At købe sex er ligesom at slå et barn.

NEJ – Det er en fordom. Med udtalelser som denne fra en Radikal kommunalpolitiker, sættes voksne sexarbejdere lig børn – en sammenligning som er groft umyndiggørende overfor de mange mennesker i erhvervet. Den prostituerede fratages hermed både respekt, selvstændighed og værdighed. I stedet stemples mennesket som et offer, der ikke ved sit eget bedste, og ikke er i stand til at forvalte sin egen seksualitet.
Seksualpolitisk Forum mener at denne nedladende retorik bør ophøre – den er ifølge mange udsagn mere sårende, skadelig og svækkende for sexarbejderne, end deres erhverv.