80-90 % af sexarbejderne har en fortid som incest-offer.

NEJ – der er intet faktuelt belæg for denne stigmatiserende fordom. VFC/Servicestyrelsen skriver i en rapport fra 2007: “I modsætning til hvad man kan forledes til at tro ud fra enkeltpersoners beretninger og fra medierne, har ikke alle i prostitution været udsat for seksuelle overgreb og omsorgssvigt som børn. Der findes i øvrigt ikke én dansk undersøgelse der systematisk belyser prostitueredes individuelle opvækstvilkår og baggrund.”
Påstanden er i årevis blevet videregivet som et etableret faktum af KFUK-Reden, men den eneste kilde til postulatet er psykoterapeut, delfinterapeut og hypnotisør Kim Deichmann. Desværre har debattører og politikere som troede på KFUK-Redens oplysninger, videregivet den stigmatiserende myte i pressen.
Gamle og videnskabeligt kritiserede undersøgelser har antydet en overrepræsentation mellem at have været seksuelt misbrugt og senere at blive sexarbejder, men der er ikke en entydig sammenhæng. Sexarbejdere er vidt forskellige mennesker; nogle har en fortid med sociale problemer, andre har ikke.
Seksualpolitisk Forum ønsker at man standser med at videregive uoplyste fordomme som bidrager til stigmatiseringen af sexarbejdere, så vi i stedet kan begynde at arbejde seriøst med dette område.
Der bør sættes midler af til flere undersøgelser – som er sobre, uvildige og utendentiøse. Der bør også tilbydes en bred vifte af social og psykologisk rådgivning til sexarbejdere – tilbud som kommer fra fordomsfrie netværk (ikke kristen/feministiske organisationer med en umyndiggørende politik på området).