Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) politianmeldte 29.09.08 ledelsen i KFUK-Reden International

herunder bestyrelsesformand Bodil Kornbek, for bl.a. ulovlig frihedsberøvelse af migrante sexarbejdere – se mere på SiO’s hjemmeside.