Halvdelen af sexarbejderne har depression

NEJ – I SFI’s store undersøgelse, “Prostitution i Danmark – en kortlægning” (2011) oplyses det, at alle sexarbejdere på gaden (med forbehold for, at meget få er blevet interviewet i denne gruppe) og 35 % blandt de øvrige sexarbejdere har oplevet symptomer på depression og/eller koncentrationsbesvær.
Det som sexarbejderne har svaret på, er spørgsmålet: ”Har du indenfor det sidste halve år haft perioder af flere dages varighed oplevet håbløshed, tungsind eller lignende?”
Det er her vigtigt at bemærke, at det at have ”depressive symptomer” ikke er unormalt. F.eks. er det normalt at opleve et par dages tungsind i forbindelse med en række helt almindeligt forekommende, triste hændelser.
For at have bare en mild depression klinisk set kræves, at 4 ud af 10 konkrete symptomer viser sig samtidigt. Og det vel at mærke over en periode på mindst 14 dage. I undersøgelsen har man spurgt om 3 af de 10 symptomer over en periode af ”flere dages varighed”.
Depressive symptomer kan altså ikke i sig selv diagnosticeres som depression. Så undersøgelsen konkluderer, at nogen har været depressive uden at have undersøgt, om de overholdt de kliniske kriterier for depression.
Spørgsmålene er formuleret bredt, og der er ikke spurgt til, om symptomerne relaterer til arbejdet eller har helt andre årsager. Forskerne understreger, at der ingen evidens er for, hvorvidt de psykiske problemer kommer pga. salget af seksuelle ydelser. Således hedder det på s. 209 i rapporten, at: ”Da denne undersøgelse ikke er en forløbsundersøgelse, har vi altså ikke mulighed for at vurdere, om prostitutionen har haft indflydelse på disse symptomers opståen.”
Andre undersøgelser peger på, at omverdenens stigmatisering, umyndiggørelse, manglende anerkendelse og nægtelse af rettigheder som problemskabende. (f.eks. Servicestyrelsens litteraturstudie, “Prostitution på Massageklinik – risici og fastholdende faktorer”, 2010)
Undersøgelsen mangler en kontrolgruppe. Det ville være interessant at se hvor mange fra en kontrolgruppe, der ville svaret bekræftende – og dermed være faldet ind i kategorien depressive ud fra undersøgelsens kriterier.