Kontrol med bordeller skal hjælpe de prostituerede

Seksualpolitisk Forum kommer med nyt forslag vedr. prostitution

18. september 2008

I denne weekend holder De Radikale deres landsmøde, hvor prostitution er på dagsordenen. Og der er uenighed internt. På samme måde er stort set alle partier internt splittede i spørgsmålet om prostitution, som rejser svære dilemmaer.

 ”På den ene side, vil politikerne gerne hjælpe de udsatte, og de ved egentlig godt at kriminalisering ikke hjælper, tværtimod”, udtaler Steen Schapiro, talsmand for Seksualpolitisk Forum.

 ”På den anden side, vil man også gerne sende et moralsk signal, og føler, at hvis man ikke går ind for forbud, blåstempler man prostitution. Det er ærgerligt at debatten strander et sted, hvor det mere handler om moral og signalværdi, end om at arbejde for at sikre, at alle der behøver hjælp, får tilbud om det.

Seksualpolitisk Forums forslag om afkriminalisering er ikke et moralsk budskab. Det handler om sociale tiltag. Det handler om at forbedre forholdene for sexarbejderne, give dem rettigheder, respekt og værdighed og gode og trygge arbejdsvilkår. For prostitutionen forsvinder ikke, og både forbud og gråzoner går ud over mennesker.”

Læs mere nedenfor om Seksualpolitisk Forums forslag til afkriminalisering på prostitutionsområdet, med skærpede krav og kontrol overfor bordeller ved en særlig branchevejledning.  Disse enkle, lovmæssige tiltag vil sikre både frivillighed, rådgivning, sociale tiltag og gode arbejdsforhold uden udnyttelse, og politi og myndigheder nemt kan tjekke om reglerne bliver overholdt.

 Forslaget er på linie med den måske mest internationalt anerkendte forsker på prostitutionsområdet, hollandske Ine Vanwesenbeeck. Hun understreger at hvis man undlader at afkriminalisere, skader man potentielt sexarbejderne – og at denne skade er politikernes ansvar:

Hvad disse kvinder behøver er indgreb, begrænsede til tiltag der forbedrer deres stilling som arbejdere, hvilket vil øge deres sikkerhed og kontrol over prostitutionsorganisationen. Blank afvisning overfor at blande sig i arbejdsforholdene med begrundelsen, at prostitution er moralsk forkasteligt, er at undsige sin regeringsmæssige ansvarlighed. Legalisering, eller afkriminaliseringen af prostitution, er nødvendigt for at forbedre de prostitueredes vilkår.”

– Prostitutes’ Well-being and Risk” s. 157.

 ”Vi kan se på sexarbejdernes dårlige forhold i Sverige, hvor prostitutionen nu sker i det skjulte og sexarbejdernes vilkår er blevet væsentligt forrået, at et sexkøbsforbud ikke mindsker prostitutionen, men blot gør tingene værre”, fortæller Vivi Hollænder, sexolog og jordemoder.

”Derfor lyder vor opfordring til politikerne: Tænk nyt! Drop fordommene og forbudstankerne. Læs vort forslag med et åbent sind, tag sexarbejderne med på råd, og fjern al diskriminerende lovgivning. Lad os sikre gode, værdige og trygge arbejdsforhold – og gøre tingene bedre for dem, vi vil hjælpe!”


Godkendelse og kontrol med bordeller

udspil fra Seksualpolitisk Forum, september 2008.

Målet med dette forslag er, at skabe bedre vilkår for de prostituerede; herunder sikkerhed, tryghed og værdighed. Dette vil være skades-reducerende, altså forebygge risici for evt. skadevirkninger.

For at opnå bedre forhold, er det altafgørende vigtigt at få bordellerne og deres medarbejdere med som medspillere. Som ”rufferiloven” står nu, nu er bordellerne gjort delvist ulovlige, og enhver som hjælper sexarbejderne kan potentielt anklages for rufferi. Bordellerne befinder sig derfor i en gråzone, og operer individuelt med vidt forskellige standarder. 

Sexarbejderne skal sikres trygge og ordentlige arbejdsforhold på bordellerne, og det kan man kun gøre ved afkriminalisering.

Skærpede og klare krav til klinikkerne  

Arbejdsmiljølovens bestemmelser, herunder bekendtgørelse om arbejdets udførelse, skal være gældende på bordeller. 

Der udarbejdes derfor en særlig, skærpet branchevejledning vedr. arbejdsmiljømæssig indretning og drift, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Denne branchevejledning udarbejdes i et samarbejde mellem Arbejdsmiljørådet og sexarbejdernes organisation, SiO. 

