Det er bevist at prostitution er skadeligt.

NEJ – Det er der intet videnskabeligt belæg for at påstå.
Internationalt findes der enkelte videnskabelige undersøgelser, bl.a. fra Holland 1994 og Australien 2007, som kommer frem til at 25% af prostituerede kvinder har det væsentligt værre end øvrige kvinder, at 50% har det en lille smule dårligere end gennemsnittet, og at 25% har det væsentligt bedre end andre kvinder. (Læs venligst ovenstående nøje – desværre er disse resultater blevet fremstillet på en fejlagtig måde af VFC/Servicestyrelsen i “Prostitution i Danmark” 2007, hvilket har givet genklang forskellige steder.)
Det kan ikke herudfra konkluderes, om de prostituerede som har fået problemer, har fået dem pga. selve arbejdet. De kan meget vel have haft det dårligere på forhånd, eller blevet påvirket psykologiske og socialt pga. manglende faglig værdighed og sikkerhed, eller pga. samfundets diskriminerende lovgivning og diverse mediers, politikeres og kvindegruppers fordomsfulde stigmatisering. Stigmatisering kan skabe mindreværd, ydmygelse, magtesløshed og social isolation.
Mange af de parter som har observeret skadevirkninger, generaliserer og overdriver ofte ukritisk, vidt og bredt om dem, hvilket tyder på dårlig forskning eller at sagligheden undermineres af et personlig eller politisk ønske om moraliseren.
Servicestyrelsenskriver således i bladet “Udsat” nr. 13/2008, at der ikke er dokumentation for kroniske fysiske følgevirkninger af arbejde på massageklinikker, og at der mangler saglig dokumentation og viden på området.
Men skadevirkningerne kan findes, især blandt de såkaldte “udsatte” grupper, som forbudsfortalere som KFUK-Reden har kontakt med, hvilket muligvis er medvirkende årsag til at de overdriver og generaliserer om problemerne .
Seksualpolitisk Forum kæmper for at problemerne ikke overdrives, så alle sexarbejdere stigmatiseres, hvilket gør risikoen for evt. skader værre.
Samtidig arbejder vi for skade-reduktion, ved at få legaliseret og anerkendt erhvervet så der kan skabes formelle rammer for rådgivning, sikre og værdige arbejdsforhold, interne netværk, offentlige kampagner for sexarbejdernes værdighed, mm. F.eks. bør faglige organisationer respektfuldt, loyalt og socialt lave skadereducerende arbejde, som forebygger at evt. personer fra risiko-grupper bevæger sig ind i arbejdet.
Derimod vil en kriminalisering gøre det næsten umuligt for sociale myndigheder og politiet at nå de psrostuerede og hjælpe eller rådgive – da deres arbejde nu er kriminelt. Forbud skaber social isolation, da man tvinger sexarbejderne mod kriminelle miljøer, og stigmatiserer deres arbejde som kriminelt.
Læs mere om Seksualpolitisk Forums løsningsforslag her:
https://seksualpolitik.dk/tema/forslag-til-lovgivning-og-sociale-tiltag-vedr-prostitution/