Information bragte 18.06.08 et læserbrev om prostitution af Steen Schapiro; Fordomme

Information bragte 18.06.08 et læserbrev om prostitution af Steen Schapiro; Fordomme. Samme dag var SexPol og SiO repræsenteret gennem Sus på en konference om prostitution; Kvinde – Sælg Din Krop. Og Nina Søndergaard deltog i en debat-aften om samme emne i Dansk Sexolog Forening.