Eini Carina Grønvold m.fl. sig om feministisk porno i Ekstra Bladet 09.02.11