Citater til pressebrug fra stiftere af Seksualpolitisk Forum

Vi danskere betragter os selv som enormt frisindede og tolerante, hvad sex angår – men der er stadig lang vej før vores seksualitet ikke længere er befængt med skyld og skam. Derfor er der i allerhøjeste grad brug for et kompetent debatforum som Seksualpolitisk Forum, der tør stå frem og fortælle om seksualitetens positive, mangfoldige og livsbekræftende sider.
– Vivi Hollænder, sexolog

Undervisningsministeriets undervisningsvejledning har i flere år fremhævet, at seksualundervisningen IKKE må prædike et særligt pænt seksualliv som det eneste rigtige. Eleverne skal selv tage stilling og de må ikke druknes i sygdomme og moraliserende pegefingre. Undervisningen skal understøtte forventningen om et godt liv og det gøres ikke ved skræmmekampagner. Denne meget positive og progressive holdning fremhæves også i den nyeste vejledning fra maj 2005.
Ikke desto mindre vælter moraliserende, skræmmende, dæmoniserende, intimiderende og advarende pjecer og materialer ind over skolens elever fra Bekymringsindustrien, som lever af krøblinge, ofre og varige mèn. At 99% af alle børn bliver til almindelige unge med unge følelser og ønsker, glemmes på markedet for overgreb og tidlig død og endnu en generation bliver snydt for forventningens glæde.
– Annette Westrup, folkeskolelærer

Der er sket en ekstrem udvikling indenfor seksualdebatten de sidste 10 år. Sex er i mediebilledet gået fra at være noget positivt, spændende, selvudviklende, måske lidt komisk – til nu at blive skildret som noget truende, farligt og negativt. Især skal kvinder og børn advares imod mænd, som åbenbart er potentielle overgrebsmænd fra første sædafgang.
– Henrik List, forfatter

Vi lever i en dobbeltkultur, splittet imellem kristen moraliseren og lystfuld, erotisk udforskning. Det rejser masser af vigtige og svære dilemmaer for os alle. Så hjælper det ikke, at der florerer vild sensationalisme, generaliserende fordomme og dårlig forskning omkring det seksuelle. Vi må få en mere seriøs og respektfuld debat, også om dem som lever, tænker og elsker anderledes, end den nypuritanske norm kræver. Derfor har vi stiftet et Seksualpolitisk Forum. Lad os omfavne vor tids spændende, nye udfordringer med en mere tidsvarende og frisindet seksualpolitik.
– Steen Schapiro, filminstruktør og forfatter

Jeg ønsker at gøre op med dæmoniseringen af den seksuelt aktive kvinde samt kritisere kommercialiseringen af kvindefrigørelsesbevægelser.
– Gritt Uldall-Jessen, dramatiker

Gudskelov behøver vi kvinder ikke længere at bevare vores dyd som bytteobjekt for en livslang forsørgelse af en mand – et af kvindefrigørelsens positive resultater, som visse feministiske kredse nu tilsyneladende forsøger at fortrænge!
– Vivi Hollænder, sexolog

Der har de seneste år været rejst krav fra religiøse og feministiske organisationers side om kriminalisering af prostitution, dog med strafansvaret lagt ensidigt på kunden. Dette er gjort ud fra, at man hævder, at man ikke ønsker at skade de prostituerede. Men en sådan lov vil forringe livsvilkårene for de prostituerede grundet flere faktorer. Til trods for, at man fra forbudstilhængernes side flittigt har forsøgt at underbygge kravet med videnskabelige argumenter, har dette ikke været muligt. Der findes nemlig på nuværende tidspunkt ingen videnskabeligt funderede argumenter, der kan bruges til at legitimere et forbud mod prostitution, hvis man fastholder, at det skal indføres af hensyn til de prostituerede selv. Argumentationen fra forbudstilhængernes side bygger således alene på moralske overvejelser.
For de fleste af de prostituerede, jeg har talt med, har det ikke været arbejdsforholdene omkring selve prostitutionen, der er blevet oplevet som den største belastningsfaktor. Den største belastningsfaktor har for dem været den stigmatisering, de har været udsat for i samfundet grundet deres erhverv.
Stigmatiseringen vil uvægerligt stige, hvis man vælger at kriminalisere prostitutionshandlingen.
– Kenno Simonsen, psykolog og forfatter

