettet og i anden “skjult” prostitution (fra pizzabarer til mobilkæder). Denne trafik er væsentligt mere skjult, avanceret og varieret end i Danmark.
Ang. trafficking, skønnede svensk politi i april 2005, at der var 400-600 ofre for menneskehandel i svensk prostitution. I 2008 melder politiet at tallet er 1000, hvilket næsten er en fordobling!
Endelig fortæller Socialstyrelsen at flere af hjælpeorganisationerne mener, at loven meget hurtigt gjorde bagmænd/alfonseri mere almindeligt, simpelthen fordi der var mere behov for bagmænd, når sexarbejdet skal holdes skjult.
Den 9. maj 2008 var der debat i det danske Folketing om emnet, og samtlige partiers ordførere (med mulig undtagelse af SF) måtte erkende, at den svenske kriminalisering absolut ikke har været en succes.
Overordnet kan man sige, at prostitution muligvis er gjort mindre synlig efter sexkøbsloven. Men forholdene for sexarbejderne er blevet ringere, bl.a. da prostitutionen er kommet uden for både politiets og de sociale myndigheders rækkevidde. Det er det, vi skal vælge om vi vil have i Danmark også.
Seksualpolitisk Forum går imod en kriminalisering, da det vil gøre forholdene værre for de udsatte, og stigmatisere både sælgere og købere yderligere. Se flere fakta om udviklingen i Sverige på:
https://seksualpolitik.dk/tema/det-svenske-forbud-mod-koebesex-analyse-og-kilder/
og
https://seksualpolitik.dk/forskning/socialstyrelsen-kannedom-om-prostitution-2007/