Den svenske prostitutionslov har spillet fallit

Seksualpolitisk Forum, d. 17. august 2007

Den svenske prostitutionslovgivning, hvor kunden kriminaliseres, bruges ofte som forbillede blandt danske politikere og organisationer, der ønsker samme løsningsmodel i Danmark. Imidlertid tyder alt på, at den svenske model har spillet fallit.

Kunderne jages, miljøet forråes og de prostituerede går under jorden. Sådan er situationen blevet i Sverige efter, at den Svenske Rigsdag i 1999 gennemførte en lov, der kriminaliser kunder, der besøger prostituerede.

Siden lovens indførelse har danske politikere og interesseorganisationer (senest SFs ligestillingsordfører Pernille Vigsø-Bagge og KFUK-Reden) ellers talt varmt for, at den svenske forbudsmodel skulle indføres i Danmark.

Forbudsmodellen bruges som skønmaleri til trods for, at ingen større undersøgelser hidtil har dokumenteret en markant positiv effekt i Sverige. Tværtimod tyder adskillige mindre undersøgelser samt interviews med myndigheder og prostituerede på, at det reelt står grelt til med prostitutionsmiljøet i Sverige.

I flere år har Don Kulick, professor i antropologi og leder af Center for the Study of Gender and Sexuality på New York University, fulgt den svenske model. Og hans konklusioner er klare:
Lovgivningen har gjort det vanskeligere for socialarbejderne at nå de prostituerede. Samtidig har politiet større problemer med at retsforfølge alfonser og bagmænd,” skriver han.
Don Kulick kalder Sveriges lovgivning antifeministisk, fordi den i praksis forværrer tilværelsen for mange af de kvinder, den hævder at beskytte.

Samme negative konklusioner fremgår af en magisterafhandling foretaget af Petra Östergren, socialantropolog fra Stockholms Universitet, som bl.a. opsummerer officielle rapporter:
Alle instanser  skriver, at der ikke findes noget belæg for at prostitutionen som sådan er mindsket i omfang. Istedet mener man, at den skjulte prostitutionen antageligt er øget.

Holdningerne har fået det nystiftede tværpolitiske netværk i Danmark, Seksualpolitisk Forum, til kraftigt at advare mod den svenske model. Seksualpolitisk Forum tæller blandt andet forfattere, antropologer, sociologer m.m. De mener, at den svenske model er udtryk for en ”hovsa-løsning”, der bevisligt har ført til kriminalisering, stigmatisering og fordømmelse af sexarbejdere og deres kunder i Sverige.

Seksualpolitisk Forum foreslår, at Danmark i stedet bør se på prostitution med liberale, humanistiske og sociale øjne sådan som man gør det i f.eks. Tyskland og Holland, så vi kan finde løsninger der er tidssvarende. Dette indebærer blandt andet fuld legalisering af sexarbejde, faglige rettigheder for sexarbejder, øget sundhedsmæssig indsats og dannelse af sociale og faglige netværk for sexarbejdere.

Se uddybede holdninger, forslag, opsummering af myter og fakta om sexarbejde samt fyldig dokumentation i vedlagte materiale.

Læs også:
– Den svenske lovgivning mod sexarbejde.

– Download hele pressemeddelelsen i Word-format.