Sus fra SiO holder nytårstale på DR’s DRonningen for en dag.

Sus fra SiO holder nytårstale på DR’s DRonningen for en dag.
Steen Schapiro appelerede 5/12 igen til SF om at indtage en fornuftig prostitutionspolitik hos SF; Der skal nytænkning til
Forsøget på at miskreditere prostitutionskonferencen i Information er endelig slut. Man kan bl.a. læse indlæg fra 19/12 af ph.d.-studerende Zenia Larsen, Nuanceret debat om prostitution og af professor Henning Bech hhv 13/12; Kritisk konference om prostitution samt 20/12-08; Bagges afledningsmanøvrer