Eini Carina Grønvold var d. 29. februar 2012 i Radio24syv og tale om prosexfeminisme, i programmet “Bom og Bjerke

Del 1 og Del 2