Sexarbejdere er fattige og kunder er rige

NEJ – det aner man intet om, og det kan man ikke generalisere om.
Nogle grupperinger har svært ved at forstå, at mennesker vælger at arbejde med sex. I en traditionel feministisk og socialistisk analyse, kan det føre til temmelig søgte forklaringsmodeller. Nogle venstrefløjspolitikere påstår, at sexkunderne er rige og sexarbejderne fattige – og at der derfor er tale om ulighed og udnyttelse. Det postulat er ikke underbygget.
En af de få danske undersøgelser på området, er “Massageklinikundersøgelsen” (2004). Den er dog videnskabeligt set ikke repræsentativ, og dens sparsomme data er indsamlet ved anonyme spørgeskemaer. Man kan ud fra dens besvarelser fortolke, at 27 % af de prostituerede på deres debuttidspunkt havde gæld, hvilket vel ikke er mere end resten af den danske befolkning. Man har ikke undersøgt hvorvidt gælden efterfølgende hurtigt blev afviklet. Samme undersøgelse peger på, at ca. 50 % af kvinderne har en erhvervsrettet uddannelse – hvilket ikke betyder at den anden halvdel ønsker en sådan uddannelse – eller at de ikke kan få den.
Sandheden er nok midt i mellem –  nogle sexarbejdere har gode uddannelser, andre har jobs i forvejen og vælger sexarbejde som bi-erhverv, andre har ikke. Mange kunder kommer fra arbejderklassen mens andre er mere velernærede. Der kan med vores nuværende viden ikke generaliseres herom.
Under alle omstændigheder påviser økonomiske forskelle ikke på nogen måde, at der skulle være tvang, ufrihed eller udnyttelse til stede – blot at man ofte vælger at arbejde for at tjene penge.
Skulle der være en tendens til økonomiske forskelle, taler det vel heller ikke for, at arbejdere ikke må få løn for deres arbejde, eller at man ikke må købe ydelser hos de, som er fattigere end en selv. Det fastholder blot økonomisk ulighed.
Ej heller kan det være social politik at nægte arbejderklassen deres faglige rettigheder eller deres muligheder for at skabe et bedre og sikrere arbejdsmiljø.
SEKSUALPOLITISK FORUM ønsker nøgterne og videnskabelige undersøgelser af sexarbejdere, deres baggrund, vilkår og ønsker. Og faglige rettigheder til sexarbejderne, så de kan styrke deres position og arbejdsvilkår.