Tema: Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser.