Sus fra SiO havde 8.3.09 et indlæg i Politiken om Kvinderådets manipulationer

Kvinder skal tie i forsamlinger – siger Kvinderådet