Om copyright

Tekster
Tekster på www.seksualpolitik.dk er copyright © forfatterne og må ikke gengives uden tilladelse, hverken i trykt form eller digitalt. Såfremt forfatternavn ikke er anført, er teksten copyright © Seksualpolitisk Forum. Det er tilladt at citere i overensstemmelse med reglerne om citatret og ved angivelse af forfatternavn og kilde. Pressemeddelelser må frit gengives i fuld længde.

Fotografier
Fotografier på www.seksualpolitik.dk er copyright © fotograferne og må ikke gengives uden tilladelse. Såfremt navnet på fotografen ikke er anført, er fotografiet copyright © Seksualpolitisk Forum. Pressefotos må frit anvendes i forbindelse med presseomtaler ved angivelse af fotograf og kilde.

Grafik
Grafik på www.seksualpolitik.dk er copyright © ophavsmændene m/k og må ikke gengives uden tilladelse, hverken i trykt form eller digitalt. Såfremt navnet på ophavsmanden m/k ikke er anført, er grafikken copyright © Seksualpolitisk Forum.

Links
Det er tilladt at linke til alle sider på www.seksualpolitik.dk, men vi beder om, at du ikke linker direkte til filer på sitet, herunder eksempelvis PDF-filer, billeder el. andet. Indsæt i stedet et link til siden, hvorfra filen kan tilgåes.

Hvis du har spørgsmål vedrørende copyright, er du velkommen til at kontakte os på web@seksualpolitik.dk.

Aftale om brug af materiale

Når du giver Seksualpolitisk Forum lov til at bringe en af dine tekster eller et af dine fotografier, giver du os en brugsret (se herunder), men du frasiger dig ikke din copyright, og du er frit stillet til også at bruge din tekst eller dit fotografi i andre sammenhænge.

Brugsret til tekster
Brugsretten giver Seksualpolitisk Forum ret til ved angivelse af forfatter vederlagsfrit og uden yderligere tilladelse at bringe din tekst digitalt såvel som på tryk.

Brugsret til fotografier
Brugsretten giver Seksualpolitisk Forum ret til ved angivelse af fotograf vederlagsfrit og uden yderligere tilladelse at bringe dit foto digitalt såvel som på tryk – og at overdrage brugsretten, som den her er defineret, til tredjemand, for så vidt som det sker i forbindelse med presseomtale af Seksualpolitisk Forum, til brug i forbindelse med avisartikler, web-omtaler o. lign.

Brugsretten giver ikke Seksualpolitisk Forum ret til at anvende din tekst eller dit foto kommercielt, herunder eksempelvis i forbindelse med kommercielle bogudgivelser o. lign.

Som bidragyder vil du blive bedt skriftligt om at tilkendegive, at du har gennemlæst denne aftale, og at du er indforstået med den – hvorefter aftalen vil blive betragtet som indgået.

Hvis du har spørgsmål vedrørende aftalen, er du velkommen til at kontakte os på web@seksualpolitik.dk.