Social nytænkning på prostitutionsområdet

Succesfuld afkriminalisering i New Zealand viser nye veje
Seksualpolitisk Forum, 11/6-08

 I øjeblikket er der atter voldsomt fokus på prostitutionsområdet i Danmark. Flere politikere og organisationer ønsker en øget kriminalisering, men der er andre veje som i stedet vil forbedre de prostitueredes vilkår.

 ”Hvis der er én ting, vi kan lære af forårets intense debatter om prostitution, så er det, at der er behov for at bringe prostitution ud af det tomrum i lovgivningen, som branchen i øjeblikket befinder sig i. Vi mener, at der er behov for hurtigt at kigge på lovgivningen i New Zealand, der har løst en lang række problemer.”

Det udtaler Seksualpolitisk Forum, som er et upolitisk netværk af forskere og  debattører, der ønsker at forbedre sexarbejdernes vilkår, og som er i fortsat dialog med Sexarbejdernes InteresseOrganisation, SiO.

Mens vi i Skandinavien fortsat diskuterer frem og tilbage om kriminalisering, er man i en række andre lande gået den modsatte vej og har legaliseret prostitution. Nogle lande som Holland og Tyskland har legaliseret arbejdet, men har forsømt at give faglige rettigheder og forstærke sociale indsatser. Men der er andre og bedre måder.

NEW ZEALAND

New Zealand har netop her i foråret evalueret afkriminaliseringen fra 2003. Evalueringen viser blandt andet, at prostitueredes forhold er forbedret. Omfanget af prostitution er ikke steget som følge af afkriminaliseringen, og der er ikke nogen særlig sammenhæng mellem trafficking og prostitution.

“I New Zealand har man haft succes med at fjerne alle diskriminerende love, og tage udgangspunkt i at inddrage sexarbejderne i lovgivningsarbejdet. Sexarbejdernes egen organisation har nu en nøglerolle i forhold til social støtte til de svage i branchen. Det mindsker risiko for isolation, skader og stigma, og det er den vej, vi også bør gå i Danmark.”

SVERIGE

 Som et skræmmeeksempel kunne man omvendt i december læse rapporten fra den svenske stats socialstyrelse. Det fremgår endnu en gang, at prostitution er blevet skjult og at de udsattes vilkår er forværrede. Man aner ikke, om der er blevet mere eller mindre prostitution som følge af kriminaliseringen, da man har mistet overblikket over branchen og kontakten til sexarbejderne.

EN DANSK MODEL

Seksualpolitisk Forum anbefaler en fuld legalisering af sexarbejde, med tilhørende faglige rettigheder og sociale tiltag. Staten bør samtidig ved licens regulere bordeller og andre operatører i prostitution. På den måde lægger man ansvar og pres på bagmændene, og forbedrer samtidig de udsattes arbejdsvilkår og sociale netværk.


– Download hele pressemeddelelsen i Word-format.