“8.marts initiativet” spreder urigtige oplysninger

06. marts 2009

Det er snart 8. marts, og endnu en gang vil forbuds-feminister og -politikere demonstrere på Rådhuspladsen. Kravet er et forbud mod sexkøb. De holder stædigt fast i en forbudstankegang, selvom resultater fra både Sverige og forskning viser, at forbud kun gør tingene værre for sexarbejderne.

Et sexkøbsforbud vil være katastrofalt for de udsatte. I Sverige har 10 år med forbuddet skabt et forrået miljø, tvunget de prostituerede under jorden og forringet deres sikkerhed og mulighed for rådgivning. Der er ingen tegn på, at udbud eller efterspørgsel af købesex er formindsket i Sverige.

Det er på tide at tænke nyt; se Seksualpolitisk Forums forslag til en nytænkende prostitutionspolitik her: https://seksualpolitik.dk/tema/forslag-til-lovgivning-og-sociale-tiltag-vedr-prostitution/

Misinformation fra forbuds-fortalerne:

8. marts-initiativet har den 5/3-09 udsendt en pressemeddelelse om den demonstration, man afholder på kvindernes internationale kampdag. Debatnetværket Seksualpolitisk Forum påpeger to alvorlige misinformationer i pressemeddelelsen.

Vivi Hollænder, talsperson for Seksualpolitisk Forum, udtaler:

”Vi finder det stærkt kritisabelt, men ikke overraskende, at 8. marts-initiativet bevidst vildleder befolkningen. Initiativet består af en række statsstøttede organisationer og politikere fra store partier. De bør vise et minimum af ansvarlighed og agere sobert i den vigtige debat om sexarbejde.”

Vi vil her gennemgå de to urigtige skræmmebilleder, som males i 8. marts initiativets pressemeddelelse, i håbet om en mere saglig og seriøs fremtidig debat.

Balder Mørk Andersens fejl:

Talsperson Balder Mørk Andersen, kandidat for SF, udtaler i pressemeddelelsen, at antallet af prostituerede er vokset med 300 procent over de sidste 17 år.

Det er ikke rigtigt. I 1990 opgjorde Socialforskningsinstituttet, at der på et hverdagsdøgn var cirka 1600 prostituerede. De nyeste tal fra Servicestyrelsen viser, at der er cirka 5700 prostituerede pr. år. Men det er set over et helt år, og ikke blot over et hverdagsdøgn. Derudover er tallene usammenlignelige, da de er opgjort på en forskellig måde.

Andre kilder opgør tallene helt anderledes, og byder ofte på skøn i stedet for videnskabelig beregning. F.eks. fandt det daværende PRO-Center i sin årsberetning i 2001, at der var mellem 5450 og 7800 prostituerede. Hvis disse tal skulle være sammenlignelige, er der slet ikke sket en stigning, men muligvis et fald.

Seksualpolitisk Forum ønsker en sober debat, uden sensationalistiske skræmmebilleder og med klare og korrekte fakta. Samtidig behøver vi flere og mere præcise undersøgelser af prostitutionens omfang.

Hanne Helths fejl:

I pressemeddelelsen udtaler talspersonen Hanne Helth, at ”3 ud af 4 tager skade af at prostituere sig”.

Hanne Helt refererer formentligt til hollandske Ine Vanwesenbeecks store og internationalt anerkendte undersøgelse, som også bruges i Danmark. Heraf fremgår det, at:

·      23 % af sexarbejdere havde et helbred, der var lige så godt eller bedre end helbredet hos en kontrolgruppe af ikke-prostituerede kvinder.

·      27 % fjerdedel havde det markant dårligere end kontrolgruppen

·      50% udgør en stor mellemgruppe, der havde det lige så godt eller ”kun en smule værre” (ligesom andre fagområder kan have det) end kontrolgruppen.

Det laver Hanne Helth, i strid med undersøgelsens resultater, uddybninger og anbefalinger, om til at 75 % tager skade af sexarbejde. Det er ren manipulation, eller i bedste fald alvorlig uvidenhed.

Den hollandske undersøgelse viser, at det kun er for en fjerdedel af de prostituerede, at der kan være en sammenhæng mellem sexarbejde og helbredsmæssige problemer. Den svage gruppe var præget af forskellige tunge problemer, for eksempel brug af stoffer.

Undersøgelsen konkluderer, at prostitution ikke i sig selv er skadeligt. De sociale problemer som visse prostituerede har, kan kun afhjælpes med sociale tiltag og faglige rettigheder. Derimod vil kriminalisering (som 8. marts initiativet så voldsomt taler for) være direkte skadesvirkende, konkluderer Vanwesenbeeck og fortsætter:

“Siden prostitution er et forskelligartet fænomen er der brug for differentierede taktikker og indgreb.

Der er ingen grund til at gøre de kvinder vi her kalder professionelle, til skydeskiver på baggrund af deres formodede offergørelse og lidelse. Hvad disse kvinder behøver, er indgreb begrænset til tiltag der forbedrer deres stilling som arbejdere, hvilket vil øge deres sikkerhed og kontrol over prostitutionsorganisationen.

Blank afvisning overfor at blande sig i arbejdsforholdene med begrundelsen, at prostitution er moralsk forkasteligt, er at undsige sin regeringsmæssige ansvarlighed. Legalisering, eller afkriminaliseringen af prostitution, er nødvendigt for at forbedre de prostitueredes vilkår.” (Ine Vanwesenbeeck, “Prostitutes’ Well-being and Risk”, s. 157)

Læs evt. mere om Vanwesenbeecks undersøgelse her: https://seksualpolitik.dk/wp-content/uploads/2024/05/Vanwesenbeeck.doc

Seksualpolitisk Forum håber, at både pressen og debattører vil hjælpe med at arbejde for saglighed og soberhed i den seksualpolitiske debat. De problemer som findes omkring prostitution bør ikke overdrives, så politikere og befolkning misinformeres, og alle sexarbejdere stigmatiseres – hvilket gør risikoen for eventuelle skader større.

Med venlig hilsen,

Seksualpolitisk Forum