Der er 4000 udenlandske “sex-slaver” i Danmark.

NEJ – Det er Rigspolitiets vurdering, at der siden 2002 har været en vækst i andelen af udenlandske prostituerede, men at denne nu har stabiliseret sig, således at de udenlandske prostituerede i dag antages at udgøre ca. 2.500 ud af de i alt ca. 6.000 prostituerede i Danmark. Opgørelsen er dog behæftet med en vis usikkerhed, idet der er tale om skøn, som er baseret på de oplysninger, der er tilgængelige for politiet.
Af disse 2500 vurderer Rigspolitiet, at højest 1-5 % har været udsat for tvang eller har fået stillet andre erhverv end prostitution i sigte, inden de kom til Danmark.
Tallet er altså nærmere mellem 25 og 125, end 4000.
Seksualpolitisk Forum kræver at ofre for menneskehandel omgående hjælpes. Der er fornyligt givet yderligere ressourcer til at hjælpe de udsatte på dette område. Men vi kræver også, at man ikke fortsat fremsætter overdrevne myter og stigmatisering omkring en stor gruppering af sexarbejdere af anden herkomst end dansk. De sensationelle meldinger kommer oftest interessegrupper, som af ideologiske grunde ønsker et forbud mod sexkøb.