Seksualpolitisk Forum indbringer Servicestyrelsen for ombudsmanden

Kbh, 10/10-08

Seksualpolitisk Forum har i dag set sig nødsaget til at klage til ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen over Servicestyrelsen kampagne “Hvem Betaler Prisen”.

Der er ifølge styrelsen tale om “en oplysnings- og debatkampagne målrettet skoler og ungdomsuddannelser, og kampagnens formål har været at begrænse efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser.” Desværre er kampagnen fyldt med fordomme, usandheder og forhånende udtalelser.

Vi ønsker med klagen at få ombudsmandens præcisering af, at uanset hvilken politik man ønsker på området, så må en statslig styrelse ikke sprede påviseligt forkerte og udokumenterede oplysninger, ligesom den ikke må forhåne lovlydige borgere.

Endvidere ønsker vi ombudsmandens præcisering af, at Servicestyrelsen skal forholde sig konkret til kritik fra borgere og interessegrupper. Servicestyrelsen har i et svar til Seksualpolitisk Forum undladt at forholde sig til den faktuelle kritik, ligesom man har afvist kritikken af kampagnens sprogbrug med, at det ikke var tænkt som nedsættende. Når prostitution i Servicestyrelsens kampagne omtales som bl.a. “klamt” og “taberagtigt” er det naturligvis nedsættende.

Servicestyrelsen kunne have udformet kampagnen på mange måder, for at få sit budskab frem. Desværre har man valgt en skræmmekampagne, fyldt med grove fordomme, fejlagtige påstande og nedgørende udtalelser om sexarbejdere. Det mener vi ikke er en statsinstitution værdigt.

Prostitution er et vigtigt emne, som mange har stærke følelser om og holdninger til. At en statslig styrelse, som folk har tillid til, medvirker til at skabe myter og hysteri i stedet for at formidle viden og indsigt, er det sidste, vort samfund har brug for.

 • Seksualpolitisk Forums klage til ombudsmanden kan læses nedenfor.
 • Uddrag fra kampagnen kan læses nederst i dette dokument.
 • De øvrige dokumenter i sagen kan læses på hjemmesiden: http://www.seksualpolitik.dk/hvembetaler.html

Kontakt for yderligere information:

Talspersoner: 

Vivi Hollænder, Sexolog og jordemoder – tlf: 40 25 91 56

Steen Schapiro, filminstruktør og debattør – 51 55 59 85

Hjemmeside:             www.seksualpolitik.dk
E-mail:             kontakt@seksualpolitik.dk

Sexarbejderne (SiO) har i øvrigt udformet en satirisk og mere sandfærdig modkampagne på http://www.hvembetalerprisen1.dk. De kan kontaktes ved talspersonen Sus, 501 501 60.

————————————————————-

Klage over Servicestyrelsens kampagne ”Hvem betaler prisen?”            

København, d. 10/10-2008

Til ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen

Vi, Vivi Hollænder og Steen Schapiro fra det uafhængige debatnetværk Seksualpolitisk Forum, ønsker at klage over Servicestyrelsens kampagne imod unges sexkøb, kaldet ”Hvem betaler prisen”. Seksualpolitisk Forum har siden maj 2007 engageret sig tæt i prostitutionsdebatten, med ønsket om bedst at hjælpe de udsatte samt at undgå myter og fordomme på området.

Ifølge direktør for Servicestyrelsen Palle Lund er den omtalte kampagne en ”oplysnings- og debatkampagne målrettet skoler og ungdomsuddannelser, og kampagnens formål har været at begrænse efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser. Derfor har Servicestyrelsen udformet kampagnen med debatskabende historier og udsagn, som sætter fokus på problemer og dilemmaer indenfor prostitution.” Vi mener at Servicestyrelsens kampagne, herunder hjemmesiden og tilhørende undervisningsmateriale er så kritisabel, at den bør trækkes tilbage. Det er en meget nedladende holdning overfor sexarbejdere og deres kunder der kommer til udtryk. Kampagnen bygger på nedsættende udtalelser om købesex, prostituerede og kunder,  samt en række udokumenterede påstande og skævvredne tal.