Branchevejledningen kan f.eks. indeholde bestemmelser vedr.:

  • Sikkerheds- og sundhedsforholdene på bordellet.
  • at arbejdspladsen er forpligtiget til synligt at videregive tilbud om rådgivning til sexarbejdere, f.eks. fagligt, psykologisk, og sexologisk.
  • at arbejdspladsen er forpligtiget til synligt at videregive vejledende råd om sikker sex.
  • at arbejdspladsen er forpligtiget til synligt at oplyse om branchevejledningen og dens krav til arbejdspladsen – også på engelsk.
  • Velfærdsforanstaltninger m.v. f.eks. opholds- og spiserum, garderober, omklædningsrum, toiletter og baderum. 

Dette indebærer bl.a. at der ikke på bordellerne arbejder mindreårige, eller personer som ikke har tilladelse til at arbejde i Danmark, eller som befinder sig der under tvang eller som følge af menneskehandel. 

Arbejdstilsynet skal jævnligt foretage godkendelse og kontrol af disse forhold. Tilsvarende skal escortbureauer registreres. 

Forslaget indebærer en nødvendig omskrivning og konsekvensrettelse af rufferiloven. Her kan man f.eks. kræve, at indehaveren af bordellet ikke tidligere må være straffet for grov kriminalitet, og at denne har ansvar for, at ovenstående branchevejledning og øvrig lovgivning overholdes. Ved brud på dette kan indehaveren fratages retten til at drive bordel. 

Derudover kan man indskrive lovgivning, som forstærker både danske og udenlandskes sexarbejderes beskyttelse mod “bolighajer”.  Som i Belgien, bør det specifikt være ulovligt, at udnytte en persons sårbare position til at kræve ågerpriser for udlejning eller ved salg af bolig. 

Anerkendelse til de prostituerede 

Grundprincipperne bag forslaget er: 

  • Enhver sexarbejder skal arbejde frivilligt, og myndighederne skal nemt kunne kontrollere bordellerne.
  • Evt. kriminelle elementer skal renses ud, og der skal være gennemskuelighed på området.
  • Ingen skal kunne udnyttes, og tilbud om rådgivning og støtte skal foreligge for enhver sexarbejder.
  • Sikkerhed, gode arbejdsvilkår og trygge rammer skal i højsædet.
  • Stigmatisering og fordomme skal modvirkes, og sexarbejderne skal styrkes ved at få anerkendelse og faglige rettigheder, som alle andre arbejdere. 

En anerkendelse af erhvervet, er den eneste måde hvorpå sexarbejderne kan styrkes og få ordentlige arbejdsvilkår. Den nuværende gråzone, hvor sexarbejderne betaler skat og moms, men ingen faglige rettigheder har, er både diskriminerende og skadelig for sexarbejderne.

Støtte til gadeprostituerede og udenlandske sexarbejdere 

Sexarbejderne på gaden og de migrante (udenlandske) sexarbejdere vil også drage fordel af, at området er mere kontrolleret og gennemskueligt. 

De ordnede og afkriminaliserede forhold for bordeller og escortbureauer som vi foreslår, vil være et incitament for gadeprostituerede til at vælge at arbejde indendørs sammen med andre – hvilket dels vil give disse prostituerede større tryghed og dels vil medvirke til at mindske gadeprostitutionen. Samtidig vil de nu lovlige bordeller have yderligere motivation til at hjælpe med at bekæmpe bordel-baseret trafficking.

Det er vigtigt at understrege, at afkriminalisering ikke kan stå alene. Der skal også nytænkende sociale tiltag til. Læs mere om Seksualpolitisk Forums forslag på:

https://seksualpolitik.dk/tema/forslag-til-lovgivning-og-sociale-tiltag-vedr-prostitution/


Yderligere information

Talspersoner:

Vivi Hollænder, sexolog og jordemoder

Steen Schapiro, filminstruktør og debattør

e-mail:

kontakt@seksualpolitik.dk

Hjemmeside:

http://www.seksualpolitik.dk

– og en anbefalet henvisning til Sexarbejdernes Interesse Organisation, som kan formidle kontakt til sexarbejderne selv

http://www.s-i-o.dk


Fakta om Seksualpolitisk Forum 

Seksualpolitisk Forum er et ikke-kommercielt, partipolitisk uafhængigt netværk med det formål at påvirke den seksualpolitiske debat i Danmark og udlandet i en nøgtern og frisindet retning.
Seksualpolitisk Forum ønsker at arbejde for tolerance, mangfoldighed og fri seksuel udfoldelse samt modvirke puritanisme, forbudstænkning og spredning af urigtige oplysninger på det seksuelle og kønsmæssige område.
Seksualpolitisk Forum vil, baseret på erfaring, faglighed og research, deltage sagligt og fordomsfrit i debatten og imødegå de mange fejlagtige oplysninger og forvrængende myter, som for tiden florerer omkring seksualpolitiske emner.


– Download hele pressemeddelelsen i Word-format.