Socialstyrelsen: “Kännedom om prostitution 2007”

“Kännedom om prostitution 2007”Af socialstyrelsen, Sverige
Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-131-48
Kan downloades i pdf-format.

Dansk opsummering ved Seksualpolitisk Forum


Siden man i Sverige i 1999 vedtog “sexkøbsloven”, som kriminaliserer køb af sex, har det været meget svært at få et billede af udviklingen. Mange politikere og kvindegrupper skønmaler udviklingen, mens andre, blandt andet sexarbejderne selv og sociale organisationer, tegner et mere dystert billede. Og så findes der større rapporter, som giver bekymrende meldinger.

I en rapport fra det statslige svenske Socialstyrelsen (2007), lyder der tilsvarende konklusioner som i andre undersøgelser:

  • Man kan IKKE sige, om sexkøbsloven har øget eller mindsket omfanget af prostitution.
  • Gadeprostitution er reduceret, selv om de usikre skøn er uenige om, hvor meget den er reduceret. Visse kilder i politiet fortæller dog, at den igen er i stigning.
  • Til gengæld er der kommet en meget livlig trafik på internettet og i anden “skjult” prostitution.
  • Der skønnes at være den samme efterspørgsel; altså lige mange kunder som der var før loven blev indført.
  • Politiet fortæller om en stigning i antallet af udenlandske prostituerede, bl.a. fra Nigeria.
  • Der er ret få domfældelser

Mens den synlige prostitution er formindsket lidt, er sexarbejdet rykket andre steder hen. Prostitutionen finder andre veje, blandt andet kontaktannoncer, solarier, pizzeriaer, taxaformidling og først og fremmest internetannoncering. 

De synlige sexarbejdere overvåges af politiet, som ligger under politisk pres for at fange kriminelle kunder – og derfor må de skjule sig og søge mod lyssky miljøer eller usynlige kontaktformer. 

Sexarbejderne selv er imod sexkøbsloven.

 Det skønnes ikke, at kundernes efterspørgsel på købesex er faldet.  (En spørgeundersøgelse fra 2008 er taget til indtægt for et lille fald, men dens resultater skal tages med store forbehold. Den postulerer bl.a. at antallet af kvinder med prostitutionserfaring er ottedoblet siden sexkøbsloven.) 

Overordnet kan man sige, at prostitution muligvis er gjort mindre synlig efter sexkøbsloven, hvilket har tilfredsstillet nogle politikere og debattører. Men forholdene for sexarbejderne er blevet ringere, blandt andet fordi prostitutionen er kommet uden for både politiets og de sociale myndigheders rækkevidde. 

Læs mere:

  – Seksualpolitisk Forums analyse af situationen i Sverige

 – Seksualpolitisk Forums samling af kilder og fakta om Sverige