Trafficking kan begrænses ved at forbyde sexkøb.

NEJ – Menneskehandel og slavearbejde (hvoraf kun en mindre del er rettet mod prostitution) er uacceptabelt og allerede ulovligt. Men hvis man vil forbyde al sexkøb, sætter man hovedsagligt fokus på den gensidigt frivillige handel (ca 98%.) Det flytter fokus væk fra det, der SKAL gøres: Nemlig at slå til mod de bagmænd, som bortfører, transporterer og handler med mennesker.
Derudover har et sådant forbud ikke den ønskede effekt om at begrænse trafficking. I Sverige, er trafficking til prostitution i følge politiets eksperter vokset siden sexkøbsloven blev indført. Kunderne tør ikke anmelde evt. traffickingofre af fare for at inkriminere sig selv, og prostitution foregår i stadigt højere grad “under jorden”. Der er derudover ingen tegn på, at efterspørgslen eller prostitutionen i Sverige er faldet siden lovens indførsel.
Hvis vi i Danmark forbyder sexkøb, vil området blive endnu mere skjult og uigennemskueligt. Politiet vil, som i Sverige, være nødt til at bruge en masse ressourcer på at overvåge og fange kunder hos almindelige, frivillige sexarbejdere. Disse ressourcer kunne i stedet være brugt på internationalt samarbejde med det formål at komme trafficking til livs.
Seksualpolitisk Forum ønsker større indsats mod trafficking og bedre hjælp og flere sociale tilbud til de, som har været udsat for denne forbrydelse. Danmark bør tilbyde bedre støtte samt asyl til dem, der bevisligt er ofre for trafficking. Desuden advarer vi imod de stigmatiserende effekter ved at slå ofre for trafficking og frivillige sexarbejdere i hartkorn i den offentlige debat.