Udtalelse om kriminalisering af sex med dyr

Seksualpolitisk Forums reaktion på fødevareminister Dan Jørgensens plan om at kriminalisere sex med dyr. Lagt on-line d. 9/11-2014.

Seksualpolitisk Forum, 9/11-2014

Fødevareminister Dan Jørgensen har lanceret en plan om at kriminalisere sex med dyr. Siden har formanden for Dyreetisk Råd, Bengt Holst, været i pressen og forklaret at dyr i Danmark allerede er godt beskyttet af dyreværnsloven, og at et forbud ikke er nødvendigt (Politiken, 12. okt. 2014). Den tidligere formand for Dyreetisk Råd, Peter Sandøe, havde same holdning, og havde stået i spidsen for en større undersøgelse af de juridiske og etiske aspekter af fænomenet (Dyreetisk Råd: ’Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr’, 2006). Straffelovrådet gennemgik i 2012 den danske seksuallovgivning, og fandt ikke at der var behov for at kriminalisere sex med dyr.

Ministeren begrunder blandt andet forslaget i at folk rejser til Danmark for at have sex med dyr, nu hvor dyresex er blevet kriminaliseret i Sverige, Norge og Tyskland. Ministeren kan dog ikke nævne eksempler på denne turisme (Information, 16. okt. 2014), eller i det hele taget gøre rede for om dyresex er et udbredt fænomen i Danmark.

Forslaget har således hverken saglig ballast i undersøgelser eller ekspertviden.

Danmark tillader sex med dyr så længe dyret ikke lider overlast. Det er der historiske årsager til. Indtil 1866 var der dødsstraf for ’omgang mod naturen’, dvs. mænds sex med dyr eller med andre mænd. I 1930 blev ’omgang mod naturen’ helt afkriminaliseret – altså den afkriminalisering af blandt andet homoseksualitet, som vi så ofte fejrer i dag og ser som et udtryk for dansk frisind. Lovgiverne i 1930 mente ikke, at man skulle straffes, så længe man ikke gjorde nogen fortræd.

I Danmark er det kriminelt at påføre dyr unødig smerte eller lidelse, og det skal det fortsat være. Dog skal vi ikke behandle dyr, som var de mennesker. Mange dyr bliver buret inde hele deres liv, og siden slagtet og spist. Mange sexpraktikker med dyr kan udføres uden at påføre dyret smerte, og det ville være rendyrket moralisme at strafe folk for, hvordan de behandler deres dyr, så længe dyret ikke lider overlast.

Et forbud vil have adskillige negative konsekvenser. Forbrydelsen vil være næsten umulig at opdage, da den ofte foregår i private hjem eller stalde, og dyrene ikke kan ’sladre’. De mennesker, der tilfældigvis bliver opdaget og straffet, vil blive stigmatiserede grundet deres seksualitet, selv om den ikke forårsager lidelse/overlast. (Er der tale om overlast, er det som allerede nævnt i strid med dyreværnsloven). De dømte skal dernæst gå med brændemærkningen af at være en sexforbryder. Folk der kommer til at skade deres dyr, kan af frygt for tiltale undlade at gå til dyrelægen. Når politikken bliver moraliserende,  må mennesker og dyr lide i stilhed.

På grund af de ringe muligheder for at håndhæve et sådant forbud, kan man ikke forvente at forbuddet vil virke præventivt. Det bliver alene et moralsk stigmatiserende forbud, og en plet på nogle tilfældige menneskers straffeattest. Når andre politikere i fremtiden vil slå et slag for moralen, kan de jo så forhøje straffen, så borgere ender med at komme i fængsel og få ødelagt deres fremtid.

Seksualpolitisk Forum vender sig imod et moraliserende forslag, der ikke har nogen positive effekter for dyr eller mennesker. Vi opfordrer ministeren til at vise modet til at lade sit forslag falde.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Peter Edelberg, ph.d., ekstern lektor
edelberg@hum.ku.dk
tlf. 25 85 19 77

Linda Kristiansen, BA, selvstændig
x@lindakristiansen.dk
tlf. 31 14 33 77

Kenno Simonsen, cand. psych. og forfatter
kennosimonsen@hotmail.com
tlf. 22 14 61 03