Som feminist ønsker jeg at være med til at nuancere debatten omkring seksualpolitiske emner. Jeg kan på den ene side tale for en øget indsats over for menneskehandel og trafficking med kvinder og på den anden side tale om prostitution som et tilvalg eller en mulighed for kvinder. Jeg vil gerne være med til som feminist at repræsentere den holdning, at sexarbejde kan være et selvstændigt valg for nogle kvinder samtidig med, at jeg går imod enhver form for ufrivillig handel med kvinder.
– Gritt Uldall-Jessen, dramatiker

Vi lever i en overdreven bekymringskultur. Slet skjult forargelse og misundelse bliver alt for ofte camoufleret som omsorgsfuld bekymring for den opvoksende generation.
Og selv om det ikke længere er god tone, at betragte kvinder som en mellemting mellem barn og mand, gøres seksuelt aktive kvinder også til genstand for en umyndiggørende bekymring – thi, de ved åbenbart ikke, hvad der er til deres eget bedste.
– Vivi Hollænder, sexolog

Vi har brug for at føre en åben debat om pornografi, men vi må insistere på, at debatten skal føres ædrueligt og forholde sig til fakta. Vi har brug for at vide, hvad vi taler om. Alt for ofte ender snak om porno i det rene meneri, og alt for ofte bunder meneriet i uvidenhed, i fordomme eller i plat forskrækkelse. Myter får uimodsagte lov til at florere, og jeg synes, det er uheldigt. Det gør os dummere, end vi behøvede at være, og måske får nogle af myterne folk til at afholde sig fra at stifte bekendtskab med billeder af sex, som ellers kunne have udfordret dem positivt. Unge mennesker har meget brug for at få nogle redskaber, så de kan lære at afkode pornografien og forholde sig fornuftigt til den. Vi hjælper dem ikke ved at give dem fordomme eller ved at føre skræmmekampagner. Vi hjælper dem bedst ved at give dem reel viden.
– Bo Gorzelak Pedersen, cand.mag.

For mig er sex noget magisk og fantastisk, som skal udforskes. Livet skal leves, både med dyb ømhed, vild elskov og personlig udvikling. I denne nye tid med massemedier og internet kan vi afprøve og nyskabe vores seksualidentitet på helt nye måder. Via alternativ tænkning med f.eks. fetich- og queer-kultur kan vi leve, tænke og elske med fascinationer, kønssammenblandinger og magtovergivelser.
Netop derfor er det særligt deprimerende, når sex så ofte bliver omtalt som noget farligt og negativt, som skal korrekses, lovgives om og énsrettes.
I ligestillingens navn fastholdes og undertrykkes kvinders seksualitet i en offerrolle. For ungdommens skyld vil man censurere erotikken og manipulere med seksualundervisningen. I moralens navn vil man stække magien.
– Steen Schapiro, filminstruktør og forfatter

Ytringsfriheden er truet når de, der mener noget som afviger fra den politisk korrekte ‘sandhed’, bliver hetzet, chikaneret og intimideret ud af den seksualpolitisk debat af kønsfeminister, nypuritanere og mainstream-medier; den er truet i kraft af, at seksuelle undergrundsmiljøer føler sig tvunget tilbage i ‘skabet’ efter årtier ude i det åbne lys; den er truet i kraft af, at kun sexnegative synspunkter bliver repræsenteret i medier og på seksualpolitiske konferencer; den er truet i kraft af, at sexarbejdere med et positivt syn på deres arbejde ikke får lov til at have deres egen stemme i debatten; den er truet, når politiet forfølger gadeprostituerede på Vesterbro, selvom prostitution i Danmark faktisk er lovlig; den er truet, når pornobutikker, swingerklubber og massageklinikker tvinges til at lukke pga. pres fra myndigheder, beboerprotester eller græsrodsorganisationer; den er truet, hvis unge afskæres fra at modtage reel seksualoplysning om alle former for seksualitet; den er truet, hvis forskere eller kunstnere, der udforsker tabuiseret seksualitet eller kommer frem til politisk ukorrekte konklusioner, nægtes støtte eller legatmidler; den er truet, hvis der sættes nye grænser for udbredelsen af i øvrigt legal pornografi i det offentlige rum; den er truet, hvis voksne mennesker ikke længere kan leve deres lovlige, men tabuiserede seksuelle praksiser frit ud!
– Henrik List, forfatter og journalist