Seksualpolitisk Forum giver forslag til lovgivning på prostitutionsområdet i Politiken

Institut: Handlede kvinder skal have hjælp