Opdateringer om forholdene for prostituerede

Åbent brev til folketingspolitikerne med information og opdateringer om prostitueredes forhold i en række lande. Sendt d. 31/7-2012.

Kære politikere,

Tanken om et sexkøbsforbud i Danmark dukker fortsat op i politiske udtalelser, selvom der ikke er meget der tyder på, at det er en god idé. Vi vil kraftigt advare imod denne morallovgivning. Meget tyder på, at den vil have en skadelig effekt for de prostituerede – uden at reducere omfanget af prostitution. Uanset moralsk standpunkt, vil effekten af en sådan lov være negativ for den gruppe, de fleste ønsker at hjælpe; de prostituerede.

I det følgende vil vi i overskriftsform give nogle fakta og nyhedsopdateringer fra ind-og udland med links til de relevante medier.

NORGE

Antallet af prostituerede i Norge er i stigning. Det er gået lidt op og ned både før og efter forbuddet, men er generelt stigende. Ikke mindst er der flere udenlandske/migrantprostituerede og gadeprostituerede, som er de mest sårbare grupper for udnyttelse (1).
I Norge melder nye undersøgelser, at de prostituerede i Oslo nu er mere sårbare overfor vold end før sexkøbsforbuddet. Markedet er blevet hårdere og tilværelsen mere usikker for de prostituerede, som opfatter sig som kriminaliserede, skjuler sig for politiet og ikke rapporterer overfaldene. Det kan ikke med sikkerhed siges om der er mere eller mindre vold end før forbuddet, men volden er der fortsat og sårbarheden er større (2).
Politiet fortæller at udenlandske (russiske) kriminelle organisationer nu styrer sexmarkedet, og ikke tyer tilbage for grov vold (3) .
Næsten halvdelen af nordmændene går imod sexkøbsforbudsforbuddet (4) .

SVERIGE

Prostitutionen i Sverige har nogenlunde samme omfang som før sexkøbsloven (5) .
Sverige har for nyligt haft flere store trafficking-sager- som virker mere alvorlige end dem vi kender herhjemme. I følge svenske aviser mangler der hverken kunder eller traffickingofre i søsterlandet (6) .
Svenskerne har også set en voldsom stigning i antallet af traffickingsager i de senere år (7) .
Der er kort sagt en enorm forskel på det billede, der officielt tegnes af Sveriges sexkøbslov (som at det afskrækker sexkøberne, formindsker prostitution og trafficking) og så de realiteter, der siver ud via nyheder og statistikker.
En svensk rapport fra 2010 forsøgte i øvrigt at påvise, at svenskerne ved forbuddet havde undgået den stigning som man angav der skulle være sket i Danmark. Men de danske tal var allerede dengang blevet afsløret som falske – der har ikke været en stigning herhjemme i mange år (8) .

DANMARK

SFIs rapport fra 2011 er, trods mangler omkring gadeprostituerede og migrantprostituerede, den mest grundige rapport på området, vi endnu har set i Danmark.
Her kan man bl.a. læse, at antallet af prostituerede er meget lavere (ca. 3.500) end man hidtil havde troet (ca. 6.000) og at stort set alle klinik- og escort-arbejdere er imod en kriminalisering og ikke har tænkt sig at standse ved et forbud, men frygter forbuddets negative konsekvenser for deres sikkerhed. Langt størstedelen af klinikarbejderne oplever ikke, at deres grænser bliver overskredet, og over halvdelen starter af lyst, holder pauser og betragter prostitution som en del af deres egen seksualitet (9) .
Socialstyrelsens gennemgang af undersøgelser omkring klinikarbejdere fra 2010 viser, at der ikke er dokumentation for, at sexarbejde skulle være skadeligt (10) .

HOLLAND

Holland har de sidste 10 år skabt en halv legalisering af sexarbejde med en del problemer til følge. Men myter om, at Holland skulle være blevet en ”magnet for trafficking”, er vildt overdrevne (11) .
Faktisk ser lovgivningen ikke ud til at have ændret på antallet af prostituerede – der har altid været mange flere prostituerede (også migranter) i Holland end i de nordiske lande (12) .
Der er nogenlunde lige så mange sexarbejdere nu som før lovreformen i år 2000, og efter reformen faldt antallet af traffickingsager. Det steg igen i 2005, mest i andre erhverv end sexarbejde, efter at myndighederne gjorde en målrettet indsats for at finde overgrebene(13) . Landets høje antal traffickinganmeldelser kan også skyldes, at deres definition af ”trafficking” er enormt bred og bl.a. inkluderer formodninger om økonomisk udnyttelse af hollandske sexarbejdere (herunder det vi i Danmark kalder rufferi), hvilket jo ligger langt fra det vi normalt forstår ved international menneskehandel eller tvang (14) .

