Alle udenlandske sexarbejdere i Danmark er ofre for “kvindehandel”.

NEJ – Det er en fordom (med utilsigtet racistisk slagside), at alle udenlandske sexarbejdere må være handlingslammede ofre. Langt de fleste udenlandske sexsælgere i Danmark er ikke “handlede” – men “handler”, aktivt og selvstændigt, ud fra egne frie valg som voksne mennesker.
Rigspolitiets eksperter på området anslår, at mellem 95 og 99 procent af de udenlandske prostituerede i Danmark er rejst hertil som sexarbejder, og arbejder her af egen vilje.
Velfærdsministeriet har i februar 2008 videregivet en bedømmelse af, at man gennem 2007 har haft kontakt til 250 udenlandske prostituerede, som muligvis kan være traffickede. Den primære kilde til denne opgørelse er KFUK-Reden, og det fremgår ikke, hvor mange af disse, der rent faktisk er bekræftede ofre for trafficking.
De 1-5 procent af de udenlandske sexsælgere i Danmark for hvem der indgår tvangselementer, skal hjælpes omgående – men man skal ikke overdrive eller generalisere om de mange andre, som er her af egen vilje.
Antropolog Sine Plambech har f.eks. lavet studier af thailandske kvinder, som frit og med respekt fra deres lokale kultur ønsker at rejse til Danmark for at tjene penge til familien derhjemme. Disse problematikker løses kun ved at modarbejde økonomisk ulighed i verden.
Dybest set er udenlandske sexarbejdere et udtryk for, at arbejdskraft i vores globaliserede verden bevæger sig til de steder, hvor løn- og arbejdsforhold er mest fordelagtige. Det er rigtigt, at der findes fordækt virksomhed i disse miljøer, og det skal bekæmpes og løses. Når f.eks. underbetalte, polske håndværkere udnyttes i Danmark af bygge-entreprenører, som tager sig godt betalt for rejse og logi, medfører det jo ikke, at man vil forbyde byggebranchen. I stedet træder fagforeninger ind og renser ud i branchen. Sådanne ressourcer bør sexarbejder-branchen også have.
Seksualpolitisk Forum ønsker at støtte opbygningen af en stærk fagforening eller brancheorganisation for sexarbejdere, med henblik på at sikre ordnede og respektfulde forhold samt sociale rettigheder for sexarbejdere i Danmark. Udenlandske sexsælgere, som ønsker at arbejde i Danmark, bør skulle søge arbejdstilladelse, ligesom håndværkere. De få som er tvungne, bør hjælpes uden fordomme og i sidste instans tilbydes asyl, hvis det bevisligt er farligt for dem at rejse hjem.