Kenno Simonsen kritiserer i JP idag den svenske prostitutionsrapport