NEW ZEALAND

Som bekendt har New Zealand og to delstater i Australien indført en egentlig afkriminalisering på området, med faglige rettigheder til de prostituerede og skarpe krav til arbejdsgivere og arbejdspladser.
En rapport fra 2012 sammenligner tre australske delstater, hvor sexarbejde har forskellig lovgivning; hhv. kriminalisering, licensordning og afkriminalisering. Rapporten finder, at sexarbejderne har langt de bedste og sundeste forhold i New South Wales, hvor sexarbejde er afkriminaliseret – ligesom på New Zealand (15) .
Derudover meldes det i 2011, at der er et stabilt eller mindre omfang af handel med sex i den Australske delstat Queensland, hvor sexarbejde er afkriminaliseret (16) .

OPSUMMERING

Det ser ikke ud til, at det er lovgivningen i de respektive lande, der er afgørende for om der bliver flere eller færre prostituerede, eller for udviklingen i antallet af traffickingsager. Der er heller ikke meget der tyder på, at der bliver færre sexkunder ved et forbud; handelen rykker blot under jorden.

Men der tegner sig et tydeligt billede af, at forbudslovgivningen gør forholdene værre for de prostituerede, med mindre sikkerhed, mere vold og skadelig isolation til følge.

En afkriminalisering er for Seksualpolitisk Forum at se, den logiske løsning på problemerne med prostitution, inklusive usikre arbejdsforhold og udnyttelse af migranter. Disse forhold forbedres bedst via en stærk fagforening og ordnede forhold i branchen, empowerment hos de prostituerede, understøttet af tilbud om rådgivning. Det kan også noteres, at størstedelen af befolkningen går ind for faglige rettigheder til prostituerede – inklusive flertallet af vælgere i samtlige partier (17) .

Med venlig hilsen,
Seksualpolitisk Forum
– en politisk uafhængig tænketank om seksualpolitiske emner.

v. talspersoner
Linda Kristiansen, selvstændig
Kenno Simonsen, cand. psych. og forfatter
og Steen Schapiro, filminstruktør og debattør

E-mail:
kontakt@seksualpolitik.dk

Hjemmeside:
www.seksualpolitik.dk

Facebook:
www.facebook.com/seksualpolitiskforum

— LINKS OG REFERENCER —-

1. http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-51349016:flere-prostituerede-efter-forbud-i-norge.html

2. http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/06/22/mer-vold-mot-prostituerte-i-oslo

3. http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/07/13/slik-styrer-de-sex-markedet

4. http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/nesten-halvparten-imot-forbud-mot-sexkjoep-3592609.html

5. “Konklusionen er, at prostitutionen har samme omfang som tidligere.” (…)
“Menneskehandel med seksuelt formål forekommer også i Sverige. Den er også steget her i Sverige.” (…)
”We don’t work with harm reduction in Sweden. Because that’s not the way Sweden looks upon this. We look upon it that this is a ban on prostitution, there should be no prostitution”
Udtalelser fra undersøgelsesleder og justitiekansler Anna Skarhed i det svenske justitsministerie ved lancering af rapporten om sexkøbsforbudet, 2. juli 2010
Citeret i DR-Dokumentarprogrammet ”Det her luderliv”, 2010.

6. http://feministire.wordpress.com/2012/05/20/there-was-no-lack-of-buyers-swedish-sex-trafficking-trial-concludes/

7. http://feministire.wordpress.com/2011/10/04/swedish-police-stats-show-more-not-less-prostitution-and-trafficking/

8. http://www.information.dk/226889

9. http://www.information.dk/270410

10. http://shop.servicestyrelsen.dk/products/prostitution-paa-massageklinik-risici-og-fastholdende-faktorer

11. https://seksualpolitik.dk/tema/holland-en-mislykket-lovreform/

12. Forskeren Ine Vanwesenbeecks artikel om udviklingen i Holland: ”Sex Workers’ Rights and Health – The Case of The Netherlands”. Trykt i bogen “Global Perspectives on Prostitution and Sex Trafficking“, 2011

13. http://feministire.wordpress.com/2012/03/18/sex-trafficking-in-the-netherlands-should-we-believe-the-hype

14. Forskeren Ine Vanwesenbeecks artikel om udviklingen i Holland: ”Sex Workers’ Rights and Health – The Case of The Netherlands”. Trykt i bogen “Global Perspectives on Prostitution and Sex Trafficking“, 2011

15. Det George Soros-støttede Open Society Foundation, en verdens-omspændende organisation,som arbejder imod korruption og for menneskerettigheder, retssikkerhed og sundhed, har i 2012 udgivet en pjece herom, som er oversat til dansk: “10 grunde til at afkriminalisere sexarbejde”
http://www.s-i-o.dk/?p=1626
og

Rapporten kan findes her:

16. http://www.smh.com.au/business/new-trouble-for-oldest-profession-20110930-1l0mz.html

17. http://www.altinget.dk/artikel/danskerne-vil-give-prostituerede-flere-rettigheder