Dette klagede vi over d. 19/8-08 og fik et svar 17/9-08 hvori vi mener at Palle Lund affejer kritikpunkterne og ikke forholder sig reelt til den stigmatisering af de prostituerede som hans kampagne er med til at vedligeholde. Lund og Servicestyrelsen medgiver ”at prostitution er et emne, hvorom der fortsat er behov for øget viden”, men går derefter videre med at fastholde kampagnen og dens nuværende form.

Vi i Seksualpolitisk Forum ser kampagnen som groft fejlbehæftet, samt et udtryk for en ekstremt diskriminerende nedvurdering af sexarbejdere og deres kunder. Dette stemmer dårligt overens med et andet erklæret mål for Servicestyrelsen, nemlig at hjælpe, vejlede og rådgive de udsatte i samfundet, herunder en del af de prostituerede. Ved at gøre alle sexarbejdere til ofre og udskælde alle sexkøbere hjælper man ingen, mindst af alt de prostituerede der ønsker at komme ud af deres erhverv.

Vi mener ikke at det kan være rigtigt, at en stats-instution kan opføre sig på denne måde. Og vi ser materialet som åbenlyst uegnet som undervisningsmateriale. Vi ser derfor gerne materialet og hjemmesiden fjernet eller kraftigt redigeret, så de ufunderede postulater og det stærkt negative sprog overfor to gruppers seksualitet ændres til noget mere neutralt.

(+ vedlagt div. materiale, dokumentation og brevveksling)

————————————————————-

Opsummering af klagepunkter omkring kampagnen “Hvem betaler prisen”:

Servicestyrelsen fejloplyser i kampagnen bl.a. følgende:

 • ”Er du med på at prostituerede får samme traumer som torturofre og soldater, der har været i krig.”
 • “Er du med på at næsten alle prostituerede drømmer om at stoppe? Prostituerede er sjældent glade for deres arbejde. Næsten alle ville helst holde op, men de færreste ved, hvordan man bryder den onde cirkel.”
 • ”Er du med på at antallet af prostituerede vokser med efterspørgslen?
 • “Ofte har de sociale problemer, som gør dem ekstra sårbare over for seksuelle grænseoverskridelser, betalte eller ej. De typiske problemer er omsorgssvigt, vold, stofmisbrug, seksuelle krænkelser og ustabile familieforhold.”
 • “De fleste prostituerede har haft en hård barndom med vold, seksuelle overgreb eller andre omsorgssvigt.”

Servicestyrelsen forhåner bl.a. prostituerede ved at bringe denne slags udtalelser:

 • “Det er den store løgn, som udgør kernen i problemet – løgnen om den lykkelige luder. Forestillingen om, at den prostituerede faktisk er glad, velfungerende”
 • “De fleste af de piger, der er ludere, har jo været udsat for overgreb, der gør, at de ikke kan mærke, hvad de kan tåle fysisk og psykisk.”
 • ”En prostituerets liv må være ad helvedes til. De kommer fra kår, som man slet ikke kan sætte sig ind i. Folk, der tænder på det beskidte i at have sex med en prostitueret, vækker afsky hos mig. Det er næsten ligesom at tænde på børn”

Dertil kommer forhånelser af sexarbejde i sig selv, herunder både sexsælgere og sexkøbere:

 • ”Fyre køber sex, fordi de tror, de bliver mere mænd. Det er ret ulæk­kert. Det må da være et nederlag at være nødt til at betale for sex. Som pige tænker man, at han må være dum eller klam, hvis han er nødt til at betale for sex.”
 • ”For at sige det ligeud er det taberagtigt at gå til ludere.”
 • ”Jeg synes, det er taberagtigt bare at købe sig til det.”
 • “(…) de mænd, som går til prostituerede. De er for klamme, og de er for naive – eller også er de bare hensynsløse.”