Hjemmesiden er opdateret med siden Temaer

Hjemmesiden er opdateret med siden Temaer, samt en ny side som uddyber Seksualpolitisk Forums https://seksualpolitik.dk/tema/forslag-til-lovgivning-og-sociale-tiltag-vedr-prostitution/.