Ligeledes er tema-siden om effekterne af Norges sexkøbslov opdateret, med øget kritik, flere forbudsforslag og alarmerende tal.