Der er 250 ofre for trafficking i Danmark, og disse kvinder bliver udsat for 2500 voldtægter hver dag.

NEJ – Tallet om de 250 handlede kvinder stammer fra Velfærdsministeriet februar 2008. Ministeriet oplyste, at de danske, statsstøttede organisationer, som er i kontakt med prostituerede, (herunder KFUK-Reden) i året 2007 havde været i kontakt med op til 250 udenlandske prostituerede, der arbejdede i Danmark. I nogle tilfælde havde kontakten blot foregået telefonisk.
Det fremgår ikke af organisationernes indberetninger, hvor mange eller hvor få af kvinderne, der rent faktisk var ofre for trafficking. Men det er ganske betydeligt færre end 250. Organisationerne oplyste faktisk, at de ved, at mange af de 250 kvinder netop IKKE har været udsat for menneskehandel.
(Det er Udlændingeservice som beslutter, om en anholdt kvinde skal betragtes som muligt offer for menneskehandel. Og Udlændingeservice følger det princip, at hvis der er den mindste tvivl, bliver kvinden altid vurderet som offer for menneskehandel. Dette princip virker fornuftigt – men det siger sig selv, at det får antallet af mulige ofre for menneskehandel til at være meget større, end det reelle tal.)
Nogle af de 250 kvinder blev tilbudt støtte, men valgte at sige nej tak. Andre valgte ikke at opretholde kontakt til organisationerne, og nogle er blevet udvist. Til dato har kun én person modtaget tilbudet om den udvidede refleksionsperiode, hvor kvinder for at medvirke til opklaring af sagen mod evt. menneskehandlere, får lov at blive i Danmark i 100 dage og derefter blive udvist.
Så kort sagt er der ingen der aner, hvor mange af de 250 kvinder, der har været ”handlet”. Men tallet er slet ikke i nærheden af 250.
Nogle politikere og debattører, som ønsker forbud mod købesex, har valgt at udlægge Velfærdsministeriets oplysninger som om samtlige af de 250 migrerende sexarbejdere er traffickingofre. Det er en helt useriøs og usand udlægning af ministeriets oplysninger.
Langt de fleste af kvinderne arbejder her af egen vilje, (jfr politiets bedømmelser på at mellem 1 til 5% af gruppen kan være her ufriviligt) og ønsker ikke at forlade landet eller deres erhverv på nuværende tidspunkt.
Ydermere betyder en årlig kontakt med ialt 250 udlændinge på ingen måde, at personerne opholder sig her hele året, hver dag, da mange sexarbejdere vælger at arbejde i kortere tid om året, tjene penge og tage hjem.
Enkelte politikere og debattører har offentligt ganget antallet af kontaktpersoner med et formodet antal daglige kunder, for at konstatere at kvinderne udsættes for 2500 voldtægter hver dag. Tallet 10 kunder om dagen i gennemsnit er grebet ud af den blå luft og har intet med virkeligheden at gøre. Det er en helt fiktiv beregning og propaganda, der ikke er vort demokrati værdigt.
SEKSUALPOLITISK FORUM ønsker at alle reelle ofre for trafficking skal hjælpes, og gerne på en bedre måde end vort land gør det nu. Men samtidig må statsstøttede hjælpeorganisationer som Reden International, uanset deres kønspolitiske dagsorden, udvise ansvar og seriøsitet ved at skelne mellem ufrivillige og frivillige sexarbejdere, for at undgå yderligere mytedannelse og stigmatisering.