81 procent af sexarbejderne startede på grund af fattigdom.

NEJ – 81 procent af en mindre gruppe af klinikprostituerede har i en spørgeskema-undersøgelse angivet, at pengemangel har været en af flere årsager til at gå ind i arbejdet. Men det er vel primær årsag til, at man går ind i stort set alle slags arbejde.
Tallet er af forbudsfortalere blevet fortolket som om, at sexarbejderne har været “tvunget” ind i arbejdet af “fattigdom” – men det er der slet ikke belæg for at påstå. Det som man kan læse ud af undersøgelsen er, at visse sexsælgere blandt andre grunde, også har valgt deres arbejde for at tjene penge.
Den pågældende undersøgelse er ifølge Nell Rasmussen, VFC/Servicestyrelsen ikke repræsentativ. Man kan også diskutere dens metode og nøjagtighed, da det er en spørgeskemaundersøgelse og kun dækker klinikprostituerede. Disse forbehold går dog i glemmebogen, når undersøgelsen refereres i medierne og af politikere/forbudsfortalere.
Seksualpolitisk Forum ønsker at man standser med at videregive uoplyste fordomme som bidrager til stigmatiseringen af sexarbejdere.