Virkeligheden overgår ”Borgens” fantasi, når det gælder sexarbejde

Seksualpolitisk Forum bakker op om Konservatives forslag og ser på realiteterne bag TV-fiktionen.

Seksualpolitisk Forum støtter De Konservatives ligestillingsordfører, Mai Henriksens forslag om, at sexarbejdere skal have rettigheder på lige fod med andre på arbejdsmarkedet. I dag skal sexarbejdere betale skat til staten, og derfor bør det være en selvfølge at staten også skal sikre dem samme rettigheder som andre borgere.  Alt andet er diskrimination.

Hvorfor rettigheder?

Prostitution som erhverv skal ud af den gråzone, som det er i nu og som skader sexarbejdere, kvinder såvel som mænd. Det store flertal af sexarbejdere arbejder på klinik og i escort og de bør have lov at arbejde under ordnede forhold. Det samme gælder sexarbejdere på gaden – men de bør desuden modtage langt bedre hjælp ved overgreb og hatecrimes, samt mere retssikkerhed.

Også udenlandske migrant-sexarbejdere vil i en branche med mere ordnede forhold – hvor arbejdsstederne er kontrollerede og fremme i lyset – nemmere kunne få rådgivning og hjælp i forhold til at undgå menneskehandel, tvang og udnyttelse. Det er samme strategi som vi ser overfor menneskehandel og social dumping i andre erhverv – at fagbevægelser støtter op, hjælper og rådgiver.

At give rettigheder til sexarbejdere, uanset baggrund, vil være et stort og vigtigt skridt hen imod en total afkriminalisering af erhvervet, som også anbefalet af FN (1)og en række fremtrædende forskere. Det vil være et brud med en gammeldags ide om, at prostituerede ikke selv kan vælge og bestemme – og et opgør med den stigmatisering og kriminalisering der har forfulgt erhvervet i alt for mange år.

Det kan i den forbindelse undre, at store dele af den danske fagbevægelse og venstrefløj har plæderet mere for kriminalisering af prostitution end for faglige rettigheder til sexarbejderne. Et flertal af samtlige partiers vælgere ønsker i øvrigt, at der gives rettigheder til sexarbejderne (meningsmåling i Altinget, 10. juni 2011.) (2)
Virkeligheden overgår fantasien

I ”Borgen” beskrives det at forbudsfortalere, politikere såvel som hjælpeorganisationer, taler groft og nedladende til både sexarbejdere og de, som taler for at de skal have rettigheder. Men alene fredagens reaktioner fra især Socialdemokraterne og Radikale overgår TV-seriens fiktion i både retorik og mytedannelse.

Således sammenligner Radikales ordfører Marlene Borst Hansen sexarbejdere med ”pushere” (3), mens Socialdemokratiets Rasmus Horn Langhoff kalder forslaget ”fuldstændigt vanvittigt” (4). Langhoff mener endda at vide, at:

”… det vil betyde, at Danmark bliver et nyt red light district, som vi ser det i Amsterdam, altså en hovedcentral for Nordeuropas prostitution. Det vil tiltrække sexturister fra hele Europa …”

Skræmmebilledet om ”Nordens bordel” har været fremme fra forbudspolitikere i mange år, men der er ingen faktuel evidens for at den udvikling skulle være på vej herhjemme.  Det er heller ikke sket i udlandet.

Gode erfaringer med afkriminalisering

New Zealand og to delstater i Australien har indført en egentlig afkriminalisering på området, med faglige rettigheder til de prostituerede og skarpe krav til arbejdsgivere og arbejdspladser. 

En rapport fra 2012 sammenligner tre australske delstater, hvor sexarbejde har forskellig lovgivning; hhv. kriminalisering, licensordning og afkriminalisering. Rapporten finder, at sexarbejderne har langt de bedste og sundeste forhold i New South Wales, hvor sexarbejde er afkriminaliseret – ligesom på New Zealand (5).

Derudover meldes det i 2011, at der er et stabilt eller mindre omfang af handel med sex i den Australske delstat Queensland, hvor sexarbejde er afkriminaliseret (6).

Vi står gerne til rådighed for uddybelser, dokumentation eller yderligere kommentarer.

Med venlig hilsen,
Seksualpolitisk Forum
– en politisk uafhængig tænketank om seksualpolitiske emner.

E-mail:  kontakt@seksualpolitik.dk

Hjemmeside: www.seksualpolitik.dkFacebook:  http://www.facebook.com/seksualpolitiskforum

(1) http://cnsnews.com/news/article/un-commission-calls-legalizing-prostitution-worldwide

(2) http://www.altinget.dk/artikel/danskerne-vil-give-prostituerede-flere-rettigheder

(3) http://www.information.dk/telegram/449852

(4) http://politiken.dk/politik/ECE1885646/s-afviser-accept-af-prostitution-fuldstaendig-vanvittigt-forslag/

(5) Det George Soros-støttede Open Society Foundation, en verdens-omspændende organisation,som arbejder imod korruption og for menneskerettigheder, retssikkerhed og sundhed, har i 2012 udgivet en pjece herom, som er oversat til dansk: “10 grunde til at afkriminalisere sexarbejde”
http://www.s-i-o.dk/?p=1626
og

Rapporten kan findes her.

(6) http://www.smh.com.au/business/new-trouble-for-oldest-profession-20110930-1l0mz.html