Opdateringer på vores tema-side om Sverige

nu med citater fra justitiekansler Anna Skarhed, der bl.a. erkender at sexkøbsforbudet ikke har fået prostitutionen til at falde.