Den lykkelige luder findes ikke.

MYTE – “Den lykkelige luder” er en ofte citeret, forvrøvlet og uklart begreb. Modstandere af sexarbejde fordrejer begrebet til at postulere, at frisindede debattører mener at “alle ludere er lykkelige”, hvilket åbenlyst er forkert. Nogle er lykkelige, andre er ikke, som i alle andre erhverv. Lykke kan ikke måles objektivt, men er en tilstand, der beror på mange andre faktorer end ens erhverv. Er f.eks. alle pædagoger lykkelige? Er journalister? Er politikere?
Omvendt, hvis begrebet betyder at “en luder kan være lykkelig”, er det klart at der findes masser af prostituerede, som selv tager deres valg og er godt tilfredse med deres erhverv. At påstå andet er ukvalificerede fordomme, baseret på moral i stedet for indlevelse, forskning og fakta.
Seksualpolitisk Forum anbefaler at debattører også tager højde for sociologiske undersøgelser fra bl.a. Cristina Alzaga, som viser mere nuancerede billeder af miljøet på klinikkerne, og af de mange positive, styrkende elementer af de prostitueredes subkultur.