Karriere-mennesker kræver kvalitetssex

Kommentar af Erik Bork, forfatter og journalist Bragt i Information i 2005

Nogle hævder, at nå-generationen er for stresset til at dyrke sex, men den slags fiasko ligner ikke en ublufærdig generation, der vil have succes med det hele. Sandheden er snarere, at de 30-45-årige er mere krævende i sengen end tidligere og søger kvalitetssex.

“Vi søger ekstra krydderi på vores ellers dejlige sexliv. Vi er et velfungerende par, der er gift (med hinanden!). Vi har styr på livet, og nyder begge vores karriere i fulde drag. Vi vil ikke have useriøse svar. Vores tid er vigtig. Spild den ikke”.
Ovenstående annonce er skrevet af et sjællandsk par i 30’erne, og den er én blandt over 100.000 annoncer på Danmarks største seksuelle mødested på nettet, Scor.dk. Annoncerne fra de 30-45-årige vejer tungest hos Scor.dk – deres seksuelle fantasier og ønsker er enorme, og deres blufærdighed er lille.

I ly af 60’er-generationens image som seksuelt frigjorte, giver det mening at hævde, at det i virkeligheden er generationen mellem 30 og 45 år – den såkaldte nå-generation – der har stået for den egentlige seksuelle revolution i Danmark.
Nå-generationen koketterer ikke med det seksuelle frisind – for dem er den blevet selvfølgelig, og ifølge annoncerne på Scor.dk og beretningerne fra landets mange sexklubber, kan de seksuelle eksperimenter for nå-generationen sagtens skubbes ind mellem karriere, børn og høj friværdi.

De 30-45-årige prioriterer det hele. De vil have det rigtige job til den rigtige løn, de vil have overskud og et velfungerende og dynamisk familieliv med kvalitet, og alt tyder på, at de midt i det hele også vil have et sexliv, der skal være bedre end naboens – eller, i nogle tilfælde, også gerne involverer naboen.

Selv om visse internationale undersøgelser hævder, at den seksuelle aktivitet i det almindelige heteroseksuelle parforhold er nedadgående, så betyder det langtfra, at sexlivet nødvendigvis skrænter. Drømmen om at nå det hele kan naturligvis risikerer at gå ud over de erotiske krumspring, der ofte vælges fra i en stresset hverdag – men omvendt tyder det også på, at de travle familieforældre har fået langt mere dybde i deres sexliv, når de endelig giver sig tid til det. Eller som parret i ovenstående annonce skriver “Vores tid er vigtig. Spild den ikke”.

En amerikansk undersøgelse fra 1950’erne viser, at et gennemsnitligt samleje dengang kun to tre minutter. Det er muligt, at “turene” foregik lidt oftere end i dag, men på den anden side set er det meget svært at forestille sig, at ret mange fra dagens “kreative klasse” i Danmark, ville finde sig i noget lignende. I dag planlægges sexlivet i langt højere grad, og der skabes tid og rum til kvalitetssex, så både manden og kvinden kan få noget ud af det. Vi tager på romantiske weekender, elskovsferie eller måske bare en aften fri fra børnene, og at dømme efter tilstrømningen mod mere avancerede seksuelle foreteelser, så dyrker vi også tantra-sex, swinger-sex, fetish-sex og SM-sex mere end nogensinde før – både hver for sig og med vores partner. Sexlivet iscenesættes og undersøges, og set i det perspektiv, er der ingen grund til bekymring for erotikkens snarlige død – stress eller ej.

60’erne generationen tog bolden op, og nå-generationen har i den grad spillet den videre. Spørgsmålet er dog, om man kan tage nå-generationen til indtægt for det, eller om sexlivets skiftende former ikke blot er en konsekvens af langt større samfundsmæssige omvæltninger. Ved opkomsten af industrisamfundet, hvor hele idéen om kernefamilien og seksualiteten for alvor blev defineret, havde samfundet en interesse i at skabe zoner og tryghed midt i en turbulent verdensorden. De to køn blev gensidigt utilnærmelige, og det var også i den tid, at perversionerne blev defineret som eksempler på afvigende og sygelig adfærd, der kunne true forestillingen om familien og dermed hele samfundets stabilitet.

I dag – derimod – har vi for længst byttet trygheden væk for friheden. Samfundet eksisterer åbenlyst uden livslange familiestrukturer, og en lange række af de seksuelle perversioner er i dag blevet “normaliseret”. Med seksualforsker Christian Graugaards ord kan man i dag sagtens opfatte sig selv som “et konventionelt heteroseksuelt familiemenneske, samtidig med, at man går i Det Sorte Selskab om fredagen, i swingerklub med konen om lørdagen og til sexmesse i KB-hallen med sine venner om søndagen. Vel at mærke uden at man har et forklaringsproblem eller bliver opfattet som seksuelt afvigende eller pervers”.

Med nå-generationen er seksualiteten for alvor under omlejring. Den er ikke noget, der for alt i verden skal udleves privat mellem mand og kvinde. Der er sket en enorm udvidelse af seksualitetsbegrebet, og vi elsker et menneske indtil vi en dag holder op. Hverken børn, vielsespapirer, skam, skyld, moral eller prestige udgør længere noget holdbart socialt kit, og det er helt åbenlyst, at vores “serielle monogami” ikke længere er tabuiseret.

I de senere år, er forargelsen hos nogen dog også steget. Man taler om pornoficering, hyperseksualitet og nypuritanisme, men endnu er det nok for tidligt at sige, hvor udviklingen bærer os hen. Én ting er i hvert fald sikkert: Nå-generationen gider ikke bare at sige “nå”, når de har dyrket sex, og det er vel ikke så ringe endda?